Studeni 2020.

Sekcijsko predavanje - MR ramena
KBC Split, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Split, 16.11.2020.
Dr. Lara Perković Tabak, tel.: 021/556-243, e-mail: laram2323@gmail.com
vrh stranice