Svibanj 2019.

CT/MR tijela – aktualne teme
HD radiologa (HDR) i MEF Sveučilišta u Rijeci
Opatija, 02.-04.05.2019.
Turistička agencija Dariva d.o.o., Cvetka Pulić, tel.: 051/703-594, e-mail: cvetka@da-riva.hr
Liječnici članovi HDR 1.400,00 kn; Liječnici nečlanovi HDR 1.600,00 kn; Specijalizanti članovi HDR 1.000,00 kn; Specijalizanti nečlanovi HDR 1.200,00 kn; Osobe u pratnji 300,00 kn

Četvrti hrvatski neuroimunološki kongres s međ.sud.
HD za neuroimunologiju i neurogenetiku
Opatija, 02.-05.05.2019.
Prof.dr.sc. Vanja Bašić Kes, mob.: 099/3103-058, e-mail: kesvanja@gmail.com
3.500,00 kn

XII susret intervencijskih radiologa Zagreb s međ.sud.
HLZ, HD radiologa
Vodice, 02.-05.05.2019.
Filida – putnička agencija d.o.o., Dragan Antunović, mob.: 098/9828-478, e-mail: tatjana@filidatravel.hr
1.900,00 kn

Holistički pristup zdravlju djeteta – prehrana rekreacija i slobodno vrijeme
Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske
Zabok, 03.05.2019.
Ana Kolobarić i Lana Kassim, tel.: 01/4922-959, e-mail: lana@savez-dnd.hr

Fiziologija i farmakologija lijekova s djelovanjem na središnji živčani sustav
KBC Rijeka, Klinika za anesteziologiju i intenzivno liječenje
Rijeka, 03.05.2019.
Janja Kuharić, mob.: 091/5705-331, e-mail: janja.kuharic@medri.uniri.hr

Suvremene tehnologije u praćenju glikemije dostupne u Republici Hrvatskoj
Nacionalno povjerenstvo za strategiju i liječenje bolesnika sa šećernom bolesti pri Ministarstvu zdravstva
Slavonski Brod, 03.05.2019.
Dr.sc. Kristina Blaslov, mob.: 099/6568-497, e-mail: diabetes@miz.hr

XXXII. simpozij Hrvatskog društva za pedijatrijsku pulmologiju: Imunosne bolesti pluća u djece
HLZ, HD za pedijatrijsku pulmologiju, Klinika za dječje bolesti KBC Split, Odjel za pedijatriju OB Zadar
Zadar, 03.-05.05.2019.
Prof.dr.sc. Neven Pavlov, tel.: 01/4821-193, fax.: 01/3700-495, e-mail: pavlov.neven@gmail.com
400,00 kn

Skup u spomen na Božidara Špišića
Klinika za ortopediju KBC Zagreb i MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 04.05.2019.
Dr.sc. Ana Aljinović, tel.: 01/2368-911, e-mail: ortopedija@kbc-zagreb.hr

Dan obiteljske medicine: Dijabetes, KOPB i antikoagulacija u fokusu
HLZ, Podružnica Split
Primošten, 04.05.2019.
Marija Radman Livaja, tel.: 021/348-033, mob.: 091/4570-057, e-mail: hlz-split@st.t-com.hr

Hitna stanja u ambulanti obiteljske medicine
Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije
Slavonski Brod, 04.05.2019.
Dr. Branka Bardak, mob.: 095/3850-001, e-mail: bardakb18@gmail.com
600,00 kn

Edukacijske vježbe za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Vodice, 04.-07.05.2019.
Marija Štivičić, tel.: 01/5496-080, e-mail: marija.stivicic@hzhm.hr

Multidisciplinarni pristup pacijentu s komorbiditetima
Sandoz d.o.o.
Vinkovci, 07.05.2019.
Bernard Krešić, tel.: 01/2353-111, e-mail: bernard.kresic@sandoz.com

Osnove holter EKG-a za liječnike obiteljske medicine
Alkaloid d.o.o.
Varaždin, 07.05.2019.
Petra Martinjak, mob.: 099/2561-085, e-mail: petra.martinjak@alkaloid.hr

