Studeni 2019.

Napredni tečaj medicinske akupunkture: Imunologija i Wei Qi
HLZ, HD za akupunkturu
Daruvar, 02.-03.11.2019.
Maja Mustač, dr.med., mob.: 091/4748-492, e-mail: info@akupunktura.hr
2.500,00 kn

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere u medicinskoj prijavo-dojavnoj jedinici
Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije
Osijek, 03.11.2019.
Dr. Miroslava Kralj, mob.: 091/5677-048, e-mail: miroslava.kralj@zzhm-obz.hr

Biostatistika za nestatističare
HZJZ
Zagreb, 04.-05.11.2019.
Jelena Dimnjaković, dr.med., mob.: 098/1671-454, e-mail: jelena.dimnjakovic@hzjz.hr
937,50 kn

Obuka kandidata za stalne sudske vještake
HLZ, HD za medicinskih vještaka, HD sudskih medicinara i toksikologa, MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 04.-09.11.2019.
Dr. Vesna Sitar-Srebočan, mob.: 091/5047-612, e-mail: vsitarsrebocan@yahoo.com
8.000,00 kn

214. Gerontološka tribina – Seksualni život nakon srčanog udara
NZJZ „Dr. Andrija Štampar“, Služba za javnozdravstvenu gerontologiju – Referentni centar MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba
Zagreb, 05.11.2019.
Dalma Sajko, dipl.med.techn., tel.: 01/4696-164, dalma.sajko@stampar.hr

Belupovo dermatološko predavanje
Belupo d.d.
Rijeka, 06.11.2019.
Franjo Marković, mob.: 098/9837-083, e-mail: franjo.markovic@belupo.hr

Suvremena saznanja o laktaciji i dojenju
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 06.11.-07.12.2019.
Dr. irena Zakarija-Grković, tel.: 021/557-823, e-mail: irena.zakarija-grkovic@mefst.hr
3.000,00/2.000,00 kn

Okrugli stol Odbora za racionalno korištenje dijagnostičkih i terapijskih postupaka
AMZH
Zagreb, 07.11.2019.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

Probiotici, mikrobiom i imunosni sustav 2019.
Vitality International Products d.o.o.
Zagreb, 07.11.2019.
Iva Krnjak, mob.: 092/1191-575, e-mail: iva.krnjak@vitality-international.hr

Pola kacige glavu ne čuva
Servier pharma d.o.o.
Metković, 07.11.2019.
Ana Anđelić, mob.: 099/2707-470, e-mail: ana.andelic@servier.com

AO Trauma Course – Lower Extremity
AO Trauma Chapter Croatia
Zagreb, 07.-08.11.2019.
Filida-putnička agencija, Tatjana Mrzljak, mob.: 098/9828-478, e-mail: tatjana@filidatravel.hr
2.700,00 kn

1. Koferencija: Različita lica Dravet sindroma
Udruga Dravet sindrom Hrvatska
Split, 07.-09.11.2019.
Irena Bibić, mob.: 095/9080-428, e-mail: dravetsindrom.hr@mail.inet.hr
Rana 1.600,00 kn + PDV, Kasna 2.000,00 kn + PDV, na licu mjest 2.400,00 kn + PDV

The XXIX Congress of the Mediterranean League of the Angiology and Vascular Surgery (MLAVS)
HLZ, HD za vaskularnu kirurgiju
Zagreb, 07.-09.11.2019.
Doc.dr.sc. ivan Cvjetko, dr.med., mob.: 095/8169-904, e-mail: ivancvjetko@yahoo.com
MLAVS member – 300,00 EUR; MLAVS non-member – 400,00 EUR; IUA Youth member/doctor under 45 years – 100,00 EUR

AO Trauma Course – Advanced Principles of Fracture Management
AO Trauma Chapter Croatia
Zagreb, 07.-09.11.2019.
Filida-putnička agencija, Tatjana Mrzljak, mob.: 098/9828-478, e-mail: tatjana@filidatravel.hr
7.350,00 kn

