Srpanj 2021.

HRVATSKA NEUROLOŠKA AKADEMIJA 2021.
Udruga Neuronet
Park Plaza Histria, Pula, 1. - 4. srpnja 2021.
prof. Davor Sporiš, mob: 091 333 07 33, e-mail: Iva.simunic@btravel.pro

Supervizija IV - etičke dileme Četverogodišnja edukacija iz Gestalt psihoterapije
Gestalt centar HOMA
Zagreb, 2.-4.7.2021.
Jasenka Pregrad, tel / mob: 01 4683 278 / 091 5251 560, e-mail: jasenka.pregrad@gmail.com
980,00 + PDV

PROMLOM - Osnaživanje liječnika obiteljske medicine za promicanje zdravlja u svakodnevnom radu - radionica Korištenje IT tehnologija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Dom zdravlja - Zagreb centar
Zagreb, 7.7.2021.
Izv.prof.dr.sc. Zlata Ožvačić Adžić, mob: 0915774964, e-mail: zlata.ozvacic@mef.hr

vrh stranice