Predavanje sa vježbama
Udruga, Centar za edukaciju, trening i konzultacije – CETIK, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba
Zagreb, 07.05.2019.
Izv.prof.prim.dr.sc. Branka Maldini, dr.med., mob.: 098/9000-040, e-mail: branka.maldini@gmail.com

Multidisciplinarni pristup pacijentu s komorbiditetima u ordinaciji obiteljske medicine
Sandoz d.o.o.
Daruvar, 07.05.2019.
Petar Bago, tel.: 01/2353-111, e-mail: petar.bago@sandoz.com

Novosti u terapiji alergijskih bolesti
NZJZ „Dr. Andrija Štampar“
Zagreb, 08.05.2019.
Martina Bago, mag.pharm., tel.: 01/4696-353, e-mail: martina.bago@stampar.hr

Timski rad kardiologa i liječnika obiteljske medicine u liječenju bolesnika s kroničnim srčanim zatajivanjem – Titracijom do cilja
Novartis Hrvatska d.o.o.
Karlovac, 08.05.2019.
Josipa Kodić, tel.: 01/6274-220, e-mail: josipa.kodic@novartis.com

Suvremeni pristup u liječenju šećerne bolesti tip 2
Eli Lilly (Suisse) S.A. Predstavništvo u RH
Šibenik, 08.05.2019.
Aleksandra Magić, tel.: 01/2350-999, e-mail: magic_aleksandar@lilly.com

Personalizirani pristup dermatološkom pacijentu
Fargon Hrvatska d.o.o.
Split, 08.05.2019.
Vesna Marijanović Jukić, mob.: 091/6595-779, e-mail: vesna.marijanovic.jukic@fargon.hr

Dani zdravstvenih karijera u RH
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 08.-09.05.2019.
Dr. Danko Relić, mob.: 091/4596-801, e-mail: danko.relic@mef.hr

XXIV School of Psychotherapy of Psychosis
HD za kliničku psihijatriju HLZ-a
Dubrovnik, 08.-11.05.2019.
Dr. Marija Kušan Jukić, tel.: 01/4696-107, mob.: 098/799-244, e-mail: mkjukic45@gmail.com
1.300,00 kn

Konferencija: Iskustva prošlosti kao odgovor na izazove budućnosti
Dnevni centar za rehabilitaciju „Mali dom – Zagreb“
Zagreb, 09.05.2019.
Martina Celizić, mob.: 091/4181-110, e-mail: martina@malidom.hr
300,00 kn

Kronična venska insuficijencija-ljeto je pred vratima - Možemo li reći zbogom hemoroidima zauvijek
Servier Pharma d.o.o.
Zagreb, 09.05.2019.
Mirjana Golenja, mob.: 091/6551-556, e-mail: mirjana.golenja@servier.com

Reumatološka škola Mylan
Mylan Hrvatska d.o.o.
Varaždin, 09.05.2019.
Contres projekti d.o.o., Ivana Turalija, tel.: 01/4821-193, e-mail: ivana@contres.hr

Panel rasprava „Pacijent s kašljem“
Sandoz d.o.o.
Labin, 09.05.2019.
Milena Zavadlav, tel.: 01/2353-111, e-mail: milena.zavadlav@sandoz.com

Nove smjernice za nutritivnu potporu bolesnika s polimorbiditetom
Abbott laboratories d.o.o.
Daruvar, 09.05.2019.
Vedran Franjković, mob.: 091/2335-613, e-mail: vedran.franjkovic@abbott.com

2. dani koagulacije s međ.sud.
HLZ, HD za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu (HDARIM)
Zagreb, 09.-10.05.2019.
Jadranka Radnić Salijevski, mob.: 091/5097-154, e-mail: jradnic@kbc-zagreb.hr
1.000,00 kn specijalisti, 500,00 kn specijalizanti

Kako napraviti sustavni pregled literature: Osnovne metodologije i praktični koraci
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 09.-10.05.2019.
Anita Režić, tel.: 021/557-923, e-mail: anita.rezic@mefst.hr
1.500,00 kn

