Svibanj 2017.

Online Clinical Genomics and NGS 30th course jointly organised by ESGM, ESHG and CEUB
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 02.-06.05.2017.
Tea Kaštelan, dipl.ing.mol.biol., mob.: 098/865-264, e-mail: teakastelan@gmail.com
500,00 kn

Godišnji kongres Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju
HLZ, HD za vaskularnu kirurgiju
Poreč, 03.-06.05.2017.
Studio Hrg, Ljubica Grbić, tel.: 01/6110-449, e-mail: kongres@studiohrg.org
2.500,00 kn

Izazovi komunikacijske pristupačnosti kod pacijenata s gluhosljepoćom
Hrvatski savez gluhoslijepih osoba „Dodir“
Zagreb, 04.05.2017.
Ivana Zima, mob.: 091/3821-921, e-mail: voditelj_ureda@dodir.hr

2nd Regional  DBS meeting Deep Brain stimulation: New Horizons in Neurology and Psychiatry
Referentni centar Ministarstva zdravlja za funkcionalnu i stereotaksijsku neurokirurgiju, KB Dubrava
Zagreb, 04.-06.05.2017.
Doc.dr.sc. Darko Chudy, doc.prim.dr.sc. Vladimira Vuletić, tel.:01/2903-096, e-mail: vladimira.vuletic@gmail.com, darko.chudy@gmail.com
Do 01.03.2017. – MDS članovi 200 EUR, Non-Members 220 EUR, Junior Participants 100 EUR, Students 50 EUR

MIPS – Suvremeni pristup uroginekologiji i ženskoj urogenitalnoj rekonstruktivnoj kirurgiji i predkongresni tečaj pod nazivom Minimalno invazivna uroginekologija i kozmetologija
HD za ginekološku endoskopiju
Opatija, 04.-06.05.2017.
Dr.sc. Damir Hodžić, mob.: 091/5121-335, e-mail: dhodzic2003@yahoo.com
Specijalisti MIPS članovi – 1.500,00 kn; Specijalisti MIPS nečlanovi – 1.875,00 kn; Specijalizanti MIPS članovi – 750,00 kn; Specijalizanti MIPS nečlanovi – 1.125,00 kn; Osobe u pratnji 675,00 kn

CT/MR tijela – aktualne teme
MEF Sveučilišta u Rijeci, HD radiologa
Rijeka, 04.-06.05.2017.
Bezak Boris, mob.: 098/879-857, e-mail: borisbezak@gmail.com
350 EUR

2. međunarodni kongres palijativne skrbi Slavonski Brod
Udruga palijativne skrbi Slavonski Brod, OB Slavonski Brod, DZ Slavonski Brod
Slavonski Brod, 05.-06.05.2017.
Ranka Vučković, dipl.med.techn., mob.: 091/7276-569, e-mail: vuckovic.ranka@gmail.com
500,00 kn specijalisti, 400,00 kn med.sestre i tehničari, specijalizanti, socijalni radnici, udomitelji, 300,00 kn jednodnevna kotizacija

MIPS – educational course – Contemporary Approaches to Urogynecology & Female Urogenital Reconstructive Surgery
HD za ginekološku endoskopiju HLZ-a, O-tours d.o.o.
Opatija, 05.-06.05.2017.
O-tours d.o.o., Maja Kopić, mob.: 099/2655-011, e-mail: maja.kopic@otours.hr

Kontroverze u humanoj reprodukciji, ginekološkoj endokrinologiji, kontracepciji i medicini u menopauzi
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 05.-06.05.2017.
Dr.sc. Maja Banović, dr.med., mob.: 099/8125-878, e-mail: mzanko03@gmail.com,
Contres projekti d.o.o., Maja Orsag, mob.: 091/3330-734, e-mail: maja@contres.hr
1.000,00 kn

XXX. Simpozij Hrvatskog društva za pedijatrijsku pulmologiju – Edukativni prikazi iz pedijatrijske pulmologije
HLZ, HD za pedijatrijsku pulmologiju, Klinika za dječje bolesti KBC Split, Odjel pedijatrije OB Šibensko-kninske županije
Šibenik, 05.-07.05.2017.
Prof.dr.sc. Neven Pavlov, tel.: 021/556-303, fax.: 021/556-590, e-mail: npavlov@kbsplit.hr
400,00 kn

