Studeni 2018.

Drugi riječki dani primarne zdravstvene zaštite „Bolesnik sa kardiovaskularnom bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“
Katedra Obiteljske medicine, MEF Sveučilišta u Rijeci
Rijeka, 02.-04.11.2018.
Ivana Šutić, mob.: 091/6216-419, e-mail: ivana.sutic@medri.uniri.hr
500,00 kn

Škola infiltracijskih tehnika za fizijatre: 1. stupanj: a) mezoterapija
Mr.sc. Dunja Barak-Smešny, dr.med.
Rijeka, 03.11.2018.
Vladimir Smešny, dr.med.,  mob.: 098/328-092, tel.: 051/808-108, e-mail: vladimir.smesny@ri.t-com.hr
100 EUR

Open Medical Institute Ear Nose Throat Satellite Symposia
KBC Zagreb, Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata
Zagreb, 05.11.2018.
Dr. Marcel Marjanović Kavanagh, mob.: 091/4920-532, e-mail: mmarjano@kbc-zagreb.hr

Modularni tečaj „Brza intubacija u slijedu“
Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
Karlovac, 05.11.2018.
Miljenko Gvožđak, mob.: 095/3344-666, e-mail: nastavni-centar@zzhm-kz.hr

Antibakterijsko i antiseptičko djelovanje propolisa
Udruga Medikus
Zagreb, 05.11.2018.
Dr. Vesna Vučičević, mob.: 091/5044-766, e-mail: info@medikus.hr

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 05.-09.11.2018.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, e-mail: dmiklic@hotmail.com
Spektar putovanja d.o.o., Petra Miškulin Štefek, mob.. 099/4768-943, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

Sindrom iritabilnog kolona
Hrvatski zavod za telemedicinu
Vukovar, Pakrac, Požega, Karlovac, Bjelovar, Vinkovci, Sisak, Koprivnica, Čakovec, Knin, Ogulin, Našice, Virovitica, Zagreb, 06.11.2018.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: pisarnica@ztm.hr

Primjena bilastina kod simptomatskog liječenja alergijskog rinokonjuktivitisa i urtikarije
Berlin-Chemie Menarini
Slavonski Brod, 06.11.2018.
Andrea Šnajder Grgić, mob.: 099/5459-054, e-mail: htomic@berlin-chemie.com

Primjena otilonijevog bromida u liječenju sindroma iritabilnog crijeva; Primjena topičkog ketoprofena za simptomatsko ublažavanje reumatskih i traumatskih bolova
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Vinkovci, 06.11.2018.
Ivan Žunec, mob.:099/2696-726, e-mail: office-croatia@berlin-chemie.com

Primjena otilonijevog bromida u liječenju sindroma iritabilnog crijeva; Primjena topičkog ketoprofena za simptomatsko ublažavanje reumatskih i traumatskih bolova
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Bjelovar, 07.11.2018.
Josip Ivičević, mob.: 099/7342-158, e-mail: office-croatia@berlin-chemie.com

Liječenje boli
Hrvatski zavod za telemedicinu
Zagreb, Supetar, Lastovo, Mljet, Metković, Rab, Mali Lošinj, Cres,  08.11.2018.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: pisarnica@ztm.hr

Uloga lijekova Concor®  i Erbitux® u svakodnevnom radu obiteljskog liječnika
Merck d.o.o.
Zagreb, 08.11.2018.
Vesna Lipović Pondelak, mob.: 099/2190-921, e-mail: vesna.lipovic.pondelak@merckgroup.com

Banka humanog mlijeka
Hrvatska udruga grupa za potporu dojenju, Gradski ured za zdravstvo Grada Zagreba i UNICEF RH
Zagreb, 08.-09.11.2018.
Dinka Barić, mob.:091/9594-659, e-mail: predsjednica@hugpd.hr