11. kongres Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
HD za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Mali Lošinj, 09.-11.05.2019.
Dr.sc. Lana Kovač Bilić, mob.: 099/2262-355, tel.: 01/2376-371, e-mail: lana.k.bilic@gmail.com
Filida – Putnička agencija d.o.o., Ivan Kaselj, tel.: 01/4616-522, 4616-520, 4616-521, e-mail: ana.filidatravel.hr
Rana – specijalisti 1.500,00-2.000,00 kn, specijalizanti 1.000,00-1.500,00 kn; Kasna – specijalisti 1.800,00-2.300,00 kn, specijalizanti 1.300,00-1.800,00 kn

XLIII. simpozij Hrvatske udruge za promicanje primaljstva „Primalja u zajednici“
Hrvatska udruga za promicanje primaljstva
Vukovar, 09.-11.05.2019.
Biserka Matok Glavaš, mob.: 091/2763-207, e-mail: biba.matok@gmail.com
700,00 kn

18. Tečaj trajnog medicinskog usavršavanja „Šećerna bolest u djece i odabrane teme iz pedijatrijske endokrinologije – edukacija timova“
HD za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes
Šibenik, 09.-11.05.2019.
Maja Vinković, mob.: 091/7346-619, e-mail: maja.vinkovic22@gmail.com

6. hrvatsko-slovenski ultrazvučni kongres
HD za ultrazvuk u medicini i biologiji i Združenje za rabo ultrazvoka v medicini SZD
Vodice, 09.-11.05.2019.
Doc.dr. Gordana Ivanac, mob.: 091/5187-176, e-mail: gordana.augustan@gmail.com
Članovi - 1.887,50 kn; Nečlanovi – 2.415,00 kn; Specijalizanti – 1.285,00 kn;
Studenti – 980,00 kn; Izlagači – 980,00 kn; Osobe u pratnji – 980,00 kn;
Na licu mjesta: Članovi – 2.190,00 kn; Nečlanovi – 2.720,00 kn; Specijalizanti – 1.510,00 kn; Studenti – 1.210,00 kn; Izlagači – 1.210,00 kn; Osobe u pratnji – 1.210,00  kn;
Jednodnevna kotizacija (plativa samo u gotovini na licu mjesta) 1.135,00 kn

Salmonella – prevencija uzimanje uzoraka i laboratorijska dijagnostika
ZJZ Istarske županije
Pula, 10.05.2019.
Nada Barišić, mob.: 098/1634-677, e-mail: nada.barisic@zzjziz.hr

Melanocitne kožne promjene nejasnog malignog potencijala (SAMPUS, MELTUMP, THIMUMP) – Dileme u dijagnozi i terapiji
AMZH
Zagreb, 10.05.2019.
Prof.dr.sc. Jasna Lipozenčić, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

 7. međunarodni simpozij „Zdravlje za sve?! – Društveno uključivanje i samoupravljanje zdravljem i kroničnim bolestima
MEF Sveučilišta u Rijeci
Rijeka, 10.05.2019.
Meri Cucančić, tel.: 051/651-155, e-mail: meri.cucancic@medri.uniri.hr

Poboljšanje ishoda u hitnoj službi i jedinici intenzivnog liječenja – CERTAIN pristup (Checklist for Early Recognition and Treatment of Acute Illness and Injury)
HD za infektivne bolesti
Zagreb, 10.05.2019.
Jasminka Blaha, mob.: 091/1871-952, e-mail: jblaha@bfm.hr
800,00 kn za specijaliste, 600,00 kn za specijalizante

Integrativni pristup u psihijatriji
KB Osijek, Zavod za integrativnu psihijatriju, Hrvatsko psihijatrijsko društvo
Osijek, 10.05.2019.
Prof.prim.dr.sc. Dunja Degmečić, dr.med., tel.: 031/511-511, e-mail: degmecic.dunja@kbco.hr

Proljetni stručni sastanak
HLZ, HD za medicinu rada
Metković, 10.05.2019.
Ivana Kerner, mob.: 098/9579-700, e-mail: ivana.kerner@gmail.com

11. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međ.sud.
HD za urogenitalne i spolno prenosive infekcije HLZ-a
Opatija, 10.-12.05.2019.
Spektar putovanja d.o.o., Jelena Krmić, tel.: 01/4862-607, e-mail: jelena@spektar-holidays.hr
2.150,00/1.000,00 kn

Tečaj naprednog održavanja života – ALS
HD za reanimatologiju
Zagreb, 10.-12.05.2019.
Mirna Šehović, mob.: 091/5787-300, e-mail: mirna.sehovic@gmail.com
3.000,00 kn liječnici, 2.500,00 kn stažisti, med. sestre/tehničari, studenti

International Conference on Neurological Disorders and Neurorestoration
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Dubrovnik, 10.-13.05.2019.
Btravel d.o.o., Ivana Šabanović – Uzelac, mob.: 098/438-768, e-mail: ivana.sabanovic-uzelac@btravel.pro
2.800,00 kn

Menisk
Specijalna bolnica Akromion
Krapinske Toplice, 11.05.2019.
Elvira Gospočić Pavetić, mob.: 095/2587-489, e-mail: elvira.gospocic@akromion.hr

Škola infiltrativnih tehnika: Drugi stupanj – rehabilitacija proloterapijiom
Mr.sc. Dunja Barak-Smešny, dr.med.
Rijeka, 11.05.2019.
Aleksandra Dermit, mob.: 091/9545-280, e-mail: ale.dermit@gmail.com
800,00 kn

Vaskularni pacijent – suradnja LOM i kirurga
Udruga vaskularnih i kardijalnih kirurga Slavonije i Baranje
Osijek, 11.05.2019.
Vedran Ivković, dr.med., mob.: 098/9279-956, e-mail: vedivk@gmail.com

Kardiološki mozaik
Belupo d.d. i KBC Sestre milosrdnice, Klinika za bolesti srca i krvnih žila
Zagreb, 11.05.2019.
Štefica Vrščak, tel.: 01/2481-203, e-mail: stefica.vrscak@belupo.hr

Čimbenici rizika stresa kod KV bolesnika
Sandoz d.o.o.
Osijek, 11.05.2019.
Ivana Šimunović, tel.: 01/2353-111, e-mail: ivana.simunovic@sandoz.com

Kratko obiteljsko savjetovanje 3.2.3.
Salutogeneza – obrt za savjetovanje i druge usluge
Zagreb, 11.05.2019.
Božidar Popović, dr.med., mob.: 092/1602-920, e-mail: salutogeneza1@gmail.com
550,00 kn

Znanost o laboratorijskim životinjama
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 13.-18.05.2019.
Tihana Repić, tel.: 021/557-810, e-mail: repic.tihana@gmail.com
4.000,00 kn

Osnovni tečaj iz zrakoplovne medicine
Zavod za zrakoplovnu medicinu VZS-a (HR AeMC 01) i HD zrakoplovne medicine HLZ-a
Zagreb, 13.-19.05.2019.
Ljiljana Belošević, dr.med., mob.: 098/620-486, e-mail: zzm@morh.hr
7.500,00 kn

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 13.-17.05.2019.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, 098/235-718, e-mail: dmiklic@hotmail.com
Spektar putovanja, Petra Miškulin Štefek, mob.: 099/4768-934, e-mail: petra@holidays.hr
3.500,00 kn

Reumatološka škola Mylan
Mylan Hrvatska d.o.o.
Pula, 14.05.2019.
Contres projekti d.o.o., Maja Orsag, mob.: 091/3330-734, e-mail: maja@contres.hr

Proljetna konferencija Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske
Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske
Opatija, 14.-15.05.2019.
Ivan-Kristijan  Baričević, mob.: 095/8552-878, e-mail: ivan.kristijan.baricevic@upuz.hr
1.550,00 kn

1. simpozij „Novosti u farmakoterapiji“
Zavod za kliničku farmakologiju Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb; HD za rijetke bolesti HLZ-a
Zagreb, 15.05.2019.
Iveta Merćep, tel.: 01/2388-275, e-mail: imercep@gmail.com

