Svibanj 2018.

VIII. balneološki skup „Dr. Ivan Šreter“
Spec.bolnica za med.rehabilitaciju Lipik
Lipik, 25.05.2018.
Prim. Oto Kraml, spec.fizijatar, mob.: 098/497-575, e-mail: oto.kraml@bolnica-lipik.hr

Četvrti proljetni sastanak Hrvatskog društva za nuklearnu medicinu s međ.sud. „50 godina nuklearne medicine u Osijeku“
HD za nuklearnu medicinu
Osijek, 25.05.2018.
Prof.dr.sc. Ivan Mihaljević, tel.: 031/511-601, 511-600, e-mail: ivanm2712@gmail.com

Xarelto ordinacija u Splitu
Bayer d.o.o.
Split, 25.05.2018.
Maja Marušić Vrebčević, mob.: 099/3859-534, e-mail: maja.marusic@bayer.com

XL svibanjski zdravstveni dani – Bolesti krvožilnog sustava
HLZ, Podružnica Karlovac
Karlovac, 25.05.2018.
Emilija Erdeljac, dr.med.,mob.:091/5820-757, e-mail: eerdeljac@yahoo.com

XIII skup psihijatara Slavonije i Baranje
Klinika za psihijatriju KBC Osijek
Slavonski Brod, 25.05.2018.
Prof.prim.dr.sc. Ivan Požgain, dr.med., tel.: 031/511-790, mob.: 091/4600-509,
e-mail: pozgain.ivan@kbo.hr

Kako rano prepoznati bolesti plućnog intersticija?
Hrvatsko torakalno društvo
Slavonski Brod, 25.05.2018.
Adrijana Komljenović,  tel.: 01/4550-299, e-mail: akomljenovic@toraks.hr

Clinical Observation Program
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Opatija, 25.05.2018.
Ivana Rudar Tomljanović, mob.: 091/6611-337, e-mail: ivana_rudartomljanovic@merck.com

Bolesti koje se sprječavaju cijepljenjem
HLZ, HD za infektivne bolesti
Zagreb, 25.-26.05.2018.
Jasminka Blaha, mob.: 091/1871-952, e-mail: jblaha@bfm.hr
1.000,00/850,00/500,00 kn

Edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre-medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe
Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije
Požega, 25.-26.05.2018.
Dr. Branka Bardak, mob.: 095/3850-001, e-mail: bardakb18@gmail.com

Mind & Brain 58th International Neuropsychiatric congress
Međunarodni institut za zdravlje mozga
Pula, 25.-27.05.2018.
Hrvoje Budinčević, mob.: 091/3712-310, e-mail: inpc2017@gmail.com
750,00 kn  1.125,00 kn; 2.175,00 kn

Belupova škola zdravlja „Više od zdravlja“
Belupo d.d.
Sveti Martin na Muri, 25.-27.05.2018.
Franjo Marković, mob.: 098/9837-083, e-mail: franjo.markovic@belupo.hr

Advanced Life Support Provider Course – Tečaj naprednog održavanja života
HD za reanimatologiju HLZ-a
Zagreb, 25.-27.05.2018.
Bojana Radulović, mob.: 098/1868-391, e-mail: bojanara84@yahoo.com
3.000,00 kn

Sandoz Akademija
Sandoz d.o.o.
Lovran, 25.-27.05.2018.
Marin Kokeza, tel.: 01/2353-111, e-mail: marin.kokeza@sandoz.com

Bagatin Akademija – razvoj mekih vještina u zdravstvenom sektoru
Poliklinika Bagatin
Zagreb, 26.05.2018.
Sara Bukić, tel.: 01/6061-379, e-mail: sara.bukic@poliklinikabagatin.hr
1.200,00 kn + PDV

How to manage intestinal failure due to short gut syndrome from the paediatric & surgical standpoint
HD za dječju kirurgiju, HD za dječju gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu HLZ-a, Klinika za dječje bolesti Zagreb
Zagreb, 26.05.2018.
Dr. Iva Hojsak,mob.: 091/4600-342, e-mail: ivahojsak@gmail.com

Palijativni bolesnik je naš zajednički bolesnik
DZ Dubrovnik
Ston, 26.05.2018.
Prim.mr. Srećko Ljubičić, dr.med.,mob.:091/4570-033, e-mail: sreckol@bolnica-du.hr

Dijabetes – nove spoznaje
HLK, Podružnica Ličko-senjske županije
Gospić, 26.05.2018.
Dr. Mirjana Vrkljan Radošević, mob.: 099/5258-224, e-mail: miravrkljan@gmai..com

Prehrana bolesnika oboljelih od malignih hematoloških bolesti
Hrvatska udruga leukemija i limfomi – podružnica Varaždin
Varaždin, 26.05.2018.
Dražen Vincek, mob.: 098/310-488, e-mail: dvincek.hull@gmail.com

Terapijske opcije liječenja KOPB-a; Primjena bilastina u liječenju rinokonjuktivitisa i urtikarija
Berlin-Chemie Menarini
Trakošćan, 26.05.2018.
Tamara Virag Lacković, mob.: 099/2725-073, e-mail:htomic@berlin-chemie.com

Kako rano prepoznati bolesti plućnog intersticija?
Hrvatsko torakalno društvo
Osijek, 26.05.2018.
Adrijana Komljenović,  tel.: 01/4550-299, e-mail: akomljenovic@toraks.hr