11. Hrvatski kongres plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije
HD za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju HLZ-a
Zadar, 08.-10.11.2018.
Prof.dr.sc. Rado Žic, dr.med., tel.: 01/2902-569, e-mail: rzic@kbd.hr
Btravel d.o.o., Goran Grbić, e-mail: goran.grbic@btravel.pro
www.plastic-surgery-zadar2018.com
Rana kotizacija za specijaliste 2.200,00 kn; Rana kotizacija za specijalizante 1.350,00 kn;  Rana kotizacija za medicinske sestre-tehničare 850,00 kn;
Kasna kotizacija za specijaliste 2.500,00 kn; Kasna kotizacija za specijalizante 1.600,00 kn;  Kasna kotizacija za medicinske sestre-tehničare 950,00 kn;

HDIR-5: Translating Science to Medicine – Targets and Therapeutics (međ.kongres)
HD za istraživanje raka (HDIR)
Zagreb, 08.-10.11.2018.
Dr.sc. Petar Ozretić, tel.: 01/4571-292, mob.: 098/659-083, e-mail: info@hdir.hr
Članovi HDIR-a, studenti – 300,00 kn; znanstvenici i liječnici 500,00 kn; Ostali: studenti 500,00 kn; znanstvenici i liječnici 700,00 kn

RhD – izrada novih smjernica testiranja bolesnika i trudnica
HD za transfuzijsku medicinu, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
Zagreb, 09.11.2018.
Dr.sc. Ana Hećimović, spec.transf.med., e-mail: ana.hecimovic@hztm.hr
300,00 kn

Usavršavanje i provjera stručne osposobljenosti predavača i ovlaštenih ispitivača iz nastavnog predmeta „Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći“
Hrvatski Crveni križ
Zagreb, 09.11.2018.
Ana Mikulčić, tel.:01/4655-814, mob.: 091/6042-206, e-mail: ana.mikulcic@hck.hr
800,00 kn

Hitna medicina
HD za hitnu i internističku intenzivnu medicinu i OŽB Vukovar i bolnica hrvatskih veterana
Vukovar, 09.-10.11.2018.
Jasmina Jelisavac, tel.: 032/452-011, mob.: 091/4521-187, e-mail: posta@ob-vukovar.hr

C.E.E.A. Comitee for European in Anaesthesiology - tečaj edukacije iz anesteziologije s međ.sud.
HLZ, HD za anesteziologiju i intenzivno liječenje
Zagreb, 09.-10.11.2018.
Jadranka Radnić Salijevski,mob.: 091/5097-154, e-mail: jradnic@kbc-zagreb.hr
1.500,00 kn

Napredni ITLS tečaj
Hrvatska gorska služba spašavanja
Fužine, 09.-11.11.2018.
Žarka Rogić, dr.med., mob.: 099/3115-843, e-mail: itls.prijave@gmail.com
3.000,00 kn

Naših prvih deset godina
Specijalna bolnica Akromion
Split, 10.11.2018.
Elvira Gospočić Pavetić, mob.: 095/2587-489, e-mail: elvira.gospocic@akromion.hr

Kombinirani pristup liječenju pulmoloških i alergoloških bolesti
Berlin-Chemie Menarini
Kutina, 10.11.2018.
Marin Brkić, mob.: 092/516-858, e-mail: htomic@berlin-chemie.com

Tečaj reanimacije novorođenčadi
HD za reanimatologiju HLZ-a
Zagreb, 10.11.2018.
Prof.dr.sc. Boris Filipović-Grčić, mob.: 098/1759-087, e-mail: borisfilipovicgrcic@gmail.com
1.800,00 kn

Prvi hrvatski kongres o ultrazvuku u ginekologiji i perinatologiji
Hrvatska udruga za ultrazvuk u medicini Ian Donald
Zagreb, 10.-11.11.2018.
Jadranka Cerovec, tel.: 01/2922-151, mob.: 098/9038-962, e-mail: jadranka.cerovec@yahoo.com
Doktori medicine 800,00 kn (rana kotizacija), odnosno 1.000,00 kn; specijalizanti 500,00 kn, odnosno 800,00 kn

Servier LOM Masterclass
Servier Pharma d.o.o.
Opatija, 10.-11.11.2018.
Andrej Sušić, mob.: 091/6551-524, e-mail: andrej.susic@servier.com

Standardni i dinamički elektrokardiogram (EKG i Holter) u praksi liječnika obiteljske medicine
Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite
Zadar, 10. i 24.11.2018.
Josip Šarić, dr.med., mob.:091/5002-793, e-mail: josip.saric.two@gmail.com
2.100,00 kn

