Studeni 2017.

1st International Biomedical Student Congress Rijeka, BRIK
FOSS MEDRI
Rijeka, 02.-04.11.2017.
Tin Šimić, mob.: 098/801-198, e-mail: brik@foss.hr
25,00 EUR studenti, 50,00 EUR doktori medicine

Dijete sa solidnim malignim tumorom
MEF Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za dječje bolesti Zagreb
Zagreb, 03.11.2017.
Dr. Filip Jadrijević-Cvrlje, mob.: 091/4600-345, e-mail: filipjc@yahoo.com
350,00 kn

12. simpozij sekcije za kataraktu i refraktivnu kirurgiju
Hrvatsko oftalmološko i optometrijsko društvo – Sekcija za kataraktu i refraktivnu kirurgiju
Marija Bistrica, 03.-04.11.2017.
Bruno Ravlić, BTM media, e-mail: info@btmmedia.hr

Annual Congress of the International Academy of Manual/Musculoskeletal Medicine (IAMMM)
International Academy of Manual/Musculoskeletal Medicine (IAMMM)
Rovinj, 03.-04.11.2017.
Marinko Rade, mob.: 091/5410-609, e-mail: marinko.rade@gmail.com
200,00 EUR

5. kongres sudskih vještaka
HD sudskih vještaka
Zagreb, 03.-04.11.2017.
Zdenka Kvačica Restek, mob.: 098/446-223, e-mail: info@sudski-vjestaci.hr
500,00 kn

ITLS tečaj
Hrvatska gorska služba spašavanja
Fužine, 03.-05.11.2017.
Žarka Rogić, dr.med., mob.: 099/3115-843, mob.: itls.prijave@gmail.com
3.000,00 kn

Ultrazvukom vođena regionalna anestezija
MEF Sveučilišta u Rijeci
Rijeka, 03.-05.11.2017.
Ana Blagaić, dr.med., mob.: 091/5675-779, e-mail: ana.blagaic@ri.t-com.hr
3.200,00 kn specijalizanti uključeni u HDAIL sekciju specijalizanata 1.600,00 kn

1. hrvatski kongres medicinskog prava
Pravni fakultet u Splitu
Osijek, 03.-05.11.2017.
Renata Bašić Mijatović, mob.: 021/393-548, e-mail: renata.basic.mijatovic@pravst.hr
800,00 kn

Klinička individualizirana fitoterapija i mikronutricija u liječničkoj i ljekarničkoj praksi: Prvih tisuću dana ključnih za zdravlje djeteta i budućeg odraslog čovjeka
Ro.Ra. Natura d.o.o.
Zagreb, 04.11.2017.
Sonja Glumbić, mob.: 098/403-952, e-mail: sonja@roranatura.hr

EPA Radionica
Alkaloid d.o.o.
Varaždin, 04.11.2017.
Julija Todorova, tel.: 01/6311-922, e-mail: julija.todorova@alkaloid.hr

Edukacijske vježbe obnove stečenih znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe
Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije
Šibenik, 04.-05.11.2017.
Tina Pezelj, mag.oec., mob.: 091/2275-022, e-mail: zzhmpsibenik@gmail.com

RSI
MEF Sveučilišta u Rijeci
Rijeka, 06.11.2017.
Petra Volf Žiković, mob.: 091/5139-755, e-mail: kabinet.vjestina@gmail.com
400,00 kn

Nacionalna radionica na temu integracije rijetkih bolesti u socijalnu politiku i socijalnu skrb
Hrvatski savez za rijetke bolesti
Zagreb, 07.11.2017.
Ivana Hrastar, mag.soc.rada, tel.: 01/2441-393, mob.: 091/4443-038, e-mail: rijetke.bolesti@gmail.com

Anksiozno depresivni poremećaji s gledišta primarne zdravstvene zaštite
Angelini Pharma Öesterreich GMBH, Podružnica za promidžbu
Čakovec, 07.11.2017.
Silvija Mašković, mob.: 099/3011-948, e-mail: silvija.maskovic@angelini.hr

Workshops for GPS on LUTS and OAB
Astellas d.o.o.
Split, 07.11.2017.
Andrea Štefanić, tel.: 01/6700-102, e-mail: andrea.stefanic@astellas.com

