Studeni 2017.

Gljivične infekcije – klinička slika i dijagnostika
ZJZ Istarske županije
Pula, 10.11.2017.
Lorena Lazarić Stefanović, mob.: 091/5317-111, e-mail: lorenalazaricstefanovic@gmail.com

Multidisciplinarni pristup liječenju melanoma s kirurškim osvrtom
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 10.-11.11.2017.
Sanda Smuđ Orehovec, mob.: 091/5057-711, e-mail: sanda.smud@gmail.com
300,00 kn

Moždani udar i karotidna arterija
HD za vaskularnu kirurgiju
Zagreb, 10.-11.11.2017.
Prim.dr.sc. Ivan Cvjetko, mob.: 095/8169-904

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBCSM, Klinika za traumatologiju, RTG odjel
Zagreb, 13.-17.11.2017.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, 098/235-718, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

7. hrvatski neurološki kongres
Klinika za neurologiju KBC „Sestre milosrdnice“, Hrvatsko neurološko društvo, HD za neurovaskularne poremećaje Opatija, 15.-18.11.2017.
Prof.dr.sc. Vanja Bašić Kes, tel.: 01/3787-740, e-mail: kesvanja@gmail.com
3.000,00 kn

Tečaj iz forenzične psihijatrije
KBC Rijeka, Klinika za psihijatriju
Rijeka, 17.11.2017.
Tina Šubat Lazinica, tel.: 051/333-323, e-mail: psihijatrija@kbc-rijeka.hr
500,00 kn

46. simpozij Hrvatskog društva za dječju neurologiju
HD za dječju neurologiju HLZ
Osijek, 17.-18.11.2017.
Martina Kos, mob.: 098/1748-381, e-mail: mkatic983@gmail.com
600,00 kn specijalisti, 200,00 kn specijalizanti, umirovljenici i studenti 100,00 kn

5. međunarodni kongres nutricionista
Hrvatski akademski centar primijenjenog nutricionizma, Hrvatski Zbor Nutricionista, Nutricionizam Balans
Zagreb, 17.-19.11.2017.
Marija Petras, mob.: 091/5873-908, e-mail: prijave@kongresnutricionista.com
579,00 kn

UZV muskuloskeletnog sustava u bolestima prenaprezanja
KBC Split, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Split, 20.11.2017.
Doc.dr.sc. Krešimir Dolić, tel.: 021/556-243, e-mail: kdolic@bnac.net

European School of Pathology - Zagreb Edition 2017 - Thyroid Pathology MEF Sveučilišta u Zagrebu,
Zavod za patologiju
Zagreb, 23.-25.11.2017.
Ana Šepac, mob.: 098/803-770, e-mail: ana.sepac@mef.hr
180,00 EUR/1.350,00 kn

5. znanstveni sastanak Tumori prostate
Zaklada Onkologija
Zagreb, 24.11.2017.
Dr. Mirko Šamija, tel.: 01/6171-125, e-mail: info@zaklada-onkologija.hr
500,00 kn

Suvremeni značaj crijevne mikrobiote u digestivnoj medicini – multidisciplinarni pristup u svakodnevnom radu i perioperativnom liječenju Hrvatsko društvo za digestivnu kirurgiju HLZ-a,
Hrvatsko gastroenterološko društvo, Btravel d.o.o
Sv. Martin na Muri, 24.-26.11.2017.
Ivana Šabanović-Uzelac, tel.: 01/666-6855; mob.: 098/438-768, e-mail: ivana.sabanovic-uzelac@btravel.pro
2.850,00 kn

Seksualno zdravlje u 21. stoljeću
HD za seksualnu terapiju
Karlovac, 25.11.2017.
Goran Arbanas, tel.: 01/3780-629, e-mail: goran.arbanas@bolnica-vrapce.hr
250,00 kn

Bagatin Akademija – razvoj mekih vještina u zdravstvenom sektoru
Poliklinika Bagatin
Zagreb, 25.11.2017.
Sara Bukić, tel.: 01/6061-379, e-mail: sara.bukic@poliklinikabagatin.hr
1.200,00 kn + PDV

Genotip 0, A i B
Udruga Medikus
Zagreb, 27.11.2017.
Dr. Vesna Vučičević, mob.: 091/5044-766, e-mail: info@medikus.hr

Teranostički pristup posttraumatskom stresnom poremećaju
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Zagreb, 28.11.2017.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

vrh stranice