Tečaj reanimacije novorođenčadi
HD za reanimatologiju HLZ-a
Zagreb, 11.11.2018.
Prof.dr.sc. Boris Filipović-Grčić, mob.: 098/1759-087, e-mail: borisfilipovicgrcic@gmail.com
1.800,00 kn

Ultrazvuk vratnih organa
Klinički zavod za nuklearnu medicinu KBC Zagreb i MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 12.11.-14.12.2018.
Doc.dr.sc. Sanja Kusačić Kuna, mob.: 098/238-315, e-mail: sanja.kusacickuna@gmail.com

Prestilol u srcu hipertenzije – Svaki put „u sridu“ u liječenju hipertenzije
Servier Pharma d.o.o.
Koprivnica, 13.11.2018.
Branka Schell, mob.: 091/6551-532, e-mail: branka.schell@servier.com

Primjena bilastina kod simptomatskog liječenja alergijskog rinokonjuktivitisa i urtikarije
Berlin-Chemie Menarini
Đakovo, 13.11.2018.
Andrea Šnajder Grgić, mob.: 099/5459-054, e-mail: htomic@berlin-chemie.com

2. međunarodni kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane – „Životni ciklus hrane“
NZJZ „Dr. Andrija Štampar“
Opatija, 13.-16.11.2018.
Btravel d.o.o., Goran Grbić, mob.: 099/4721-130, e-mail: goran.grbic@btravel.pro
2.500,00 kn

Visoko dozno željezo u liječenju anemije
NZJZ „Dr. Andrija Štampar“
Zagreb, 14.11.2018.
Martina Bago, mag.pharm., tel.: 01/4696-353, e-mail: martina.bago@stampar.hr

Liječenje boli
Hrvatski zavod za telemedicinu
Hvar, Vis, Trilj, Vrlika, Korčula, Vela Luka, 15.11.2018.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: pisarnica@ztm.hr

7. kongres Hrvatskog senološkog društva s međ.sud.
HLZ, Hrvatsko senološko društvo
Lovran, 15.-17.11.2018.
Ingrid Begić, tel.:01/2343-154, e-mail: info@senologija.com
150,00-290,00 EUR

4. kongres HD za tumore glave i vrata s međ.sud.
HD za tumore glave i vrata
Zagreb, 15.-17.11.2018.
Filida - Putnička agencija d.o.o., Ivan Kaselj, tel.: 01/4616-520, e-mail: info@filidatravel.hr
 Liječnici specijalisti 1.000,00 kn, liječnici specijalizanti 500,00 kn

13. hrvatski kongres o epilepsiji s međ.sud.
Hrvatska liga protiv epilepsije, Hrvatska udruga za epilepsiju, HD za EEG i kliničku neurofiziologiju HLZ-a, HD za dječju neurologiju HLZ-a
Šibenik, 15.-18.11.2018.
Iva Šimunić, BTravel d.o.o., tel.:01/6666-855, mob.: 091/3330-733, fax.:01/6666-851, e-mail: iva.simunic@btravel.pro, web: http://www.ilae.com.hr
2.000,00 kn

Debljina i poremećaji u jedenju – lice i naličje istog problema; Novi pogledi
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za pedijatriju
Zagreb, 16.11.2018.
Barbara Perše, dr.med., mob.: 099/3787-115, e-mail: barbara.perse@gmail.com
Specijalisti i ostali stručnjaci 300,00 kn, specijalizanti i medicinske sestre 200,00 kn; studenti i stažisti ne plaćaju kotizaciju

6. znanstveni sastanak Tumori prostate
HAZU – Razred za medicinske znanosti – Odbor za tumore i HD za urološku onkologiju
Zagreb, 16.11.2018.
Žuti mačak d.o.o., Sandra Šutić, mob.: 099/2572-470, e-mail:agencija@zutimacak.hr
1.000,00 kn

3. kongres Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju HLZ s međ.sud.
HD za oralnu medicinu i patologiju HLZ-a 
Zagreb, 16.-17.11.2018.
Dr.sc. Ivana Škrinjar, tel.: 01/4802-174, e-mail: skrinjar.ivana@gmail.com
 