XXIII. Međunarodni kongres HUDHMP "Učimo na iskustvima "
Hrvatska udruga djelatnika hitne medicinske pomoći
Novi Vinodolski, 07.-10.11.2019.
Danijel Šota, mob.: 098/270-444, e-mail: danijelsota@gmail.com
Dr.med. – 700,00 kn; medicinske sestre i tehničari 500,00 kn

Edukacijske vježbe za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Stubičke Toplice, 07.-10.11.2019.
Marija Štivičić, tel.:01/5496-080, e-mail: marija.stivicic@hzhm.hr

Prevalencija krvlju prenosivih virusa nakon ubodnog incidenta kod ispitanika u Istarskoj županiji
ZJZ Istarske županije
Pula, 08.11.2019.
Nada Barišić, mob.: 098/1634-677, e-mail: nada.barisic@zzjziz.hr

Tečaj neinvazivne ventilacije
OB „Dr. Josip Benčević“
Slavonski Brod, 08.-09.11.2019.
Dr. Matija Jurjević, mob.: 095/5170-555, e-mail: mtjurjevic@yahoo.com
1.200,00 kn

48. simpozij Hrvatskog društva za dječju neurologiju
Klinika za dječje bolesti KBC-a Split
Split, 08.-09.11.2019.
Doc.dr.sc. Radenka Kuzmanić Šamija, mob.: 098/831-217, e-mail: dadakuzmanicsamija@gmail.com
100,00 kn; za umirovljenike i specijalizante besplatno

Multidisciplinarni pristup internističkom bolesniku
KBC Split
Split, 08.-09.11.2019.
Josipa Kokeza, mob.: 091/5812-460, e-mail: josipa.kokeza@gmail.com

Zbrinjavanje bolesnika s teškim opeklinama
Udruga „Tomislav Halapir“ za kontinuiranu edukaciju profesionalni razvoj i usavršavanje na području anesteziologije, reanimatologije, intenzivnog liječenja i liječenja boli u Republici Hrvatskoj
Zagreb, 08.-09.11.2019.
Julijana Obrst, tel.: 01/3787-428, e-mail: jobrst@gmail.com
2.000,00 kn

18. Stručni sastanak: „Hitna medicina“
HD za hitnu i internističku intenzivnu medicinu i OŽB Vukovar i bolnica hrvatskih veterana
Vukovar, 08.-09.11.2019.
Jasmina Jelisavac, tel.: 032/452-011, mob.: 091/4521-187, e-mail: posta@ob-vukovar.hr

Edukacijske vježbe za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare IHMS
Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije
Sisak, 08.-10.11.2019.
Sandro Zurak, mob.: 091/2807-091, e-mail: edukacija@zhm-smz.hr

Kompletno kardiološko rješenje u ordinaciji obiteljskog liječnika
Koordinacija hrvatske obiteljske medicine
Vukovar, 09.11.2019.
Ehlimana Planinac, mob.: 091/5228-546, e-mail: kohom.ured@gmail.com

Primjena mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja
HZJZ
Zagreb, 09.11.2019.
Prim.dr.sc. Marija Bubaš, dr.med., tel.: 01/6474-365, e-mail: marija.bubas@hzjzi.hr
1.500,00 kn

Lifestyle Medicine
Biotrening d.o.o.
Zagreb, 09.11.2019.
Igor Jukić, tel.: 01/6553-505, e-mail: igor.jukic@kif.hr

Ultrazvuk kukova u otkrivanju RPK – razvojnog poremećaja kuka
Kuća zdravlja d.o.o.
Zagreb,  11.-15.11.2019.
Gordana Miličić, dr.med., mob.: 091/4600-108, e-mail: bulat@kuca-zdravlja.com
5.000,00 kn

Neulcerirajuće promjene na spolovilu
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za kožne i spolne bolesti
Zagreb, 12.11.2019.
Danijela Nordio, mag.oec., mob.: 099/2727-880, e-mail: danijela.nordio@kbcsm.hr

