Srpanj 2019.

Tribina – Novija postignuća riječke medicine III – Predstavljanje znanstvenog doprinosa novoizabranih redovitih članova AMZH
HAZU
Rijeka, 01.07.2019.
Željana Mikovčić, mob.: 095/5221-920, e-mail: hlzrijeka@gmail.com

Fiksne antihipertenzivne kombinacije
Sandoz d.o.o.
Osijek, 04.07.2019.
Vladimir Čandrlić, tel.: 01/2353-111, e-mail: vladimir.candrlic@sandoz.com

Edukacijske vježbe za dispečere MPDJ
Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba
Zagreb, 04.-05.07.2019.
Dr. Davorka Muškardin, mob.: 09174100-259, e-mail: dmuskardin@hotmail.com

Škola interventne bronhoskopije
Hrvatsko torakalno društvo
Zagreb, 04.-05.07.2019.
Adrijana Komljenović, tel.: 01/4550-299, e-mail: akomljenovic@toraks.hr
2.500,00 kn

Multipla skleroza jučer, danas, sutra
Hrvatska udruga za neurorehabilitaciju i restauracijsku neurologiju- HUNRN
Lipik, 05.-06.07.2019.
Prof.prim.dr.sc. Silva Butković Soldo, dr.med., tel.: 031/512-384, e-mail: sbutkovicsoldo@gmail.com
600,00 kn specijalisti, 400,00 kn specijalizanti, znanstveni novaci i liječnici opće medicine, medicinske sestre, fizoterapeuti, logopedi, radni terapeuti

ALS
HLZ, HD za reanimatologiju
Rijeka, 05.-07.07.2019.
Petra Volf Žiković, mob.: 091/5139-755, e-mail: kabinet.vjestina@gmail.com
3.000,00 kn

Hitna stanja u internoj medicini
Klinika za unutarnje bolesti MEF Sveučilišta u Zagrebu, KB Dubrava
Zagreb, 06.07.2019.
Blanka Kovačić, dipl.ing., tel.: 01/2903-434, e-mail: bkovacic@kbd.hr

Ujednačavanje kriterija vještačenja
Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Zagreb, 10.07.2019.
Kristina Bajan, tel.: 01/6442-706, e-mail: KBajan@zosi.hr

Ljetna škola Gasi
C.P.S. Rijeka
Rijeka, 24.07.2019.
Dr. Sanja Janović, mob.: 091/5316-975, e-mail:centarzapomocustresu@yahoo.com
100,00 kn
vrh stranice