Medis edukativni forum – Izazovi u pedijatrijskoj neurologiji
Medis Adria d.o.o.
Varaždin, 28.05.2018.
Vesna Tićac Kangrga, mob.: 091/6302-184, e-mail: vesna.ticac@medisadria.hr

Izvanredne vijesti u liječenju kronične venske bolesti
Servier Pharma d.o.o.
Sisak, 28.05.2018.
Veronika Šana Vincetić, mob.: 091/6551-526, e-mail: veronika-sana.vincetic@servier.com

Brza intubacija u slijedu
Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
Karlovac, 28.05.2018.
Miljenko Gvožđak, mob.: 095/3344-666, e-mail: nastavni-centar@zzhm-kz.hr

Ljetna škola iz Psiho traumatologije – Unapređivanje vještine: razumijevanje problematike i psihološka pomoć preživjelima od seksualnog i mentalnog zlostavljanja u djetinjstvu, rata i drugih traumatskih iskustava
Stiching Trauma Tigers, Prof. Rudolf Gregurek, Dr.Boris Drožđek
Dubrovnik, 28.-31.05.2018.
Prof. Rudolf Gregurek,e –mail:rudolf.gregurek@mef.hr, dr.Boris Drožđek, e-mail: drozdek@telefort.nl
Studenti i zemlje s  niskim budžetima 350,00 EUR, visokobudžetirane zemlje 450,00 EUR

Hrvatska psihijatrija danas
AMZH
Zagreb, 29.05.2018.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

Izazovi u liječenju komorbiditeta kod ovisnika
Alkaloid d.o.o.
Pula, 29.05.2018.
Julija Todorova, tel.: 01/6311-930, e-mail: julija.todorova@alkaloid.hr

Javnozdravstveni dani – predavanja povodom Svjetskog dana nepušenja
ZJZ Brodsko-posavske županije
Slavonski Brod, 29.05.2018.
Irena Jurišić, dr.med., tel.: 035/415-426, e-mail: irena.jurisic72@gmail.com

Taltz (iksekizumab) u liječenju plak psorijaze
Eli Lilly Suisse S.A. Predstavništvo u RH
Osijek, 29.05.2018.
Mario Dvorski, tel.: 01/2350-999, e-mail: dvorski_mario@lilly.com

Pelviperineološki aspekti u ginekološkoj onkologiji i urologiji
HD za pelviperineologiju
Zadar, 29.05.2018.
Dr.sc. Damir Hodžić, prim.dr.med., mob.: 091/5121-335, e-mail: dhodzic2003@yahoo.com

Multidisciplinarni pristup pacijentu s komorbiditetima
Sandoz d.o.o.
Karlovac, 29.05.2018.
Masa Nekić, tel.: 01/2353-111, e-mail: masa.nekic@sandoz.com

Multidisciplinarni pristup pacijentu
Sandoz d.o.o.
Slavonski Brod, 29.05.2018.
Silvije Marjanović, tel.: 01/2353-111, e-mail: silvije.marjanovic@sandoz.com

Nitroksolin – stari antibiotik u eri multirezistentnih bakterija
Poliklinika SUNCE
Zagreb, 29.05.2018.
Koraljka Đurić, mob.: 099/3105-166, e-mail: koraljka.duric@sunce.hr

Multidisciplinarni pristup pacijentu s komorbiditetima
Sandoz d.o.o.
Zagreb, 29.05.2018.
Kristina Kvakan, tel.: 01/2353-111, e-mail:kristina.kvakan@sandoz.com

Epileptički status
MEF Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za neurologiju
Samobor, 29.05.2018.
Dr.sc.Tereza Gabelić, mob.:098/9247-651, e-mail: terezagabelic@gmail.com
500,00 kn

Depresija je više od poremećaja raspoloženja: Povratak svakodnevnom funkcioniranju – uloga vortioksetina
Lundbeck Croatia d.o.o.
Osijek, 29.05.2018.
Krešimir Lovrić, mob.: 098/9821-891, e-mail: krlo@lundbeck.com

Upalna križobolja i uveitis – dvije značajke spondiloartritisa
Abbvie d.o.o.
Požega, 30.05.2018.
Željka Nikolaus Banić, mob.: 091/3950-636, e-mail: zeljka.nikolaus@abbvie.com

Spirometrijska dijagnostika
Sandoz d.o.o.
Zagreb, 30.05.2018.
Anita Drmic, tel.: 01/2353-111, e-mail: anita.drmic@sandoz.com

The 26th International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia
Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku MEF Sveučilišta u Zagrebu
Pula, 30.05.-02.06.2018.
Prof.dr.sc. Milovan Kubat, dr.med., mob.: 091/5266-673, e-mail: aapforensic2018.mef.hr
150,00/250,00 EUR

25th FIAMC Congress: Sanctity of life and the medical profession from humanae vitae to laudato si
Hrvatsko katoličko liječničko društvo
Zagreb, 30.05.-02.06.2018.
Petra Mačukatin, Certitudo partner d.o.o., tel.: 01/5802-532, mob.: 091/5760-486, e-mail: petra@certitour.com
350,00 EUR članovi FIAMC-a, 450,00 EUR ostali

vrh stranice