13. kongres HD za digestivnu kirurgiju s međ.sud. i 2. kongres Društva medicinskih sestara/tehničara digestivne kirurgije
HD za digestivnu kirurgiju HLZ-a i Društvo medicinskih sestara/tehničara digestivne kirurgije
Opatija, 15.-18.05.2019.
Prof.dr.sc. Marko Zelić, dr.med., e-mail: hddk.kongres@gmail.com
Btravel d.o.o., Goran Grbić, mob.: 099/4926-679, e-mail: goran.grbic@btravel.pro, www.digestive-surgery2019.com
Rana kotizacija – za doktore medicine, specijaliste – 2.500,00 kn; specijalizanti oslobođeni plaćanja kotizacije; za medicinske sestre-tehničare – 900,00 kn;
Kasna kotizacija - za doktore medicine, specijaliste – 2.800,00 kn; specijalizanti oslobođeni plaćanja kotizacije; za medicinske sestre-tehničare –1.100,00 kn

XXIII. Simpozij Sekcije za neonatologiju i neonatalnu intenzivnu medicinu
HLZ, HD za perinatalnu medicinu, Sekcija za neonatologiju i neonatalnu intenzivnu medicinu
Zagreb, 16.05.2019.
Prof.dr.sc. Boris Filipović-Grčić, mob.: 098/1759-087, e-mail: borisfilipovicgrcic@gmail.com

Neonatologija 2019.
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 16.-17.05.2019.
Prof.dr.sc. Boris Filipović-Grčić, mob.: 098/1759-087, e-mail: borisfilipovicgrcic@gmail.com
1.500,00, 700,00 kn

Reumatološka škola Mylan
Mylan Hrvatska d.o.o.
Split, 16.-17.05.2019.
Contres projekti d.o.o., Maja Orsag, mob.: 091/3330-734, e-mail: maja@contres.hr

4. hrvatski epidemiološki kongres s međ.sud.
HLZ, Hrvatsko epidemiološko društvo
Opatija, 16.-18.05.2019.
Prim.mr.sc. Miroslav Venus, dr.med., tel.: 033/727-031, e-mail: ravnatelj@zzjzvpz.hr
Conventus Credo d.o.o., Danijela Glamuzina, e-mail: danijela@conventuscredo.hr
1.700,00 kn; specijalizanti 1.200,00 kn

7. hrvatski parodontološki dani 2019. s međ.sud.
Hrvatsko parodontološko društvo HLZ-a
Pula, 16.-18.05.2019.
Izv.prof.dr.sc. Darko Božić, tel.: 01/4802-111, e-mail: bozic@sfz.hr
Conventus Credo d.o.o., Petra Barto, mob.: 095/8824-382, e-mail: petra@conventuscredo.hr
Kotizacija za članove HPD-a – predavanja – 1.500,00 kn
Kotizacija za članove HPD-a – predavanja + radionice – 2.000,00 kn
Kotizacija za ne članove HPD-a – predavanja – 1.900,00 kn
Kotizacija za ne članove HPD-a – predavanja + radionice – 2.400,00 kn
Kotizacija za studente 350,00 kn

12. hrvatski kongres o aterosklerozi s međ.sud.
HLZ, HD za aterosklerozu
Crikvenica, 16.-18.05.2019.
Dr. Ivan Pećin, tel.: 01/2388-772, e-mail: 2019aterokongres@gmail.com; Simultana d.o.o., Željko Pokasić, mob.: 098/279-266, e-mail: simultana@simultana.com
500,00 kn

8. hrvatski kongres ginekologa i opstetričara s međ.sud.
HD za ginekologiju i opstetriciju HLZ-a
Vodice, 16.-19.05.2019.
Btravel d.o.o., Iva Šimunić, mob.: 091/3330-733, e-mail: iva.simunic@btravel.pro
1.280,00 kn

Ultrazvuk abdominalnih organa
HLZ, Hrvatsko senološko društvo
Zagreb, 16.05.-29.07.2019.
Ingrid Begić, tel.: 01/2343-154, e-mail: info@senologija.com, edukacija@drinkovic.hr
9.500,00 kn