Tečaj naprednog održavanja života – ALS
HD za reanimatologiju
Zagreb, 05.-07.05.2017.
Dr. Tihana Magdić Turković, mob.: 091/5476-878, e-mail: tihana.magdic.turkovic@gmail.com
3.000,00 kn (2.500,00 kn stažisti, med.sestre/tehničari)

Edukativni prikazi iz pedijatrijske pulmologije
HLZ, HD za pedijatrijsku pulmologiju, Kl. za dječje bolesti KBC Split, Odjel Pedijatrije – OB Šibensko-kninske županije
Šibenik, 05.-07.05.2017.
Prof.dr.sc. Neven Pavlov, tel.: 021/556-303, e-mail: npavlov@kbsplit.hr
400,00 kn

Klinička medicina kroz primjere
Hrvatsko katoličko liječničko društvo
Krk,05.-07.05.2017.
Aleksandra Polak, mob.: 091/1947-449, e-mail: info@lipid-grupa.hr

Simpozij povodom obilježavanja europske i svjetske godine borbe protiv poslijeoperacijske boli
HD za liječenje boli HLZ
Zagreb, 06.05.2017.
Andrea Mršo, tel.: 031/511-502; mob.: 099/4486-805, e-mail: mrsoandrea385@gmail.com

Skup u spomen na Božidara Špišića
Klinika za ortopediju KBC Zagreb, MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 06.05.2017.
Dr. Ozren Kubat, tel.: 01/2368-911

Edeg Annual meeting 2017.
HZJZ
Dubrovnik, 06.-09.05.2017.
Dr.sc. Tamara Poljičanin, dr.med., tel.: 01863-272, e-mail: tamara.poljicanin@hzjz.hr
Sve pet d.o.o., Dubravka Vlajo, mob.: 091/3637-762, e-mail: dvlajo@svepet.hr
650,00/750,00 EUR

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBCSM, Klinika za traumatologiju, RTG odjel
Zagreb, 08.-12.05.2017.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, 098/235-718, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

Zagreb Temporal Bone Dissection Course
Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata, KBC Zagreb
Zagreb, 10.-12.05.2017.
Dr. Irena Makovac, mob.: 098/862-654, e-mail: irena.makovac@gmail.com
Cjelokupni tečaj 2.700,00 kn,  samo predavanja 800,00 kn

XXII School of Psychotherapy of Psychoses
The Models of Recovery for Serious Mental Illness (SMI)
Croatian Clinical Psychiatry and ISPS Croatia
Dubrovnik, 10.-13.05.2017.
Marija Kušan Jukić, tel.: 01/4696-107, fax.: 01/6521-083, e-mail: mkjukic45@gmail.com, sladjana.ivezic@bolnica-vrapce.hr, ivan.urlic2@gmail.com
Members of Croatian Clinical Psychiatry and ISPS Croatia: EUR 140 (1.050,00 kn), (includes EUR 40 IUC fee)
Non-members EUR 170 (1.300,00 kn) (includes EUR 40 IUC fee)

V. simpozij „Zdravlje za sve?! Prvo riječ, pa onda lijek“
MEF Sveučilišta u Rijeci
Rijeka, 11.05.2017.
Meri Cucančić, tel.: 051/651-155, e-mail: simpozijhfa@gmail.com
300,00 kn

II Simpozij – Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda
HD za ginekologiju i opstetriciju (HDGO)
Šibenik, 11.-13.05.2017.
Vladimir Blagaić, mob.: 091/2712-092, e-mail: vladimir.blagaic@gmail.com
Rana kotizacija: 1.300,00 kn; Kasna kotizacija: 1.500,00 kn

12. osječki urološki dani; 5. osječki nefrološki dani
HLZ Podružnica Osijek
Osijek, 11.-13.05.2017.
Oliver Pavlović, dr.med., mob.: 098/711-221, e-mail: urologija@kbco.hr
1.500,00 kn specijalisti; 1.000,00 kn specijalizanti i stažisti; 500,00 kn medicinske sestre i 300,00 kn studenti medicine

