Svibanj 2019.

XXXII. simpozij Hrvatskog društva za pedijatrijsku pulmologiju: Imunosne bolesti pluća u djece
HLZ, HD za pedijatrijsku pulmologiju, Klinika za dječje bolesti KBC Split, Odjel za pedijatriju OB Zadar
Zadar, 03.-05.05.2019.
Prof.dr.sc. Neven Pavlov, tel.: 01/4821-193, fax.: 01/3700-495, e-mail: pavlov.neven@gmail.com
400,00 kn

XXIV School of Psychotherapy of Psychosis
HD za kliničku psihijatriju HLZ-a
Dubrovnik, 08.-11.05.2019.
Dr. Marija Kušan Jukić, tel.: 01/4696-107, mob.: 098/799-244, e-mail: mkjukic45@gmail.com
1.300,00 kn

11. kongres Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
HD za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Mali Lošinj, 09.-11.05.2019.
Dr.sc. Lana Kovač Bilić, mob.: 099/2262-355, tel.: 01/2376-371, e-mail: lana.k.bilic@gmail.com
Filida – Putnička agencija d.o.o., Ivan Kaselj, tel.: 01/4616-522, 4616-520, 4616-521, e-mail: ana.filidatravel.hr
Rana – specijalisti 1.500,00-2.000,00 kn, specijalizanti 1.000,00-1.500,00 kn; Kasna – specijalisti 1.800,00-2.300,00 kn, specijalizanti 1.300,00-1.800,00 kn

Salmonella – prevencija uzimanje uzoraka i laboratorijska dijagnostika
ZJZ Istarske županije
Pula, 10.05.2019.
Nada Barišić, mob.: 098/1634-677, e-mail: nada.barisic@zzjziz.hr

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 13.-17.05.2019.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, 098/235-718, e-mail: dmiklic@hotmail.com
Spektar putovanja, Petra Miškulin Štefek, mob.: 099/4768-934, e-mail: petra@holidays.hr
3.500,00 kn

13. kongres HD za digestivnu kirurgiju s međ.sud. i 2. kongres Društva medicinskih sestara/tehničara digestivne kirurgije
HD za digestivnu kirurgiju HLZ-a i Društvo medicinskih sestara/tehničara digestivne kirurgije
Opatija, 15.-18.05.2019.
Prof.dr.sc. Marko Zelić, dr.med., e-mail: hddk.kongres@gmail.com
Btravel d.o.o., Goran Grbić, mob.: 099/4926-679, e-mail: goran.grbic@btravel.pro, www.digestive-surgery2019.com
Rana kotizacija – za doktore medicine, specijaliste – 2.500,00 kn; specijalizanti oslobođeni plaćanja kotizacije; za medicinske sestre-tehničare – 900,00 kn;
Kasna kotizacija - za doktore medicine, specijaliste – 2.800,00 kn; specijalizanti oslobođeni plaćanja kotizacije; za medicinske sestre-tehničare –1.100,00 kn;

4. hrvatski epidemiološki kongres s međ.sud.
HLZ, Hrvatsko epidemiološko društvo
Opatija, 16.-18.05.2019.
Prim.mr.sc. Miroslav Venus, dr.med., tel.: 033/727-031, e-mail: ravnatelj@zzjzvpz.hr

Ultrazvuk abdominalnih organa
HLZ, Hrvatsko senološko društvo
Zagreb, 16.05.-29.07.2019.
Ingrid Begić, tel.: 01/2343-154, e-mail: info@senologija.com
9.500,00 kn

Ultrazvučna dijagnostika sustava za kretanje u djece i adolescenata
HD za dječju ortopediju HLZ-a
Zagreb, 17.-18.05.2019.
Dr.sc. Igor Šmigovec, dr.med., mob.: 095/9043-165, ortopedija@yahoo.com, dr. Krešimir Crnogaća, mob.: 091/7617-717, e-mail: kcrnogac@gmail.com
3.000,00 kn