Novosti u dijagnostici i liječenju hepatitisa C
Hrvatski zavod za telemedicinu
Vukovar, Pakrac, Požega, Karlovac, Bjelovar, Vinkovci, Sisak, Koprivnica, Čakovec, Knin, Ogulin, Našice, Virovitica, Zagreb – 07.11.2017.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: pisarnica@ztm.hr

Osobitosti propisivanja psihofarmaka u starijoj životnoj dobi: moguće interakcije i nuspojave
NZJZ „Dr. Andrija Štampar“
Zagreb, 08.11.2017.
Martina Bago, mag.pharm., tel.: 01/4696-353, e-mail: martina.bago@stampar.hr

25.godišnja konferencija hrvatskih psihologa
Hrvatsko psihološko društvo
Zadar, 08.-11.11.2017.
Ljiljana Mikuš, mob.: 098/1697-075, e-mail: ljmikus@gmail.com
Rana kot. - 1.250,00 kn; srednja 1.750,00 kn; kasna 2.250,00 kn; jednodnevna 1.250,00 kn

Kronične zarazne bolesti – HIV i virusni hepatitisi
Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV)
Zagreb, 09.11.2017.
Kristina Duvančić, mob.: 091/3776-496, e-mail: kduvancic@gmail.com

Liječenje tapentadolom – prvi izazovi u praksi
Stada d.o.o.
Split, 09.11.2017.
Željka Levak, mob.: 091/6077-901, e-mail: zeljka.levak@stada.com

Klinički izazovi opstetričke analgezije i anestezije
Udruga „Tomislav Halapir“ za kontinuiranu edukaciju, profesionalni razvoj i usavršavanje na području anesteziologije, reanimatologije, intenzivnog liječenja i liječenja boli u Republici Hrvatskoj
Zagreb, 09.-10.11.2017.
Julijana Obrst, tel.: 01/3787-428, e-mail: jobrst@gmail.com
1.800,00 kn

AO Trauma Course – Lower Extremity
Filida putnička agencija
Zagreb, 09.-10.11.2017.
Tatjana Mrzljak, mob.: 098/9828-478, e-mail: tatjana@filidatravel.hr
1.500,00 kn

1. Hrvatski kongres o psihotraumi s međ.sud.: Psihotrauma između sjećanja i zaborava
Hrvatsko psihijatrijsko društvo
Split, 09.-11.11.2017.
A.T.I. d.o.o., tel.: 052/223-400, e-mail: kongres@ati-pula.com
1.580,00 kn

AO Trauma Course – Advanced Principles of Fracture Management
Filida putnička agencija
Zagreb, 09.-11.11.2017.
Tatjana Mrzljak, mob.: 098/9828-478, e-mail: tatjana@filidatravel.hr
5.180,00 kn

Gljivične infekcije – klinička slika i dijagnostika
ZJZ Istarske županije
Pula, 10.11.2017.
Lorena Lazarić Stefanović, mob.: 091/5317-111, e-mail: lorenalazaricstefanovic@gmail.com

10. Rodina mliječna konferencija i prePorod 2017. – Majčinstvo žena sa invaliditetom
Udruga Roda – Roditelji u akciji
Zagreb, 10.11.2017.
Branka Mrzić Jagatić, tel.: 01/6177-500, e-mail:branka@roda.hr
120,00 kn

1st Spinal Navigation workshop
HD za spinalnu kirurgiju HLZ-a
Zagreb, 10.11.2017.
Tomislav Sajko, tel.:01/3787-522, e-mail: neuroklinika@kbcsm.hr
Ban tours d.o.o., Ana Vugrinović, tel.: 01/4881-800, e-mail: poslovnica@bantours.hr
350,00 EUR

Multidisciplinarni pristup liječenju melanoma s kirurškim osvrtom
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 10.-11.11.2017.
Sanda Smuđ Orehovec, mob.: 091/5057-711, e-mail: sanda.smud@gmail.com
300,00 kn

Moždani udar i karotidna arterija
HD za vaskularnu kirurgiju
Zagreb, 10.-11.11.2017.
Prim.dr.sc. Ivan Cvjetko, mob.: 095/8169-904, http://www.vascular-zagreb.com/2017/

