Studeni 2018.

Škola infiltracijskih tehnika za fizijatre: 1. stupanj: a) mezoterapija
Mr.sc. Dunja Barak-Smešny, dr.med.
Rijeka, 03.11.2018.
Vladimir Smešny, dr.med.,  mob.: 098/328-092, tel.: 051/808-108, e-mail: vladimir.smesny@ri.t-com.hr
100 EUR
 
Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 05.-09.11.2018.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, e-mail: dmiklic@hotmail.com
Spektar putovanja d.o.o., Petra Miškulin Štefek, mob.. 099/4768-943, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

11. Hrvatski kongres plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije
HD za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju HLZ-a
Zadar, 08.-10.11.2018.
Prof.dr.sc. Rado Žic, dr.med., tel.: 01/2902-569, e-mail: rzic@kbd.hr
Btravel d.o.o., Goran Grbić, e-mail: goran.grbic@btravel.pro
www.plastic-surgery-zadar2018.com
Rana kotizacija za specijaliste 2.200,00 kn; Rana kotizacija za specijalizante 1.350,00 kn;  Rana kotizacija za medicinske sestre-tehničare 850,00 kn;
Kasna kotizacija za specijaliste 2.500,00 kn; Kasna kotizacija za specijalizante 1.600,00 kn;  Kasna kotizacija za medicinske sestre-tehničare 950,00 kn;

HDIR-5: Translating Science to Medicine – Targets and Therapeutics (međ.kongres)
HD za istraživanje raka (HDIR)
Zagreb, 08.-10.11.2018.
Dr.sc. Petar Ozretić, tel.: 01/4571-292, mob.: 098/659-083, e-mail: info@hdir.hr
Članovi HDIR-a, studenti – 300,00 kn; znanstvenici i liječnici 500,00 kn; Ostali: studenti 500,00 kn; znanstvenici i liječnici 700,00 kn

RhD – izrada novih smjernica testiranja bolesnika i trudnica
HD za transfuzijsku medicinu, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
Zagreb, 09.11.2018.
Dr.sc. Ana Hećimović, spec.transf.med., e-mail: ana.hecimovic@hztm.hr
300,00 kn

13. hrvatski kongres o epilepsiji s međ.sud.
Hrvatska liga protiv epilepsije, Hrvatska udruga za epilepsiju, HD za EEG i kliničku neurofiziologiju HLZ-a, HD za dječju neurologiju HLZ-a
Šibenik, 15.-18.11.2018.
Iva Šimunić, BTravel d.o.o., tel.:01/6666-855, mob.: 091/3330-733, fax.:01/6666-851, e-mail: iva.simunic@btravel.pro, web: http://www.ilae.com.hr
2.000,00 kn

Debljina i poremećaji u jedenju – lice i naličje istog problema; Novi pogledi
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za pedijatriju
Zagreb, 16.11.2018.
Barbara Perše, dr.med., mob.: 099/3787-115, e-mail: barbara.perse@gmail.com
Specijalisti i ostali stručnjaci 300,00 kn, specijalizanti i medicinske sestre 200,00 kn; studenti i stažisti ne plaćaju kotizaciju

3. kongres Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju HLZ s međ.sud.
HD za oralnu medicinu i patologiju HLZ-a 
Zagreb, 16.-17.11.2018.
Dr.sc. Ivana Škrinjar, tel.: 01/4802-174, e-mail: skrinjar.ivana@gmail.com
 
3. hrvatski kongres menopauzalne medicine s međ.sud.
HD za menpauzu HLZ-a, conTres projekti d.o.o.
Zagreb, 16.-17.11.2018.
Maja Orsag, tel.: 01/4821-193, e-mail: maja@contres.hr
www.contres.hr
Za specijaliste do 30.09.2018. – 800,00 kn, poslije 30.09.2018. – 1.000,00 kn; za specijalizante do 30.09.2018. – 300,00 kn, poslije 30.09.2018. – 400,00 kn

Prijeoperacijsko označavanje tumora u toraksu i abdomenu pod kontrolom CT-a
KBC Split, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Split, 19.11.2018.
Doc.dr.sc. Krešimir Dolić, tel.: 021/556-243, e-mail: kdolic@bnac.net

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 19.-23.11.2018.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, e-mail: dmiklic@hotmail.com
Spektar putovanja d.o.o., Petra Miškulin Štefek, mob.. 099/4768-943, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn 

Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
Klinika za ginekologiju i porodništvo KB „Sveti Duh“, MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 26.11.-21.12.2018.
Biserka Milić, tel.: 01/3712-317, e-mail: bmilic@kbsd.hr
10.000,00 kn

Biosigurnost i biozaštita
AMZH
Zagreb, 27.11.2018.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

Akupunktura u liječenju boli
HD za liječenje boli HLZ-a
Osijek, 30.11.-02.12.2018.
Andrea Mršo, tel.: 031/511-502, e-mail: mrsoandrea385@gmail.com
3.500,00 kn

vrh stranice