Srpanj 2017.

Najčešće degenerativne bolesti – gdje smo danas?
Klinika za neurologiju KBC Rijeka
Rijeka, 01.07.2017.
Ana Turkalj Mahmutović, tel.: 051/658-311, e-mail: neurologija@kbc-rijeka.hr

Napredni ITLS tečaj
ITLS Hrvatska / HGSS
Fužine, 07.-09.07.2017.
Gordana Antić, mob.: 099/2554-042, e-mail: gordana.antic.sego@gmail.com
2.500,00 kn


vrh stranice