C.E.E.A. Comitee for European Education in Anaesthesiology – tečaj edukacije iz anesteziologije s međ.sud.
HLZ, HD za anesteziologiju i intenzivno liječenje
Zagreb, 10.-11.11.2017.
Jadranka Radnić Salijevski, mob.: 091/5097-154, e-mail: jradnic@kbc-zagreb.hr
„Penta“ d.o.o., Veronika Jurić, mob.: 091/2015-939, e-mail: veronika.juric@penta-zagreb.hr
1.500,00 kn

Smjernice u liječenju tumora glave i vrata
HD za tumore glave i vrata
Sveti Martin na Muri, 10.-11.11.2017.
Filida – Putnička agencija d.o.o. – Ivan Kaselj, tel.:01/4616-520, e-mail: info@filidatravel.hr
300,00; 400,00 i 500,00 kn

7. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja „Škola hitne medicine“ Modul 4 – Hitna stanja u infektologiji i pedijatriji
HLZ, HD za hitnu medicinu
Zagreb, 10.-11.11.2017.
Doc.dr.sc. Višnja Nesek Adam, prim.dr.med., tel.: 01/3712-359, e-mail: anestezija@kbsd.hr
Specijalizanti 650,00 kn / 500,00 kn članovi HLZ, HDHM; dr.med. 1.000,00 kn / 700,00 članovi HLZ, HDHM

Klinička primjena ultrazvučnog kontrastnog sredstva
HD za ultrazvuk u medicini i biologiji HLZ-a
Split, 10.-11.11.2017.
Me et me d.o.o., mob.: 099/4550-240, e-mail: sanja@meetme.hr
Članovi HDUMB-a – 500,00 kn, sudionici 700,00 kn

AO Trauma Course – Polytrauma
Filida putnička agencija
Zagreb, 10.-11.11.2017.
Tatjana Mrzljak, mob.: 098/9828-478, e-mail: tatjana@filidatravel.hr
1.500,00 kn

Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015 – 2030 – FUTUR Z
HD za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku HLZ-a
Opatija, 10.-12.11.2017.
Dr. Željko Rotim, mob.: 098/2274-468, e-mail: zezarotim@gmail.com
Ban tours, Ana Vugrinović, mob.: 091/2271-188, e-mail: ana.vubrinovic@bantours.hr
1.300,00 kn

Trombociti – interdisciplinarni pristup
Hrvatska komora medicinskih biokemičara
Zagreb, 11.11.2017.
Sandra Burić, tel.: 01/4572-927, e-mail: sandra.buric@hkmb.hr
Redovna kotizacija 875,00 kn, Kotizacija za specijalizante 500,00 kn

4. tečaj plastične i rekonstrukcijske kirurgije adneksa oka
Klinika za očne bolesti KBC „Sestre milosrdnice“
Zagreb, 11.11.2017.
Prof.dr.sc. Renata Iveković, mob.: 09172548-842, e-mail: renata.ivekovic@kbcsm.hr
1.500,00 kn

Zbrinjavanje bolesnika s reumatološkim oboljenjima u obiteljskoj medicini
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM)
Stubičke Toplice, 11.11.2017.
Dr.sc. Ksenija Kranjčević, mob.: 091/5612-684, e-mail: ksenkran@inet.hr

2. Servier LOM Masterclass
Servier Pharma d.o.o.
Dubrovnik, 11.-12.11.2017.
Ivana Fabić Ojdanić, tel.: 01/3016-227, e-mail: ivana.fabic-ojdanic@servier.com

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBCSM, Klinika za traumatologiju, RTG odjel
Zagreb, 13.-17.11.2017.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, 098/235-718, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

Stručni skup o dijabetesu
NZJZ PGŽ
Opatija, 14.11.2017.
Ines Lazarević Rukavina, mob.: 091/3366-750, e-mail: ines.lazarevic@gmail.com

Depresija je više od poremećaja raspoloženja; Povratak svakodnevnom funkcioniranju – uloga vortioksetina
Lundbeck Croatia d.o.o.
Osijek, 14.11.2017.
Krešimir Lovrić, mob.: 098/9821-891, e-mailo: krlo@lundbeck.com