3. hrvatski kongres menopauzalne medicine s međ.sud.
HD za menopauzu HLZ-a, conTres projekti d.o.o.
Zagreb, 16.-17.11.2018.
Maja Orsag, tel.: 01/4821-193, e-mail: maja@contres.hr
www.contres.hr
Za specijaliste do 30.09.2018. – 800,00 kn, poslije 30.09.2018. – 1.000,00 kn; za specijalizante do 30.09.2018. – 300,00 kn, poslije 30.09.2018. – 400,00 kn

Tečaj neinvazivne ventilacije
OB „Dr. Josip Benčević“
Slavonski Brod, 16.-17.11.2018.
Dr. Matija Jurjević, mob.: 095/5170-555, e-mail: mtjurjevic@yahoo.com
1.200,00 kn

FUTUR Z Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015-2030
HD za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku HLZ-a
Opatija, 16.-17.11.2018.
Željko Rotim, mob.: 098/227-468, e-mail: zezarotim@gmail.com
Ban Tours, Ana Vugrinvić, mob.: 091/2271-188, e-mail: ana.vugrinovic@bantours.hr
1.500,00 kn

XXXII. Perinatalni dani „Ante Dražančić“
HLZ, HD za perinatalnu medicinu
Šibenik, 16.-18.11.2018.
Dr. Josip Juras, mob.: 098/668-305, e-mail: josipjuras@gmail.com
Best Point Consulting d.o.o., Željka Bošnjaković, mob.: 099/5151-032, e-mail: zeljka@bestpointconsulting.hr
1.150,00 kn za članove HDPM-a, 1.250,00 kn ostali; specijalizanti i medicinske sestre/primalje 700,00 kn; umirovljenici/osobe u pratnji 650,00 kn

XXVI. Savjetovanje o perinatalnom mortalitetu Republike Hrvatske
HLZ, HD za perinatalnu medicinu
Šibenik, 18.11.2018.
Dr. Josip Juras, mob.: 098/668-305, e-mail: josipjuras@gmail.com

Prijeoperacijsko označavanje tumora u toraksu i abdomenu pod kontrolom CT-a
KBC Split, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Split, 19.11.2018.
Doc.dr.sc. Krešimir Dolić, tel.: 021/556-243, e-mail: kdolic@bnac.net

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 19.-23.11.2018.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, e-mail: dmiklic@hotmail.com
Spektar putovanja d.o.o., Petra Miškulin Štefek, mob.. 099/4768-943, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn 

Alergija na pelud – prevencija
ZJZ Osječko-baranjske županije
Osijek, 21.11.2018.
Doc.dr.sc. Suzana Ćavar, mag. pharm., spec. analit. toksikologije, tel.: 031/225-789, mob.: 099/2111-374, e-mail: suzana.cavar@gmail.com

Osposobljavanje predavača iz nastavnog predmeta „Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći“
Hrvatski Crveni križ
Zagreb, 22.-23.11.2018.
Ana Mikulčić, tel.:01/4655-814, mob.: 091/6042-206, e-mail: ana.mikulcic@hck.hr
1.250,00 kn

Ultrazvuk štitnjače i površinskih struktura glave i vrata
HLZ, Hrvatsko senološko društvo
Zagreb, 22.11.2018.-23.01.2019.
Ingrid Begić, tel.: 01/2343-154, e-mail: info@senologija.com
6.500,00 kn

MRI SPA  workshop
Abbvie d.o.o.
Zagreb, 23.11.2018.
Željka Nikolaus Banić, mob.: 091/3650-636, e-mail: zeljka.nikolaus@abbvie.com

CSP 1st Annual Congress  / HDP 1. Godišnji kongres
Croatian Society for pelviperineology – CSP / HD za pelviperineologiju – HDP
Donja Stubica, 23.-24.11.2018.
Dr.sc. Damir Hodžić, prim.dr.med., mob.:091/5121-335, e-mail: dhodzic2003@yahoo.com
Do 15.10.2018. (PDV uključen u cijenu kotizacije) – specijalisti 1.000,00 kn; specijalizanti 750,00 kn; Nakon 15.10.2018. – specijalisti 1.250,00 kn; specijalizanti 1.000,00 kn