Boli ju/ga glava, što ću? Mala škola glavobolje kroz prikaze slučajeva
Klinika i katedra za neurologiju MEF Sveučilišta u Zagrebu i KBC Zagreb
Zagreb, 17.05.2019.
Prof.dr.sc. Darija Mahović Lakušić, mob.: 098/9044-369, e-mail: darija.mahovic@mef.hr
650,00 kn

Ultrazvučna dijagnostika sustava za kretanje u djece i adolescenata
HD za dječju ortopediju HLZ-a
Zagreb, 17.-18.05.2019.
Dr.sc. Igor Šmigovec, dr.med., mob.: 095/9043-165, ortopedija@yahoo.com, dr. Krešimir Crnogaća, mob.: 091/7617-717, e-mail: kcrnogac@gmail.com
3.000,00 kn

1. simpozij Hrvatskog društva morfologa
HD morfologa
Split, 17.-18.05.2019.
Prof. Ivica Grković, mob.: 098/9798-315, e-mail: ivica.grkovic@mefst.hr
200,00 kn

6. Osječki nefrološki dani
HD za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju HLZ-a
Osijek, 17.-19.05.2019.
Conventus Credo d.o.o., Anja Aleksić, mob.: 099/4406-728, e-mail: anja@conventuscredo.hr
1.500,00 kn

Liječenje Qia i Krvi
HLZ, HD za akupunkturu
Zagreb, 18.05.2019.
Maja Mustač, dr.med., mob.: 091/4748-492, e-mail: info@akupunktura.hr

Hitna kardiološka stanja u ordinaciji obiteljske medicine: praktični individualni tečaj na simulatorima
Hrvatsko kardiološko društvo – Radna skupina za aritmije i elektrostimulaciju srca
Zagreb, 18.05.2019.
Maja Šegota, mob.: 091/3866-300, e-mail: maja@fargo.hr

Split Live Endoscopy 2019.
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 18.05.2019.
Antonio Meštrović, mob.: 098/9123-462, e-mail: antonio.mestrovic1@gmail.com

Split live endoscopy 2019
Hrvatsko gastroenterološko društvo
Split, 18.05.2019.
Jasenka Duvnjak, tel.: 01/2442-398, e-mail: jduvnjak@hgd.hr

Bagatin Akademija – Razvoj mekih vještina u zdravstvenom sektoru
Poliklinika Bagatin
Zagreb, 18.05.2019.
Sara Bukić, tel.: 01/6061-379, e-mail: sara.bukic@bagatin.hr

18. Lošinjski dani bioetike
Hrvatsko filozofsko društvo
Mali Lošinj, 19.-22.05.2019.
Hrvoje Jurić, tel.: 01/6111-808, e-mail: hjuric@yahoo.com
1.600,00 kn

MR rektuma
HLZ, HD radiologa
Split, 20.05.2019.
Dr. Ana Marinović, tel.: 021/556-243, e-mail: marinovicana27@gmail.com

Liječenje KVB u ordinaciji LOM
Servier pharma d.o.o.
Vukovar, 20.05.2019.
Ksenija Kovač Petrinović, mob.: 091/6551-557, e-mail: ksenija.kovac-petrinovic@servier.com

Prva medicinska pomoć u ronjenju za liječnike i medicinske sestre/tehničare u Oružanim snagama RH
Zavod za pomorsku medicinu
Split, 20.-24.05.2019.
Mario Dadić, dr.med., mob.: 091/5963-430, e-mail: mario.dadic@yahoo.com

Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera (kraći naziv: DDD Trajna edukacija)
Korunić d.o.o. Zagreb
Zagreb, 20.05.-20.06.2019.
Javorka Korunić, tel.: 01/2308-341, mob.: 098/261-432, e-mail: info@korunic.hr
560,00 kn

Kako objaviti originalan znanstveni rad u vodećem biomedicinskom časopisu (How to publish a research paper in a major biomedical journal)
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 22.-24.05.2019.
Dr. Kristina Fišter, mob.: 098/800-663, e-mail: kfister@snz.hr
3.700,00 kn