Nesreće djece i mladih – izazov 21. stoljeća
NZJZ „Dr. Andrija Štampar“
Zagreb, 14.11.2017.
Ana Puljak, dr.med., spec.javnog zdravstva, tel.: 01/4696-175, e-mail: ana.puljak@stampar.hr

7. hrvatski neurološki kongres
Klinika za neurologiju KBC „Sestre milosrdnice“, Hrvatsko neurološko društvo, HD za neurovaskularne poremećaje Opatija, 15.-18.11.2017.
Prof.dr.sc. Vanja Bašić Kes, tel.: 01/3787-740, e-mail: kesvanja@gmail.com
3.000,00 kn

Pristup bolesniku sa stabilnom anginom pektoris
Hrvatski zavod za telemedicinu
Zagreb, Supetar, Lastovo, Mljet, Metković, Rab, Mali Lošinj, Cres, Hvar, Vis,  Trilj, Vrlika, Korčula, Vela Luka – 16.11.2017.
Jagoda Madunić, tel.:01/5496-086, e-mail: pisarnica@ztm.hr

Izazov: Stres na radu – prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Zagreb, 16.11.2017.
Prim.dr.sc. Marija Zavalić, dr.med., tel.:01/6558-703, e-mail: zmarinic@hzzzsr.hr

Bolesnik s demencijom u ordinaciji liječnika obiteljske medicine
Klinika za neurologiju MEF Sveučilišta u Zagrebu i KBC Zagreb
Rijeka, 16.11.2017.
Dr. Nataša Klepac, mob.: 091/4922-164, e-mail: natasaklepac@gmail.com

Tečaj iz forenzične psihijatrije
KBC Rijeka, Klinika za psihijatriju
Rijeka, 17.11.2017.
Tina Šubat Lazinica, tel.: 051/333-323, e-mail: psihijatrija@kbc-rijeka.hr
500,00 kn

Kardiovaskularne bolesti žena u svijetlu najnovijih spoznaja
Razred za medicinske znanosti HAZU, KB „Sveti Duh“, MEF Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko kardiološko društvo
Zagreb, 17.11.2017.
Ante Pašalić, dr.med., mob.: 099/7854-296, e-mail: ante.pasalic@outlook.com

Nove droge i bezbrižno djetinjstvo
Klinika za dječje bolesti Zagreb
Zagreb, 17.11.2017.
Franka Luetić, mob.: 098/9165-579, e-mail: fluetic@yahoo.com

46. simpozij Hrvatskog društva za dječju neurologiju
HD za dječju neurologiju HLZ
Osijek, 17.-18.11.2017.
Martina Kos, mob.: 098/1748-381, e-mail: mkatic983@gmail.com
600,00 kn specijalisti, 200,00 kn specijalizanti, umirovljenici i studenti 100,00 kn

Radiologija u hitnoj kliničkoj praksi
Ref. Centar MZ RH za radiologijsku prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju bolesti glave i vrata
Zagreb, 17.-18.11.2017.
Mia Smoljan, e-mail: msmoljan@sfzg.hr,  Rudolf Vukojević, e-mail: rvukojevic86@gmail.com
1.500,00 kn specijalisti; 750,00 kn specijalizanti

5. međunarodni kongres nutricionista
Hrvatski akademski centar primijenjenog nutricionizma, Hrvatski Zbor Nutricionista, Nutricionizam Balans
Zagreb, 17.-19.11.2017.
Marija Petras, mob.: 091/5873-908, e-mail: prijave@kongresnutricionista.com
579,00 kn

Edukacijske vježbe izvanbolničke hitne medicine za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare
Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
Karlovac, 17.-19.11.2017.
Miljenko Gvožđak, mob.: 095/3344-666, e-mail: nastavni-centar@zzhm-kz.hr
1.800,00 kn

Ispravljanje deformacija koštano-zglobnog sustava
Specijalna bolnica Akromion
Split, 18.11.2017.
Elvira Gospočić Pavetić, mob.: 095/2587-489, e-mail: elvira.gospocic@akromion.hr

Dijagnostika i liječenje bolesti dišnih putova u ordinaciji obiteljske medicine
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 18.11.2017.
Mario Cvek, tel.: 01/4566-966, e-mail: mcvek@mef.hr
400,00 kn

