Svibanj 2018.

5. hrvatski kongres o reprodukcijskom zdravlju, planiranju obitelji, kontracepciji i IVF-u
HD za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju HLZ-a
Šibenik, 03.-05.05.2018.
Dr. Dinka Pavičić Baldani, mob.: 098/242-422, e-mail: dpbaldani@gmail.com
Contres projekti d.o.o., Maja Orsag, mob.: 091/3330-734, e-mail: maja@contres.hr
Rana – 1.200,00 kn; Kasna 1.400,00 kn

CT/MR tijela – aktualne teme
MEF Sveučilišta u Rijeci
Rijeka, 03.-05.05.2018.
Sanja Dejanović, tel.: 051/563-932, 051/272-990, mob.: 095/2724-826, e-mail: events@da-riva.hr
1.700,00/2.300,00 kn

Tečaj naprednog održavanja života
HD za reanimatologiju
Zagreb, 04.-06.05.2018.
Dr. Mirna Šehović, mob.: 091/5787-300, e-mail:mirna.sehovic@gmail.com
3.000,00 kn (2.500,00 kn za stažiste i med.sestre/tehničare)

3. konferencija o palijativnoj skrbi s međ.sud.: „Palijativna skrb u zajednici – hrvatska i europska iskustva“
Istarski domovi zdravlja i HD za palijativnu medicinu HLZ
Pula, 04.-06.05.2018.
Btravel, Daria Papo, tel.: 01/6666-855, e-mail: daria.papo@btravel.pro
Rana kotizacija do 30.03.2018. – redovna – 1.200,00 kn, medicinske sestre, fizioterapeuti 1.000,00 kn, studenti, volonteri, osobe u pratnji – 600,00 kn
kasna kotizacija od 31.03.2018. – redovna – 1.400,00 kn, medicinske sestre, fizioterapeuti 1.100,00 kn, studenti, volonteri, osobe u pratnji – 700,00 kn
Kotizacija na licu mjesta/pri registraciji od 02.05.2018. -  redovna – 1.500,00 kn, medicinske sestre, fizioterapeuti 1.200,00 kn, studenti, volonteri, osobe u pratnji – 800,00 kn

XXXI. simpozij HD za pedijatrijsku pulmologiju: Plućne bolesti u djece i komorbiditeti
HLZ, HD za pedijatrijsku pulmologiju, Klinika za  dječje bolesti KBC Split, OŽB Vinkovci, Dječji odjel
Vinkovci, 04.-06.05.2018.
Prof.dr.sc. Neven Pavlov, tel.: 021/556-303, fax.: 021/556-590, e-mail: pavlov.neven@gmail.com
400,00 kn

23. School of Psychotherapy of Psychosis
HD za kliničku psihijatriju HLZ-a
Dubrovnik, 09.-12.05.2018.
Marija Kušan Jukić, mob.: 098/799-244, e-mail: mkjukic45@gmail.com
1.050,00/1.300,00 kn

Medical Information Conference Croatia (MICC)
MEF Sveučilišta u Zagrebu, Središnja medicinska knjižnica
Zagreb, 10.05.2018.
Marijan Šember, tel.: 01/4566-743, e-mail: sember@mef.hr

Godišnji sastanak Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
HD za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Osijek, 10.-12.05.2018.
Dr. Lana Kovač Bilić, mob.: 099/22762-355, e-mail: lana.k.bilic@gmail.com

XLII. simpozij Hrvatske udruge za promicanje primaljstva
Hrvatska udruga za promicanje primaljstva
Čakovec, 10.-12.05.2018.
Biserka Matok Glavaš, mob.: 091/2763-207, e-mail: bibamg@net.hr
700,00 kn

9.kongres Koordinacije hrvatske obiteljske medicine
Koordinacija hrvatske obiteljske medicine
Šibenik, 10.-13.05.2018.
Conventus Credo d.o.o., tel.: 01/4854-696, fax.:01/4854-580, e-mail: anja@conventuscredo.hr
Rana kotizacija za članove KoHOM-a 1.700,00 kn; rana kotizacija za ne članove KoHOM-a 1.900,00 kn; rana kotizacija za specijalizante članove KoHOM-a 500,00 kn;
rana kotizacija za specijalizante ne članove KoHOM-a 600,00 kn; rana kotizacija za medicinske sestre 500,00 kn
Kasna kotizacija za članove KoHOM-a 1.900,00 kn; kasna kotizacija za ne članove KoHOM-a 2.100,00 kn; kasna kotizacija za specijalizante članove KoHOM-a 600,00 kn; kasna kotizacija za specijalizante ne članove KoHOM-a 700,00 kn; kasna kotizacija za medicinske sestre 700,00 kn

