Svibanj 2018.

Edukacijska vježba za doktore medicine izvanbolničke hitne medicinske službe
Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije
Split, 14.-17.05.2018.
Dr. Radmila Majhen Ujević, mob.: 098/9480-943, e-mail: rujevic2@gmail.com

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBC „Sestre milosrdnice“, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 14.-18.05.2018.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

Ultrasound guided regional anesthesia: A practical approach
KBC Split, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje,  MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 17.-19.05.2018.
Nikola Delić, dr.med., mob.: 098/9000-150, e-mail: ugrasplit@yahoo.com; facebook.com/UGRASplit/
Do 01.03.2018. 1.800,00 kn specijalisti, 1.400,00 kn specijalizanti; Od 01.03.2018. 2.200,00 kn specijalisti, 1.800,00 kn specijalizanti

V. Hrvatski kongres iz liječenja boli
HD za liječenje boli HLZ-a
Osijek, 17.-19.05.2018.
Žuti Mačak d.o.o., tel.: 01/4880-610, fax.: 01/4880-612, mob.: 098/360-155, e-mail: agencija@zutimacak.hr; www.zutimacak.hr
Tajnica kongresa – Andrea Mršo, tel.: 031/511-502, e-mail: mrsoandrea385@gmail.com; www.hdlb.org
Rana kotizacija (do 31.03.2018.) – specijalisti 2.000,00 kn; specijalizanti 1.000,00 kn; farmaceutske firme 1.000,00 kn; osobe u pratnji 500,00 kn; studenti 300,00 kn
Kasna kotizacija (od 01.04.2018.) - specijalisti 2.500,00 kn; specijalizanti 1.500,00 kn; farmaceutske firme 1.500,00 kn; osobe u pratnji 500,00 kn; studenti 300,00 kn
Umirovljenici su oslobođeni plaćanja kotizacije

Analiza rizičnih ponašanja kod učenika s područja Istarske županije
ZJZ Istarske županije
Pula, 18.05.2018.
Lorena Lazarić Stefanović, tel.: 052/529-000, e-mail: lorenalazaricstefanovic@gmail.com

2. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međ.sud. „Mentalno zdravlje mladih – bogatstvo naroda“
Hrvatska udruga za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba
Zagreb, 18.-19.05.2018.
Penta d.o.o., Veronika Jurić, mob.: 091/2015-939,  e-mail: veronika.juric@penta-zagreb.hr, web: hudedap.hr
Rana kotizacija – 1.500,00 kn – do 01.04.2018.; Kasna kotizacija – 1.700,00 kn – od 02.04.2018.; Jednodnevna kotizacija 1.000,00 kn

Bagatin Akademija – razvoj mekih vještina u zdravstvenom sektoru
Poliklinika Bagatin
Zagreb, 26.05.2018.
Sara Bukić, tel.: 01/6061-379, e-mail: sara.bukic@poliklinikabagatin.hr
1.200,00 kn + PDV

vrh stranice