Srpanj 2018.

Epidemiologija melanoma kože, sluznice i oka u okviru projekta MELAdetect „Early detection of skin, mucous membranes and eye melanoma“
Sveučilište u Zadru, Odjel za zdravstvene studije
Zadar, 05.07.2018.
Mirta Baričević, mob.: 091/7357-294, e-mail: mbaricev@unizd.hr

Pisanje i kritičko čitanje znanstvenog rada
Hrvatsko reumatološko društvo HLZ-a
Split, 06.07.2018.
Prof.dr.sc.SimeonGrazio,mob.:099/3787-020, e-mail: simeon.grazio@zg.t-com.hr

Multipla skleroza jučer, danas, sutra
Hrvatska udruga za neurorehabilitaciju i restauracijsku neurologiju – HUNRN
Osijek, 06.-07.07.2018.
Prof.prim.dr.sc. Silva Butković Soldo, dr.med., tel.: 031/512-384, e-mail:sbutkovicsoldo@gmail.com
600,00 kn specijalisti, 400,00 kn specijalizanti, znanstveni novaci i liječnici opće medicine i medicinske sestre

Ljetna škola CSI 2018 s međ.uč.
MEF Sveučilišta u Rijeci
Rijeka, 26.-27.07.2018.
Prof.dr.sc. Dražen Cuculić, dr.med., mob.: 098/9255-809, e-mail: drazen.cuculic@medri.uniri.hr
300,00 kn

vrh stranice