„83. dani dijabetologa“
HD za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a
Osijek, 23.-25.11.2018.
Doc.dr.sc. Dario Rahelić, e-mail: tajnik@hddbm.hr
Ana Majić, mob.: 098/9155-805
500,00 kn

Rana intervencija kao prediktor sveobuhvatnog razvoja djeteta
Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije
Varaždin, 24.11.2018.
Mia Marčec, mob.: 098/793-969, e-mail: ranaintervencijavz@gmail.com
450,00 kn

Uloga L-asparaginaze u  pedijatrijskoj hematoonkologiji – izazovi i rješenja
Klinika za dječje bolesti Zagreb
Zagreb, 24.11.2018.
Izabela Kranjčec, dr.med., mob.: 091/4600-145, e-mail: izabela.kranjcec@gmail.com

Infekcije uzrokovane bakterijom Clostridium difficile – rastući problem suvremene medicine
Klinika „Dr. Fran Mihaljević“, HLZ, HD za biosigurnost i biozaštitu
Zagreb, 24.11.2018.
Nevenka Jakopović, oec., mob.: 099/3740-158, e-mail: nevenkajakopovic@gmail.com; www.bfm.hr
200,00

Influenca i pneumonija – novosti 2018/19.
HLZ, HD za infektivne bolesti, Sekcija za respiratorne infekcije
Zagreb, 24.11.2018.
Jasminka Blaha, mob.: 091/1871-952, e-mail: jblaha@bfm.hr

Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
Klinika za ginekologiju i porodništvo KB „Sveti Duh“, MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 26.11.-21.12.2018.
Biserka Milić, tel.: 01/3712-317, e-mail: bmilic@kbsd.hr
10.000,00 kn

Biosigurnost i biozaštita
AMZH
Zagreb, 27.11.2018.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

Otology and lateral Skull Base Surgery Update
Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata KBC Zagreb
Zagreb, 30.11.2018.
Dr. Mislav Malić, mob.: 098/9345-123, e-mail: mmalic@kbc-zagreb.hr
Filida – Putnička agencija d.o.o. – Ana Krizmanić, mob.: 098/9105-778, e-mail: ana@filidatravel.hr
750,00 kn

1. hrvatski kongres o prevenciji i ranom otkrivanju kroničnih bolesti u žena u obiteljskoj medicini
Međunarodna interdisciplinarna udruga za prevenciju kroničnih bolesti
Zagreb, 30.11.-01.12.2018.
Marija Vrca Botica, mob.: 098/281-444, e-mail: udrugakronicnebolesti@gmail.com
1.000,00 kn

47. simpozij HD za dječju neurologiju s međ.sud.
HD za dječju neurologiju, OŽB Požega
Požega, 30.11.-01.12.2018.
Dr. V. Drkulec, doc.dr. A. Šimić Klarić, mob.:091/576-9942, e-mail: andrea.simic-klaric@po.t-com.hr
Specijalisti 600,00 kn; specijalizanti 200,00 kn; umirovljenici i studenti bez kotizacije; psiholozi, defektolozi, edukacijski rehabilitatori i terapeuti 200,00 kn

Druga međunarodna konferencija o ADHD-u „ADHD kroz život“
Buđenje – udruga za razumijevanje ADHD-a
Zagreb, 30.11.-01.12.2018.
Marko Ferek, mob.: 098/9978-915, e-mail: buđenje@gmail.com
Rana kotizacija 890,00 kn, za studente 590,00 kn; kasna kotizacija 990,00 kn, za studente 690,00 kn

Spine Experts Group 2018 Annual meeting
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 30.11.-01.12.2018.
Filida putnička agencija d.o.o., Tatjana Mrzljak, mob.: 098/9828-478, e-mail: tatjana@filidatravel.hr
1.500,00 kn

Akupunktura u liječenju boli
HD za liječenje boli HLZ-a
Osijek, 30.11.-02.12.2018.
Andrea Mršo, tel.: 031/511-502, e-mail: mrsoandrea385@gmail.com
3.500,00 kn

vrh stranice