18. Lošinjski dani bioetike
Hrvatsko filozofsko društvo
Mali Lošinj, 19.-22.05.2019.
Hrvoje Jurić, tel.: 01/6111-808, e-mail: hjuric@yahoo.com
1.600,00 kn

MR rektuma
HLZ, HD radiologa
Split, 20.05.2019.
Dr. Ana Marinović, tel.: 021/556-243, e-mail: marinovicana27@gmail.com

Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera (kraći naziv: DDD Trajna edukacija)
Korunić d.o.o. Zagreb
Zagreb, 20.05.-20.06.2019.
Javorka Korunić, tel.: 01/2308-341, mob.: 098/261-432, e-mail: info@korunic.hr
560,00 kn

Klinički izazovi opstretičke analgezije i anestezije
Udruga „Tomislav Halapir“ za kontinuiranu edukaciju, profesionalni razvoj i usavršavanje na području anesteziologije, reanimatologije, intenzivnog liječenja i liječenja boli u Republici Hrvatskoj
Zagreb, 23.-24.05.2019.
Julijana Obrst, tel.: 01/3787-428, e-mail: jobrst@gmail.com
1.800,00 kn

Manifestacije imunosnih bolesti u respiracijskom sustavu: Dijagnostika i liječenje
HLZ, HD za pedijatrijsku pulmologiju, Hrvatsko pulmološko društvo, MEF Sveučilišta u Splitu
Komiža, 23.-25.05.2019.
Prof.dr.sc. Neven Pavlov, tel.: 21/556-303, fax.: 021/556-590, e-mail: pavlov.neven@gmail.com
1.250,00 kn

Godišnji kongres Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju HLZ-a s međ.sud. i Kongres Hrvatskog društva medicinskih sestara i tehničara vaskularne kirurgije
HD za vaskularnu kirurgiju HLZ-a i HD medicinskih sestara i tehničara vaskularne kirurgije
Opatija, 23.-25.05.2019.
Prof.dr.sc. Miljenko Kovačević, dr.med., e-mail: crosocvasc@gmail.com
Btravel d.o.o., Goran Grbić, mob.: 099/4926-679, e-mail: goran.grbic@btravel.pro, www.vascular-surgery2019.com
Rana kotizacija – za doktore medicine, specijaliste – 2.200,00 kn; za specijalizante – 1.100,00 kn; za medicinske sestre-tehničare – 900,00 kn;
Rana kotizacija – za doktore medicine, specijaliste – 2.500,00 kn; za specijalizante – 1.250,00 kn; za medicinske sestre-tehničare – 1.100,00 kn;

Infekcije krvi: uzročnici, patogeneza, dijagnostika i terapija
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 24.05.2019.
Dr. Branka Bedenić, mob.: 098/588-620, e-mail: branka.bedenic@kbc-zagreb.hr
600,00 kn za liječnike, 400,00 kn za specijalizante, inženjere laboratorijske dijagnostike i medicinske sestre

Pedijatrijska aritmologija
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za pedijatriju
Zagreb, 25.05.2019.
Dr. Nikola Krmek, mob.: 091/5476-346, e-mail: knikola@yahoo.com

Ultrazvuk kukova u otkrivanju RPK – razvojnog poremećaja kuka
Kuća zdravlja
Zagreb, 27.-31.05.2019.
Sunčica Bulat Wuersching, mob.: 091/4600-108, e-mail: bulat@kuca-zdravlja.com
5.000,00 kn

Mind & Brain 59th International Neuropsychiatric Congress
Međunarodni institut za zdravlje mozga
Pula, 30.05.-02.06.2019.
Hrvoje Budinčević, mob.: 091/3712-310, e-mail: mind.and.brain.congress@gmail.colm
750,00 kn; 1.125,00 kn; 2.175,00 kn

CSP International Conference on Pelvic Health
HD za pelviperineologiju – HDP / Croatian Society for Pelviperineology – CSP
Primošten, 31.05.-02.06.2019.
Dr.sc. Damir Hodžić, prim.dr.med., mob.: 091/5121-335, e-mail: dhodzic2003@gmail.com
Specijalisti 1.250,00 kn, specijalizanti 750,00 kn

vrh stranice