Depresija kao izazov: sistemski pristup
Salutogeneza – obrt za savjetovanje i druge usluge
Zagreb, 18.11.2017.
Dr. Božidar Popović, mob.:092/1602-920, e-mail: salutogeneza1@gmail.com
550,00 kn

Influenca i pneumonija novosti 2017.
HD za infektivne bolesti, Sekcija za respiratorne bolesti
Zagreb, 18.11.2017.
Jasminka Blaha, mob.: 091/1871-952, e-mail: jblaha@bfm.hr

Interdisciplinarno znanstveno-stručni simpozij o antimikrobnoj rezistenciji – Jedno zdravstvo = jedna znanost
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 18.11.2017.
Izv.prof.dr.sc. Kosalec, prof.dr.sc. Žuntar, izv.prof.dr.sc. Jandrijević Mladar Takač, tel.: 01/6394-492, e-mail: ikosalec@pharma.hr

UZV muskuloskeletnog sustava u bolestima prenaprezanja
KBC Split, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Split, 20.11.2017.
Doc.dr.sc. Krešimir Dolić, tel.: 021/556-243, e-mail: kdolic@bnac.net

Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
Klinika za ginekologiju i porodništvo KB „Sveti Duh“
Zagreb, 20.11.-15.12.2017.
Biserka Milić, tel.: 01/3712-317, e-mail: bmilic@kbsd.hr
10.000,00 kn

Depresija je više od poremećaja raspoloženja; Povratak svakodnevnom funkcioniranju – uloga vortioksetina
Lundbeck Croatia d.o.o.
Zagreb, 21.11.2017.
Krešimir Lovrić, mob.: 098/9821-891, e-mailo: krlo@lundbeck.comLundbeck Croatia d.o.o.

Edukacijska vježba za doktore medicine
Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije
Ludbreg, 21.-23.11.2017.
Anđela Simić, dr.med., mob.: 091/5101-854, e-mail: andjela.simic.005@gmail.com

Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane s međ.sud. – Nova postignuća i budući izazovi
NZJZ „Dr. Andrija Štampar“, Hrvatsko mjeriteljsko društvo, Mreža za kontrolu kvalitete  i sigurnosti hrane Jugoistične Europe, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Opatija, 21.-24.11.2017.
Dr.sc. Adela Krivohlavek, dipl.ing., tel.: 01/4696-241, e-mail: adela.krivohlavek@stampar.hr
Studio Hrg d.o.o., Ljubica Grbić, dipl.oec., tel.: 01/6110-449, e-mail: kongres@studiohrg.hr
2.500,00 kn

European School of Pathology - Zagreb Edition 2017 - Thyroid Pathology MEF Sveučilišta u Zagrebu,
Zavod za patologiju
Zagreb, 23.-25.11.2017.
Ana Šepac, mob.: 098/803-770, e-mail: ana.sepac@mef.hr
180,00 EUR/1.350,00 kn

5. znanstveni sastanak Tumori prostate
Zaklada Onkologija
Zagreb, 24.11.2017.
Dr. Mirko Šamija, tel.: 01/6171-125, e-mail: info@zaklada-onkologija.hr
500,00 kn

Razvojni poremećaji zgloba kuka
Klinika za dječje bolesti Zagreb
Zagreb, 24.11.2017.
Franka Luetić, mob.: 098/9165-579, e-mail: fluetic@yahoo.com

Antipsihotici u kliničkoj praksi
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 24.11.2017.
Dr. Biljana Kosanović Rajačić, tel.: 01/2388-394, e-mail: bkosanov@gmail.com
1.000,00 kn specijalisti, 500,00 kn specijalizanti

Antipsihotici u kliničkoj praksi
Klinika za psihijatriju MEF Sveučilišta u Zagrebu i KBC Zagreb, HD za afektivne poremećaje HLZ-a
Zagreb, 24.11.2017.
Dr. Biljana Kosanović Rajačić, tel.: 01/2376-350, e-mail: bkosanov@gmail.com
1.000,00 kn za specijaliste; 500,00 kn za specijalizante