6. hrvatski dijabetološki kongres / 80. dani dijabetologa
HD za dijabetes i bolesti metabolizma
Poreč, 11.-14.05.2017.
Doc.dr.sc. Dario Rahelić, mob.: 091/5156-576
800,00 kn

VII. balneološki skup „Dr. Ivan Šreter“
Spec.bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik
Lipik, 12.05.2017.
Dr. Oto Kraml, mob.: 098/497-575, e-mail: oto.kraml@bolnica.lipik.hr
100,00 kn

Pojavnost novih droga u RH
ZJZ Istarske županije
Pula, 12.05.2017.
Lorena Lazarić Stefanović, mob.: 091/5317-111, e-mail: lorenalazaricstefanovic@gmail.com

Symposium Health Kinesiology: „Physical Activity and Chronic Diseases“ (as an integrative part of the 8th International Scientific Conference On Kinesiology 10-14th May 2017)
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Opatija, 12.-13.05.2017.
Natalija Babić, tel.: 01/3025-602, e-mail: iro@kif.hr
900,00 kn

9. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem
Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za urogenitalne i spolno prenosive infekcije
Opatija, 12.05.2017. - 14.05.2017.
Jelena Krmić, Spektar putovanja d.o.o., tel: 01/48 62 600, e-mail: jelena@spektar-holidays.hr
800,00 kn  - 2.150,00 kn

Ultrazvukom vođena regionalna anestezija
MEF Sveučilišta u Rijeci
Rijeka, 12.-14.05.2017.
Ana Blagaić, dr.med., tel.: 051/218-407, e-mail: ana.blagaic@ri.t-com.hr
3.200,00 kn; 1.600,00 kn – specijalizanti uključeni u HDAIL sekciju specijalizanata

Analiza interpretacija EKG-a dječje dobi
Klinika za dječje bolesti Zagreb
Zagreb, 13.05.2017.
Dr. Višnja Tokić Pivac, mob.: 098/593-657, e-mail: visnjatokic@yahoo.com
300,00 kn

Simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu – multidisciplinarni pristup ranoj intervenciji: Važnost timskog pristupa i povezivanja usluga
Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije
Varaždin, 13.05.2017.
Mia Marčec, mob.: 098/793-969, e-mail: miavozetic@gmail.com
350,00 kn

16. Lošinjski dani bioetike
Hrvatsko filozofsko društvo
Mali Lošinj, 14.-17.05.2017.
Prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, tel.: 01/6111-808, mob.: 091/5789-989, e-mail: hjuric@yahoo.com
1.500,00 kn 

Dif.dg. u neuroradiološkoj dijagnostici moždanog udara
KBC Split, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Split, 15.05.2017.
Doc.dr.sc. Krešimir Dolić, tel.: 021/556-243, e-mail: kdolic@bnac.net

Opasnosti tijekom provođenja mjera dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i fumigacije
Korunić d.o.o.
Zagreb, 15.05.-19.06.2017.
Javorka Korunić, mob.: 098/261-432, e-mail: korunic@zg.t-com.hr
700,00 kn

Razvoj i rezultati onkološke zaštite u Dubrovniku kroz pola stoljeća
Liga protiv raka Dubrovnik, OB Dubrovnik
Dubrovnik, 18.05.2017.
Prof.dr.sc. Marko Margaritoni, dr.med., mob.: 098/244-575, e-mail: marko.margaritoni@gmail.com

Hrvatski kongres psihosomatske medicine i psihoterapije – „Psihološko u medicini 21. stoljeća“
Zagrebački institut za kulturu zdravlja (ZIKZ), Psihijatrijska bolnica Rab
Rab, 18.-20.05.2017.
Studio Hrg, Ljubica Grbić, tel.: 01/6110-449, e-mail: kongres@studiohrg.hr
2.000,00 kn

