Studeni 2017.

Gljivične infekcije – klinička slika i dijagnostika
ZJZ Istarske županije
Pula, 10.11.2017.
Lorena Lazarić Stefanović, mob.: 091/5317-111, e-mail: lorenalazaricstefanovic@gmail.com

Multidisciplinarni pristup liječenju melanoma s kirurškim osvrtom
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 10.-11.11.2017.
Sanda Smuđ Orehovec, mob.: 091/5057-711, e-mail: sanda.smud@gmail.com
300,00 kn

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBCSM, Klinika za traumatologiju, RTG odjel
Zagreb, 13.-17.11.2017.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, 098/235-718, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

Deveti kongres HD za neurovaskularne poremećaje HLZ-a s međ.sud.
HD za neurovaskularne poremećaje HLZ-a i KBC „Sestre milosrdnice“, Klinika za neurolgoiju
Opatija, 15.-18.11.2017.
Prof.dr.sc. Vanja Bašić Kes, tel.: 01/3787-740, e-mail: kesvanja@gmail.com
3.000,00 kn

Tečaj iz forenzične psihijatrije
KBC Rijeka, Klinika za psihijatriju
Rijeka, 17.11.2017.
Tina Šubat Lazinica, tel.: 051/333-323, e-mail: psihijatrija@kbc-rijeka.hr
500,00 kn

5. međunarodni kongres nutricionista
Hrvatski akademski centar primijenjenog nutricionizma, Hrvatski Zbor Nutricionista, Nutricionizam Balans
Zagreb, 17.-19.11.2017.
Marija Petras, mob.: 091/5873-908, e-mail: prijave@kongresnutricionista.com
579,00 kn

UZV muskuloskeletnog sustava u bolestima prenaprezanja
KBC Split, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Split, 20.11.2017.
Doc.dr.sc. Krešimir Dolić, tel.: 021/556-243, e-mail: kdolic@bnac.net

Teranostički pristup posttraumatskom stresnom poremećaju
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Zagreb, 28.11.2017.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

vrh stranice