Siječanj 2023.

All about the knee Pristup bolesniku s ozljedom prednjeg križnog ligamenta
Studentska sekcija za Ortopediju i Traumatologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 11.01.2023.
David Glavaš Weinberger, mob: 099 4620 575, e-mail: dawbgl11@gmail.com

"All about the knee" Radiološka perspektiva na koljeni zglob
Studentska sekcija za Ortopediju i Traumatologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 18.1.2023.
David Glavaš Weinberger, mob: 099 4620 575, e-mail: dawbgl11@gmail.com

Godišnji sastanak Hrvatskog društva za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu
HD za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu HLZ-a
Zagreb, 20.01.2023.
Barbara Perše, mob: 099 6956 498, e-mail: barbara.perse@gmail.com

Praktični pristup operaciji štitnjače
Medtronic Adriatic d.o.o
Zagreb, 26.01.-27.01.2023.
Marko Mandić, mob: 099 2267 016, e-mail: marko.mandic@medtronic.com

Dry needling, gornji dio tijela
Hrvatski zbor fizioterapeuta
Zagreb, 27.01.-29.01.2023.
Kristina Šego Bionda, mob: 091 1505 600, e-mail: kristinasego2@gmail.com
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

vrh stranice