Tečaj o pružanju palijativne skrbi

U organizaciji Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb te Projektnog tima za palijativnu skrb Karlovačke županije, 9. travnja 2016. u Domu za starije i nemoćne osobe "Sv. Antun" u Karlovcu održan je tečaj "Prepoznavanje palijativnog bolesnika sa osnovama komunikacije članova vanbolničkog i bolničkog palijativnog tima“. Predavači su kroz stručna predavanja i radionice upoznali polaznike sa cjelokupnim sustavom palijativne skrbi.

Tečaj je bio namijenjen svim zdravstvenim djelatnicima koji kontinuirano ili povremeno sudjeluju u skrbi palijativnog bolesnika u vanbolničkom ili bolničkom okruženju. Osobito je stavljen naglasak na ulogu obiteljskog liječnika, medicinske sestre/tehničara u zdravstvenoj njezi u kući, patronažne sestre, fizioterapeuta kao i njihovu povezanost s bolničkim palijativnim timovima.

Cilj tečaja je bio dati znanja o osnovnim organizacijskim jedinicama pružanja palijativne skrbi (kuća, bolnica i dnevna bolnica) te o alatima za identifikaciju bolesnika za uvođenje u sustav palijativne skrbi. Također, polaznici su upoznati s načinom vođenja osnovne medicinske dokumentacije kao i indikatorima kvalitete u palijativnoj skrbi.
vrh stranice