Siječanj 2019.

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 14.-18.01.2019.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, e-mail: dmiklic@hotmail.com
Spektar putovanja d.o.o., Petra Miškulin Štefek, mob.. 099/4768-943, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

Aktualna problematika u radiološkoj tehnologiji
HLZ, HD za biosigurnost i biozaštitu
Zagreb, 25.01.2019.
Nevenka Jakopović, oec., mob.: 099/3740-158, e-mail: nevenkajakopovic@gmail.com

vrh stranice