Klinički izazovi opstretičke analgezije i anestezije
Udruga „Tomislav Halapir“ za kontinuiranu edukaciju, profesionalni razvoj i usavršavanje na području anesteziologije, reanimatologije, intenzivnog liječenja i liječenja boli u Republici Hrvatskoj
Zagreb, 23.-24.05.2019.
Julijana Obrst, tel.: 01/3787-428, e-mail: jobrst@gmail.com
1.800,00 kn

Manifestacije imunosnih bolesti u respiracijskom sustavu: Dijagnostika i liječenje
HLZ, HD za pedijatrijsku pulmologiju, Hrvatsko pulmološko društvo, MEF Sveučilišta u Splitu
Komiža, 23.-25.05.2019.
Prof.dr.sc. Neven Pavlov, tel.: 21/556-303, fax.: 021/556-590, e-mail: pavlov.neven@gmail.com
1.250,00 kn

Godišnji kongres Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju HLZ-a s međ.sud. i Kongres Hrvatskog društva medicinskih sestara i tehničara vaskularne kirurgije
HD za vaskularnu kirurgiju HLZ-a i HD medicinskih sestara i tehničara vaskularne kirurgije
Opatija, 23.-25.05.2019.
Prof.dr.sc. Miljenko Kovačević, dr.med., e-mail: crosocvasc@gmail.com
Btravel d.o.o., Goran Grbić, mob.: 099/4926-679, e-mail: goran.grbic@btravel.pro, www.vascular-surgery2019.com
Rana kotizacija – za doktore medicine, specijaliste – 2.200,00 kn; za specijalizante – 1.100,00 kn; za medicinske sestre-tehničare – 900,00 kn;
Rana kotizacija – za doktore medicine, specijaliste – 2.500,00 kn; za specijalizante – 1.250,00 kn; za medicinske sestre-tehničare – 1.100,00 kn;

10. kongres Koordinacije hrvatske obiteljske medicine
Koordinacija hrvatske obiteljske medicine
Šibenik, 23.-26.05.2019.
Conventus Credo d.o.o., tel.: 01/4854-696, fax.: 01/4854-580, e-mail: anja@conventuscredo.hr
Kasna kotizacija za članove KOHOM-a 1.900,00 kn; Kasna kotizacija za ne članove KOHOM-a 2.100,00 kn; Kasna kotizacija za specijalizante članove KOHOM-a 600,00 kn; Kasna kotizacija za specijalizante  ne članove KOHOM-a 700,00 kn; Kasna kotizacija za medicinske sestre 700,00 kn; Kasna kotizacija za fizioterapeute i radne terapeute 500,00 kn; Kasna kotizacija za studente 400,00 kn

Infekcije krvi: uzročnici, patogeneza, dijagnostika i terapija
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 24.05.2019.
Dr. Branka Bedenić, mob.: 098/588-620, e-mail: branka.bedenic@kbc-zagreb.hr
600,00 kn za liječnike, 400,00 kn za specijalizante, inženjere laboratorijske dijagnostike i medicinske sestre

IX. Balneološki skup „Dr. Ivan Šreter“
Spec. bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik
Lipik, 24.05.2019.
Prim.dr.sc. Senka Rendulić Slivar, mob.: 099/5296-800, e-mail: senka.rendulic@bolnica-lipik.hr

Procjena rizika na mjestima rada – Uloga Zavoda za javno zdravstvo u Hrvatskoj / Workplace Risk Assessment – The Supporting Role of the Public Health Institute in Croatia
NZJZ „Dr. Andrija Štampar“
Zagreb, 24.05.2019.
Dr.sc. Matijana Jergović, dr.med., tel.: 01/4696-277, e-mail: matijana.jergovic@stampar.hr

Kronično srčano zatajivanje
Sandoz d.o.o.
Poreč, 24.05.2019.
Milena Zavadlav, tel.: 01/2353-111, e-mail: milena.zavadlav@sandoz.com

92. Tagung der Arbeitsgemeinshaft Knochentumoren
MEF Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za patologiju
Zagreb, 24.-25.05.2019.
Marija Milković Periša, mob.: 091/5110-264, e-mail: mmperisa@gmail.com

