Siječanj 2019.

„Thomas Ogden“ seminar
Hrvatsko psihoanalitičko društvo
Zagreb, 14.01.2019.
Dr. Oleg Filipović, e-mail: oleg.filipovic1@zg.t-com.hr
 
Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 14.-18.01.2019.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, e-mail: dmiklic@hotmail.com
Spektar putovanja d.o.o., Petra Miškulin Štefek, mob.. 099/4768-943, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

Servier LOM Masterclass
Servier Pharma d.o.o.
Lovran, 19.-20.01.2019.
Andrej Sušić, mob.: 091/6551-524, e-mail: andrej.susic@servier.com

Aktualna problematika u radiološkoj tehnologiji
 HLZ, HD za biosigurnost i biozaštitu
 Zagreb, 25.01.2019.
 Nevenka Jakopović, oec., mob.: 099/3740-158, e-mail: nevenkajakopovic@gmail.com

UEFA program edukacije liječnika – 3 dio (Football doctor education program III)
Hrvatski nogometni savez
Sesvete, 25.-26.01.2019.
Tomislav Vlahović, mob.: 091/4961-915, e-mail: tomislav.vlahovic@hns-cff.hr

Napredni ITLS tečaj
 Hrvatska gorska služba spašavanja
 Pula, 25.-27.01.2019.
Žarka Rogić, dr.med., mob.: 099/3115-843, e-mail: itls.prijave@gmail.com
 3.000,00 kn

5. hrvatski simpozij o prevenciji i liječenju početnog raka vrata maternice
HD za kolposkopiju i bolesti vrata maternice HLZ-a
Zagreb, 26.01.2019.
Dražan Butorac, dr.med., tel.: 01/3787-370, e-mail: drazan.butorac@gmail.com
Kotizacija rana 550,00 kn; kasna 750,00 kn; nalicu mjesta 950,00 kn; specijalizanti 350,00 kn

Akutna bol – nove spoznaje u patofiziologiji i liječenju
HD za liječenje boli HLZ-a
Zagreb, 26.01.2019.
Andrea Mršo, tel.: 031/511-502, e-mail: mrsoandrea385@gmail.com
1.250,00 kn

Može biti varski Bečki ili Mletački; Može biti kraći, duži ili vatreni; Ali uvijek je LAKATH
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 26.01.2019.
Dr.sc. Damjan Dimnjaković, tel.: 01/2368-986, e-mail: ortotec@mef.hr
700,00 kn

Dijabetes (šećerna bolest) – nove metode liječenja
Udruga Medikus
Zagreb, 28.01.2019.
Dr. Vesna Vučičević, mob.: 091/5044-766, e-mail: info@medikus.hr

Fekalna transplantacija
 Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
 Zagreb, 29.01.2019.
 Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

Edukacija s predavanjima i radionicama o kroničnim ranama
Hrvatska udruga za rane
Osijek, 31.01.-01.02.2019.
Dunja Hudoletnjak, mob.: 095/3777-175, e-mail: dhudolet@kbsd.hr

vrh stranice