Studeni 2018.

11. Hrvatski kongres plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije
HD za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju HLZ-a
Zadar, 08.-10.11.2018.
Prof.dr.sc. Rado Žic, dr.med., tel.: 01/2902-569, e-mail: rzic@kbd.hr
Btravel d.o.o., Goran Grbić, e-mail: goran.grbic@btravel.pro
www.plastic-surgery-zadar2018.com
Rana kotizacija za specijaliste 2.200,00 kn; Rana kotizacija za specijalizante 1.350,00 kn;  Rana kotizacija za medicinske sestre-tehničare 850,00 kn;
Kasna kotizacija za specijaliste 2.500,00 kn; Kasna kotizacija za specijalizante 1.600,00 kn;  Kasna kotizacija za medicinske sestre-tehničare 950,00 kn;

HDIR-5: Translating Science to Medicine – Targets and Therapeutics (međ.kongres)
HD za istraživanje raka (HDIR)
Zagreb, 08.-10.11.2018.
Dr.sc. Petar Ozretić, tel.: 01/4571-292, mob.: 098/659-083, e-mail: info@hdir.hr
Članovi HDIR-a, studenti – 300,00 kn; znanstvenici i liječnici 500,00 kn; Ostali: studenti 500,00 kn; znanstvenici i liječnici 700,00 kn

Prijeoperacijsko označavanje tumora u toraksu i abdomenu pod kontrolom CT-a
KBC Split, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Split, 19.11.2018.
Doc.dr.sc. Krešimir Dolić, tel.: 021/556-243, e-mail: kdolic@bnac.net

Biosigurnost i biozaštita
AMZH
Zagreb, 27.11.2018.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

vrh stranice