Suvremeni značaj crijevne mikrobiote u digestivnoj medicini – multidisciplinarni pristup u svakodnevnom radu i perioperativnom liječenju Hrvatsko društvo za digestivnu kirurgiju HLZ-a,
Hrvatsko gastroenterološko društvo, Btravel d.o.o
Sv. Martin na Muri, 24.-26.11.2017.
Ivana Šabanović-Uzelac, tel.: 01/666-6855; mob.: 098/438-768, e-mail: ivana.sabanovic-uzelac@btravel.pro
2.850,00 kn

Tečaj naprednog održavanja života – ALS
HD za reanimatologiju HLZ-a
Zagreb, 24.-26.11.2016.
Tihana Magdić Turković, mob.: 091/5476-878, e-mail: tihana.magdic.turkovic@gmail.com
3.000,00 kn za liječnike, 2.500,00 kn za stažiste i med.sestre/tehničare

Seksualno zdravlje u 21. stoljeću
HD za seksualnu terapiju
Karlovac, 25.11.2017.
Goran Arbanas, tel.: 01/3780-629, e-mail: goran.arbanas@bolnica-vrapce.hr
250,00 kn

Bagatin Akademija – razvoj mekih vještina u zdravstvenom sektoru
Poliklinika Bagatin
Zagreb, 25.11.2017.
Sara Bukić, tel.: 01/6061-379, e-mail: sara.bukic@poliklinikabagatin.hr
1.200,00 kn + PDV

Doping u sportu
Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping
Zagreb, 25.11.2017.
Dr. Ana Dobrila Bošnjak, mob.: 099/4270-842, e-mail: ana.dobrila.bosnjak@antidoping-hzta.hr

Smjernice u pedijatrijskoj pulmologiji, alergologiji, imunologiji i reumatologiji
Klinika za dječje bolesti Zagreb
Zagreb, 25.11.2017.
Ivan Pavić, tel.: 01/4600-237, e-mail: ipavic01@gmail.com

Neinvazivna mehanička ventilacija, terapija visokim protokom, inhalacijskim lijekovima i respiratorna fizioterapija
Hrvatski zbor fizioterapeuta
Zagreb, 25.-26.11.2017.
Snježana Benko, mob.: 095/1969-090, e-mail: snjezanabenko@windowslive.com
700,00/800,00 kn

Napredni tečaj iz medicinske akupunkture: Liječenje glavobolja
HLZ, HD za akupunkturu
Daruvar, 25.-26.11.2017.
Maja Mustač, dr.med., mob.: 091/4748-492, e-mail: blaise676@gmail.com
2.500,00 kn

Genotip 0, A i B
Udruga Medikus
Zagreb, 27.11.2017.
Dr. Vesna Vučičević, mob.: 091/5044-766, e-mail: info@medikus.hr

Ultrasound in Primary, Emergency and Critical care Medicine, USCMC-BL1 (Basic level1) Provider
Zavod za intenzivnu medicinu KBC Zagreb, HLZ, Internističko društvo
Zagreb, 27.-28.11.2017.
Prof. Radovan Radonić, tel.:01/2367-481, e-mail: rradonic@gmail.com
1.000,00 kn

Teranostički pristup posttraumatskom stresnom poremećaju
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Zagreb, 28.11.2017.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

Depresija je više od poremećaja raspoloženja; Povratak svakodnevnom funkcioniranju – uloga vortioksetina
Lundbeck Croatia d.o.o.
Rijeka, 29.11.2017.
Krešimir Lovrić, mob.: 098/9821-891, e-mailo: krlo@lundbeck.comLundbeck Croatia d.o.o.

Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika
Zaklada onkologija
Vukovar, 30.11.-02.12.2017.
Žuti mačak d.o.o., Sandra Šutić, mob.: 099/2572-470, e-mail: agencija@zutimacak.hr
800,00/1.200,00 kn

Jesenska škola sepse
KB Dubrava
Zagreb, 30.11.2017.
Doc.dr.sc. Stjepan Barišin, tel.: 01/2902-433, mob.: 097/7605-707, e-mail: mplejic@kbd.hr

Poboljšanje i održavanje funkcioniranja oboljelih od shizofrenije u ranim fazama bolesti
Lundbeck Croatia d.o.o.
Zadar, 30.11.2017.
Krešimir Lovrić, mob.: 098/9821-891, e-mailo: krlo@lundbeck.com

vrh stranice