Ultrazvukom vođena regionalna anestezija
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 24.-26.05.2019.
Dr. Toni Kljaković-Gašpić, mob.: 098/440-117, e-mail: tkgaspic@gmail.com

Pravo u medicini – modul 1: osnove prava u medicini
Pravni fakultet u Rijeci
Rijeka, 24.05.-08.06.2019.
Izv.prof.dr.sc. Ana Pošćić, doc.dr.sc Adrijana Martinović, tel.: 051/359-524, e-mail: medicina@pravri.hr
3.750,00 kn

Pedijatrijska aritmologija
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za pedijatriju
Zagreb, 25.05.2019.
Dr. Nikola Krmek, mob.: 091/5476-346, e-mail: knikola@yahoo.com

Ultrazvuk kukova u otkrivanju RPK – razvojnog poremećaja kuka
Kuća zdravlja
Zagreb, 27.-31.05.2019.
Sunčica Bulat Wuersching, mob.: 091/4600-108, e-mail: bulat@kuca-zdravlja.com
5.000,00 kn

XVth International Congress of Auxology Growth and health-a life course perspective
Institut za antropologiju
Šibenik, 27.-31.05.2020.
Dr.sc. Luka Bočkor, tel.: 01/5535-118, e-mail: lbockor@inantro.hr
Conventus Credo, Adrian Kozonić, tel.: 01/4854-696, e-mail: adrian@conventuscredo.hr
450,00 EUR

Zagreb School of Endovascular and Microvascular Neurosurgery; 4th regional Course of Diagnostics and Treatment of Spontanecus intracranial Bleeding
HD za cerebrovaskularnu i endovaskularnu kirurgiju
Zagreb, 29.-30.05.2019.
Dr. Filip Vrban, mob.: 099/3787-438, e-mail: vrban.filip@gmail.com
500,00 kn za specijaliste, 100,00 kn za specijalizante, za studente besplatno

Izazov za djecu koja hodaju
Akademija za razvojnu rehabilitaciju
Zagreb, 30.05.2019.
Silvija Philipps Reichherzer, mob.: 091/6677-643, e-mail: sreichherzer@gmail.com
1.200,00 kn

Pristup liječenju pacijenta u hitnom prijemu
Sandoz d.o.o.
Virovitica, 30.05.2019.
Marin Kokeza, tel.: 01/2353-111, e-mail: marin.kokeza@sandoz.com

Model donorskog programa KBC Sestre milosrdnice
Udruga „Tomislav Halapir“ za kontinuiranu edukaciju, profesionalni razvoj i usavršavanje na području anesteziologje, reanimatologije, intenzivnog liječenja i liječenja boli u Republici Hrvatskoj
Zagreb, 30.-31.05.2019.
Julijana Obrst, tel.: 01/3787-428, e-mail: jobrst@gmail.com
2.000,00 kn

Mind & Brain 59th International Neuropsychiatric Congress
Međunarodni institut za zdravlje mozga
Pula, 30.05.-02.06.2019.
Hrvoje Budinčević, mob.: 091/3712-310, e-mail: mind.and.brain.congress@gmail.colm
750,00 kn; 1.125,00 kn; 2.175,00 kn

Epileptički status
HD za EEG i kliničku neurofiziologiju HLZ-a
Krapina, 31.05.2019.
Dr.sc. Tereza Gabelić, mob.: 098/9247-651, e-mail: terezagabelic@gmail.com
600,00 kn

27th Ljudevit Jurak Internatiuonal Symposium on Comparative Pathology with One Health Session
KBC Sestre milosrdnice, Zavod za patologiju Ljudevit Jurak
Zagreb, 31.05.-01.06.2019.
Tanja Leniček/Marina Martinić Lovrec, tel.: 01/4821-193, e-mail: marina@contres.hr
300,00 kn

CSP International Conference on Pelvic Health
HD za pelviperineologiju – HDP / Croatian Society for Pelviperineology – CSP
Primošten, 31.05.-02.06.2019.
Dr.sc. Damir Hodžić, prim.dr.med., mob.: 091/5121-335, e-mail: dhodzic2003@gmail.com
Specijalisti 1.250,00 kn, specijalizanti 750,00 kn

vrh stranice