ESSR musculoskeletal ultrasound Outreach Course
 HD za ultrazvuk u medicini i biologiji HLZ-a
 Dubrovnik, 10.-13.05.2018.
 Gordana Ivanac, mob.: 091/5187-176, e-mail: gordana.augustan@gmail.com
 Rana kot. 2.050,00 kn; Kasna kot. 2.550,00 kn

4. simpozij Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju
HD za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ-a
Poreč, 11.-12.05.2018.
Sunčana Zgaga, tel.: 01/2376-581- e-mail: suncana.zgaga@kbc-zagreb.hr

Dani zdravstvenih karijera u Republici Hrvatskoj
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 11.-12.05.2018.
Danko Relić, dr.med., mob.: 091/4593-615, e-mail: danko.relic@mef.hr

Advanced Paediatric Life Support
Hrvatsko pedijatrijsko društvo HLZ-a
Zagreb, 11.-13.05.2018.
Julije Meštrović, mob.: 098/432-590, e-mail: julije.mestrovic@gmail.com
2.400,00 kn

IV. optometrijska konferencija srednje i jugoistočne Europe u suradnji s Europskom akademijom za optometriju i optiku
Veleučilište Velika Gorica
Pula, 11.-13.05.2018.
Sonja Drugović, mob.: 098/864-038, e-mail: sonja.drugovic@vvg.hr
1.090,00 kn

Primarne i sekundarne bolesti glomerula
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 12.05.2018.
Anamarija Bauer Šegvić, tel.: 01/2902-747, e-mail: abauer@kbd.hr
500,00 kn

Edukacijska vježba za doktore medicine izvanbolničke hitne medicinske službe
Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije
Split, 14.-17.05.2018.
Dr. Radmila Majhen Ujević, mob.: 098/9480-943, e-mail: rujevic2@gmail.com

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBC „Sestre milosrdnice“, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 14.-18.05.2018.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera (kraći naziv DDD Trajna edukacija)
Korunić d.o.o. Zagreb
Zagreb, 15.05.-20.06.2018.
Javorka Korunić, tel.: 01/2308-341, mob.: 098/261-432, e-mail: info@korunic.hr
700,00 kn

The Power of Viruses
Hrvatsko mikrobiološko društvo
Poreč, 16.-18.05.2018.
Igor Jurak, tel.: 051/584-580, e-mail:igor.jurak@biotech.uniri.hr
110-220 EUR

Ultrasound guided regional anesthesia: A practical approach
KBC Split, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje,  MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 17.-19.05.2018.
Nikola Delić, dr.med., mob.: 098/9000-150, e-mail: ugrasplit@yahoo.com; facebook.com/UGRASplit/
Do 01.03.2018. 1.800,00 kn specijalisti, 1.400,00 kn specijalizanti; Od 01.03.2018. 2.200,00 kn specijalisti, 1.800,00 kn specijalizanti

V. Hrvatski kongres iz liječenja boli
HD za liječenje boli HLZ-a
Osijek, 17.-19.05.2018.
Žuti Mačak d.o.o., tel.: 01/4880-610, fax.: 01/4880-612, mob.: 098/360-155, e-mail: agencija@zutimacak.hr; www.zutimacak.hr
Tajnica kongresa – Andrea Mršo, tel.: 031/511-502, e-mail: mrsoandrea385@gmail.com; www.hdlb.org
Rana kotizacija (do 31.03.2018.) – specijalisti 2.000,00 kn; specijalizanti 1.000,00 kn; farmaceutske firme 1.000,00 kn; osobe u pratnji 500,00 kn; studenti 300,00 kn
Kasna kotizacija (od 01.04.2018.) - specijalisti 2.500,00 kn; specijalizanti 1.500,00 kn; farmaceutske firme 1.500,00 kn; osobe u pratnji 500,00 kn; studenti 300,00 kn
Umirovljenici su oslobođeni plaćanja kotizacije

Analiza rizičnih ponašanja kod učenika s područja Istarske županije
ZJZ Istarske županije
Pula, 18.05.2018.
Lorena Lazarić Stefanović, tel.: 052/529-000, e-mail: lorenalazaricstefanovic@gmail.com

Uzročnici infekcija u domovima za starije i nemoćne
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 18.05.2018.
Esmina Prahin, mag.lab.dijagnostike, mob.: 091/5265-530, e-mail: epahin1@gmail.com
600,00 kn za specijaliste, 400,00 kn za specijalizante, 300,00 kn za inženjere medicinsko laboratorijske dijagnostike i ostale zdravstvene djelatnike

