Svibanj 2020.

 

Laboratorijska dijagnostika parazitalnih infekcija
HLZ
Zagreb, 04.-05.05.2020.
Doc.dr.sc. Mario Sviben, mob.: 091/2986-545, e-mail: mario.sviben@hzjz.hr
2.000,00 kn

Skabijes – epidemiološka situacija u Hrvatskoj i svijetu
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za kožne i spolne bolesti
Zagreb, 05.05.2020.
Danijela Nordio, mag.oec., mob.: 099/2727-880, e-mail: danijela.nordio@kbcsm.hr

4. hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međ.sud.
HD za gerontologiju i gerijatriju HLZ-a, Ref. centar MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba – Služba za  javnozdravstvenu gerontologiju HZJZ „Dr. Andrija Štampar“
Opatija, 06.-09.05.2020.
Stela Mravak, Dalma Sajko, Manuela Maltarić, Ante Nakić, tel.: 01/4696-153, 4696-164, e-mail: stela.mravak; dalma.sajko; manuela.maltarić, ante.nakić@javnozdravstvena.gerontologija@stampar.hr
www.stampar.hr/gerontologija
Btravel d.o.o., Goran Grbić, mob.: 099/4926-679, tel.: 01/6661-151, e-mail: goran.grbic@btravel.pro,
www.btravel.pro

9. Hrvatski kongres NDT i 5. Mediteranski nefrološki kongres
HD za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
Šibenik, 07.-10.05.2020.
Dr. Ivan Bubić, mob.: 091/6767-020, e-mail: tajnik@hdndt.org
Conventus Credo d.o.o., e-mail: danijela@conventuscredo.hr
1.700,00 kn; Studenti ne plaćaju kotizaciju

Infekcije dišnog sustava u djece i prevencija
HLZ, HD za pedijatrijsku pulmologiju
Slavonski Brod, 08.-10.05.2019.
conTres projekti d.o.o., Josipa Čale, tel.: 01/4821-193, e-mail: josip.cale@contres.hr
400,00 kn

Sekcijsko predavanje – Ceus jetrenih lezija
HLZ, HD radiologa
Split, 18.05.2020.
Dr. Lara Perković Tabak, tel.: 021/556-243, e-mail: laram2323@gmail.com

Diferencijalna dijagnostika i liječenje – lichen atrophicus etsclerosus
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za kožne i spolne bolesti
Zagreb, 19.05.2020.
Danijela Nordio, mag.oec., mob.: 099/2727-880, e-mail: danijela.nordio@kbcsm.hr

Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera (kraći naziv: DDD Trajna edukacija)
Korunić d.o.o. Zagreb
Zagreb, 19.05.-16.06.2020.
Javorka Korunić, tel.: 01/2308-341, mob.: 098/261-432, e-mail: info@korunic.hr
560,00 kn

11. kongres Koordinacije hrvatske obiteljske medicine
Koordinacija hrvatske obiteljske medicine
Šibenik, 21.-24.05.2020.
Conventus Credo d.o.o., tel.: 01/4854-696, e-mail: info@conventuscredo.hr

Pedijatrijska kardiologija
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za pedijatriju
Zagreb, 22.-23.05.2020.
Dr. Nikola Krmek, mob.: 091/5476-346, e-mail: pedkardio@gmail.com
700,00 kn do 01.04.2020., nakon tog datuma 800,00 kn 

Rijetke bolesti u pulmologiji s prikazom bolesnika
HLZ, HD za pedijatrijsku pulmologiju, Hrvatsko pulmološko društvo, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Komiža, 28. - 30. svibnja 2020.
Prof.dr.sc. Neven Pavlov, Tel. 021/556 303, Fax. 021/556 590, e-mail: pavlov.neven@gmail.com
1250 kn

vrh stranice