Kaskada osteoporotičnih prijeloma
Amgen d.o.o.
Osijek, 13.11.2019.
Bernard Birtić, mob.: 091/4550-038, e-mail: bbirtic@gmail.com

Uvod u dermatoskopiju
KBC “Sestre milosrdnice“, Klinika za kožne i spolne bolesti
Zagreb, 14.11.2019.
Danijela Nordio, mag.oec., mob.: 099/2727-880, e-mail: dermatecajevi@gmail.com
1.200,00 kn specijalisti; 1.000,00 kn specijalizanti

Amgenovi biološki lijekovi
Amgen d.o.o.
Zagreb, 14.11.2019.
Klaudija Hajnić Burazer, mob.: 091/4550-592, e-mail: klaudija@amgen.com

10. stručni skup Gospodarenje otpadom – novosti, propisi, zaštita zdravlja na radu
Hrvatska udruga za zdravo radno mjesto
Zagreb, 14.11.2019.
Gorana Lipnjak, mob.: 095/9860-722, e-mail: glipnjak@gmail.com

Kaskada osteoporotičnih prijeloma
Amgen d.o.o.
Bilje, 14.11.2019.
Bernard Birtić, mob.: 091/4550-038, e-mail: bbirtic@gmail.com

17. kongres – Kronične nezarazne bolesti s naglaskom na bolesti i stanja iz psihijatrijskog kruga
HLZ, HD medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja, Direkcija HZZO-a
Osijek, 14.-16.11.2019.
Maks Travel, Kristijan Čovčić, mob.: 099/2005-225, e-mail: kristijan@makstravel.hr
Web: www.hdmvzo.com
1.100,00kn; za članove društva i zaposlenike Zavoda 750,00 kn

17. kongres HLZ – Hrvatskog društva medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja
HLZ, HD medicinskih vještaka ZO
Osijek, 14.-16.11.2019.
Dr. Vlasta Zajic Stojanović, mob.: 099/8070-303, e-mail: vlasta.zajic-stojanovic@hzzo.hr
1.100,00 kn; 750,00 kn za članove društva i zaposlenike HZZO-a

Dugovječnost -civilizacijsko postignuće i izazov današnjice
HD za alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi
Zagreb, 15.11.2019.
Marina Gregurović, tel.: 01/3780-678, e-mail: klinika@bolnica-vrapce.hr

Napredni tečaj dermatoskopije
KBC “Sestre milosrdnice“, Klinika za kožne i spolne bolesti
Zagreb, 15.11.2019.
Danijela Nordio, mag.oec., mob.: 099/2727-880, e-mail: dermatecajevi@gmail.com
1.200,00 kn specijalisti; 1.000,00 kn specijalizanti

Napredni ITLS tečaj
Hrvatska gorska služba spašavanja
Fužine, 15.-17.11.2019.
Žarka Rogić, dr.med., mob.: 099/3115-843, e-mail: itls.prijave@gmail.com
3.000,00 kn

Osteoartritis – degenerativna bolest sadašnjice
Spec.bolnica Akromion
Split, 16.11.2019.
Elvira Gospočić Pavetić, mob.: 095/2587-489, e-mail: elvira.gospocic@akromion.hr

Utjecaj elektroničkih medija na rani razvoj i zdravlje djece
HZJZ Dubrovačko-neretvanske županije
Dubrovnik, 16.11.2019.
Slavica Ćelić, tel. 020/358-120, e-mail: slavica.celic@zzjzdnz.hr

Standardni elektrokardiogram, Holter EKG i ergometrija u liječničkoj praksi
Poliklinika Centar i prof.dr.sc. Mijo Bergovec, emeritus FESC, FACC, FACA
Zagreb, 16.-17.11.2019.
Prof.dr. Mijo Bergovec, mob.: 098/228-688, e-mail: mijo.bergovec@usa.net
2.100,00 kn

XV. Znanstveno-stručni simpozij: „Ratna bolnica Vukovar 1991. – dr. Juraj Njavro“
OŽB Vukovar i bolnica hrvatskih veterana i Udruga hrvatskih liječnika dragovoljaca 90.-91.
Vukovar, 17.11.2019.
Štefan Biro, dr.dent.med., tel.: 032/452-011, mob.: 091/4521-185, e-mail: posta@ob-vukovar.hr