8. KOHOM kongres
Koordinacija hrvatske obiteljske medicine
Šibenik, 18.-21.05.2017.
Conventus Credo d.o.o., tel.: 01/4854-696, fax.:01/4854-580, e-mail: anja@conventuscredo.hr
Rana kotizacija, do 20.03.2017. – Članovi KOHOM-a 1.600,00 kn; Nečlanovi KOHOM-a 1.800,00 kn; Osoba u pratnji 500,00 kn; Specijalizanti članovi KOHOM-a – 500,00 kn; Specijalizanti nečlanovi KOHOM-a – 600,00 kn; Umirovljenici 600,00 kn; Studenti 400,00 kn; Medicinske sestre 500,00 kn
Kasna kotizacija, od  20.03.2017. – Članovi KOHOM-a 1.800,00 kn; Nečlanovi KOHOM-a 2.000,00 kn;  Specijalizanti članovi KOHOM-a – 600,00 kn; Specijalizanti nečlanovi KOHOM-a – 700,00 kn; Medicinske sestre 700,00 kn

Bolesti kože s promjenama na licu i usnoj šupljini
Hrvatsko dermatovenerološko društvo
Zagreb, 19.05.2017.
Vlatko Todorić, Ana Čuljak, tel.: 01/3787-422, 01/3787-040, e-mail: vtodoric75@gmail.com
650,00 kn dr.med. i dr.med.dent. i 400,00 kn specijalizanti

Suvremeni principi rekonstrukcijske kirurgije glave i vrata
KB Dubrava, Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta
Zagreb, 19.05.2017.
Doc.dr.sc. ivica Lukšić, mob.: 091/4122-021, e-mail: luksic.ivica@gmail.com
Specijalisti 300,00 kn, specijalizanti 200,00 kn

8. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije
9. simpozij medicinskih sestara i tehničara nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega
Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju HLZ-a
Šibenik, 19.-22.05.2017.
Prim.mr.sc. Nikola Janković, tel.: 01/3712-258, e-mail: tajnik@hdndt.org; www.hdndt.org

Hitna klinička pedijatrija
Hrvatsko katoličko liječničko društvo
Opatija, 20.-21.05.2017.
Aleksandra Polak, mob.: 091/1947-449, e-mail: info@lipid-grupa.hr

Mind & Brain 57th International Neuropsychiatric Congress
Međunarodni institut za zdravlje mozga
Pula, 24.-27.05.2017.
Prof.dr.sc. Vida Demarin, mob.: 091/4321-415, e-mail: info@pula-cong.com
Specijalizanti 100 EUR, 290 EUR rana kotizacija, 490 EUR kasna kotizacija

10. kongres Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC „Sestre milosrdnice“
Šibenik, 24.-27.05.2017.
Prof. Marica Grbešić, tel.: 01/3787-360, e-mail: mirko.ivkic@kbcsm.hr
2.000,00 kn

Pulmologija kroz primjere iz prakse
KBC Split, Klinika za dječje bolesti, Klinika za plućne bolesti MEF Sveučilišta u Splitu
Komiža, 25.-27.05.2017.
Prof.dr.sc. Neven Pavlov, tel.: 021/556-303, fax.: 021/556-590, e-mail: npavlov@kbsplit.hr; pedijatrija@kbsplit.hr
1.000,00kn

Tečaj mehaničke ventilacije
OB „Dr. Josip Benčević“
Slavonski Brod, 25.-27.05.2017.
Dr. Matija Jurjević, mob.: 095/5170-555, e-mail: mtjurjevic@yahoo.com
2.000,00 kn

XI kongres intervencijskih radiologa Hrvatske s međ.sud.
Sekcija za intervencijsku radiologiju HLZ-a
Šibenik, 25.-28.05.2017.
Vinko Vidjak, prof.dr.sc., tel.: 01/2431-413, e-mail: vinko.vidjak@gmail.com
250/300 EUR

Akutna stanja u kardiologiji – recentni stavovi
Radna skupina za akutni koronarni sindrom Hrvatskog kardiološkog društva
Zagreb, 26.05.2017.
Andrea Turković, tel.: 01/3787-111, e-mail: andrea.turkovic@kbcsm.hr

Kakva treba biti strategija biosigurnosti i biozaštite u Republici Hrvatskoj u eri ratova i migracija?
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Zagreb, 30.05.2017.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

vrh stranice