Najčešće zamke kliničko-laboratorijske dijagnostike – Primjeri čestih i važnih bolesti
HD za laboratorijsku medicinu HLZ
Zagreb, 18.05.2018.
Vesna Kušec, tel.: 01/2367-254, e-mail: vkusec@kbc-zagreb.hr

2. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međ.sud. „Mentalno zdravlje mladih – bogatstvo naroda“
Hrvatska udruga za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba
Zagreb, 18.-19.05.2018.
Penta d.o.o., Veronika Jurić, mob.: 091/2015-939,  e-mail: veronika.juric@penta-zagreb.hr, web: hudedap.hr
Rana kotizacija – 1.500,00 kn – do 01.04.2018.; Kasna kotizacija – 1.700,00 kn – od 02.04.2018.; Jednodnevna kotizacija 1.000,00 kn

10. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međ.sud.
HLZ, HD za urogenitalne i spolno prenosive infekcije
Opatija, 18.-20.05.2018.
Spektar putovanja d.o.o., Jelena Krmić, tel.: 01/4862-607, e-mail: jelena@spektar-holidays.hr, web. str.: http://hdugi2018.org/
800,00 kn – 2.150,00 kn

17. Lošinjski dani bioetike
Hrvatsko filozofsko društvo
Mali Lošinj, 20.-23.05.2018.
Hrvoje Jurić, tel.: 01/6111-808, e-mail: hjuric@yahoo.com
1.500,00 kn

MR prostate
KBC Split, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Split, 21.05.2018.
Doc.dr.sc. Krešimir Dolić, tel.: 021/556-243, e-mail: kdolic@bnac.net

Radiološka akademija 2018.
Ref.centar za radiologijsku prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju bolesti glave i vrata Ministarstva zdravstva RH
Dubrovnik, 21.-23.05.2018.
Natalija Dumičić, tel.: 01/3907-283/284, e-mail: natalija@lcc-banteltravel.com.hr
200,00 EUR specijalizanti, 300,00 EUR specijalisti

3. hrvatski kongres ginekološke onkologije s međ.sud.
Hrvatsko ginekološko onkološko društvo (HGOD)
Zagreb, 24.-26.05.2018.
Prof.dr. Vlastimir Kukura, tel.: 01/2353-430, e-mail: vlastimir.kukura@zg.t-com.hr;
www.hgod2018.org
Specijalisti do 28.02.2018. 1.200,00 kn, od 01.03.2018. 1.500,00 kn; Specijalizanti, umirovljeni liječnici i medicinske sestre do 28.02.2018. 500,00 kn, od 01.03.2018. 800,00 kn; Osobe u pratnji i izlagači 500,00 kn

XIII. Poslijedplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja: Pulmološke bolesti i komorbiditeti
HLZ, HD za pedijatrijsku pulmologiju, Hrvatsko pulmološko društvo, MEF Sveučilišta u Splitu
Komiža, 24.-26.05.2018.
Prof.dr.sc. Neven Pavlov, tel.: 021/556-303, fax.: 021/556-590, e-mail: pavlov.neven@gmail.com
1.250,00 kn

VIII. balneološki skup „Dr. Ivan Šreter“
Spec.bolnica za med.rehabilitaciju Lipik
Lipik, 25.05.2018.
Prim. Oto Kraml, spec.fizijatar, mob.: 098/497-575, e-mail: oto.kraml@bolnica-lipik.hr

Mind & Brain 58th International Neuropsychiatric congress
Međunarodni institut za zdravlje mozga
Pula, 25.-27.05.2018.
Hrvoje Budinčević, mob.: 091/3712-310, e-mail: inpc2017@gmail.com
750,00 kn  1.125,00 kn; 2.175,00 kn

Bagatin Akademija – razvoj mekih vještina u zdravstvenom sektoru
Poliklinika Bagatin
Zagreb, 26.05.2018.
Sara Bukić, tel.: 01/6061-379, e-mail: sara.bukic@poliklinikabagatin.hr
1.200,00 kn + PDV

Ljetna škola iz Psiho traumatologije – Unapređivanje vještine: razumijevanje problematike i psihološka pomoć preživjelima od seksualnog i mentalnog zlostavljanja u djetinjstvu, rata i drugih traumatskih iskustava
Stiching Trauma Tigers, Prof. Rudolf Gregurek, Dr.Boris Drožđek
Dubrovnik, 28.-31.05.2018.
Prof. Rudolf Gregurek,e –mail:rudolf.gregurek@mef.hr, dr.Boris Drožđek, e-mail: drozdek@telefort.nl
Studenti i zemlje s  niskim budžetima 350,00 EUR, visokobudžetirane zemlje 450,00 EUR

Hrvatska psihijatrija danas
AMZH
Zagreb, 29.05.2018.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

vrh stranice