Ultrazvuk mokraćnog mjehura, prostate i skrotuma
HLZ, HD radiologa
Split, 18.11.2019.
Dr. Ana Marinović, tel.: 021/556-243, e-mail: marinovicana27@gmail.com

Zagrebačka škola psihofarmakoterapije „Klinička primjena antipsihotika“
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 21.-22.11.2019.
Vivian Michel-Kranjec, prof., tel.: 01/2388-394, e-mail: v.michel.kranjec@gmail.com
2.000,00/1.000,00 kn

Ultrazvuk dojke
HLZ, Hrvatsko senološko društvo
Zagreb, 21.11.2019.-21.01.2020.
Ingrid Begić, tel.: 01/2343-154, e-mail: info@senologija.com, edukacija@drinkovic.hr
9.500,00 kn

7. znanstveni sastanak Tumori prostate
HAZU, Razred za medicinske znanosti, Odbor za tumore i Udruga za unaprjeđenje hrvatske brahiterapije KBC Sestre milosrdnice
Zagreb, 22.11.2019.
Žuti mačak d.o.o., Sandra Šutić, mob.: 098/2572-470, e-mail: agencija@zutimacak.hr
1.000,00 kn

Oštećenje sluha, da li smo danas uspješniji u liječenju nego ranije?
HD za audiologiju i fonijatriju, HD za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata – sekcija za otologiju i neuro otologiju
Zagreb, 22.11.2019.
Doc.dr. Jakov Ajduk, prof. Višnja Grgić, tel.: 01/3787-430, e-mail: jakov.ajduk@gmail.com

Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015-2030 FUTUR Z
HD za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku HLZ-a
Opatija, 22.-23.11.2019.
Dr. Rotim Željko, mob.: 098/227-468, e-mail: zezarotim@gmail.com
1.500,00/600,00 kn

Tečaj za zdravstvene djelatnike o promicanju dojenja: Savjetovališta za djecu – prijatelj dojenja
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Osijek, 22.-23.11.2019.
Maja Štimac, mob.: 098/799-188, e-mail: maja@stimac.org

Suvremeni značaj crijevne mikrobiote u digestivnoj medicini
HD za digestivnu kirurgiju HLZ-a
Pula, 22.-24.11.2019.
Btravel d.o.o., Ivana Šabanović-Uzelac, mob.: 098/438-768, e-mail: ivana.sabanovic-uzelac@btravel.pro

Put do održivog zapošljavanja osoba s invaliditetom
Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, ZOSI
Zagreb, 25.-26.11.2019.
Ana Kiseljak, mob.: 099/3762-396, e-mail: akiseljak@zosi.hr

Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
Klinika za ginekologiju i porodništvo KB "Sveti Duh"
Zagreb, 25.11.-20.12.2019.
Biserka Milić, tel.: 01/3712-317, e-mail: bmilic@kbsd.hr
10.000,00 kn

Interdisciplinarno područje
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za kožne i spolne bolesti
Zagreb, 26.11.2019.
Danijela Nordio, mag.oec., mob.: 099/2727-880, e-mail: danijela.nordio@kbcsm.hr

5th EAP course Oropharyngeal dyshagia diagnosis and treatment
KBC Zagreb, Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata
Zagreb, 28.11.-01.12.2019.
Doc.dr.sc. Ana Đanić Hadžibegović, mob.: 091/5231-961, e-mail: ana_djanic@yahoo.com
220,00 EUR

Nove spoznaje ranog otkrivanja i liječenja kroničnih bolesti u muškaraca
Međunarodna interdisciplinarna udruga za kronične bolesti
Samobor, 29.-30.11.2019.
Anja Gačina, mob.: 098/1765-498, e-mail: udrugakronicnebolesti@gmail.com
500,00 kn; 250,00 kn specijalizanti


vrh stranice