Travanj 2017.

Dijagnostika i liječenje alergija
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 01.04.2017.
Prof.dr. Srećko Branica, tel.: 01/2367-576
400,00 kn

Multiplorezistentne nozokomijalne infekcije kod djece
Pharmas d.o.o.
Zagreb, 01.04.2017.
Nina Baban Slišković, mob.: 099/2493-921, nina.sliskovic@pharmas.hr

KMAT u praksi obiteljskog liječnika
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
Split, 01.04.2017.
Dr.sc. Valerija Bralić Lang, mob.: 091/5202-230, e-mail: valerija.bralic.lang@gmail.com

Kašalj – čest razlog posjeta liječniku
Sandoz d.o.o.
Zagreb, 01.04.2017.
Mario Mašić, mob.: 091/2353-118, e-mail: mario.masic@sandoz.com

Gastroenterologija u obiteljskoj medicini
Hrvatsko gastroenterološko društvo
Pula, 01.-02.04.2017.
Jasenka Duvnjak, tel.: 01/2442-398, e-mail: jduvnjak@hgd.hr

Debata: Uloga koncentriranog prandijalnog inzulina u kliničkoj praksi
Eli Lilly (Suisse) S.A. Predstavništvo u RH
Zagreb, 03.04.2017.
Milana Stilinović Sabljić, mob.: 098/304-982, e-mail: stilinovic_milana@lilly.com

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBCSM, Klinika za traumatologiju, RTG odjel
Zagreb, 03.-07.04.2017.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, 098/235-718, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

Rodilište prijatelj majki i djece
Klinika za ginekologiju i porodništvo KBC Rijeka
Rijeka, 03.-07.04.2017.
Doc.dr.sc. Tea Štimac, dr.med., tel.: 051/658-644, mob.: 091/1511-358, e-mail: tea.stimac2@gmail.com

Budućnost u liječenju glaukoma
Medis Adria d.o.o.
Rijeka, 04.04.2017.
Mirna Morić, mob.: 098/431-467, e-mail: mirna.moric@medisadria.hr

Perspektiva suradnje u liječenju osteoporotičnih prijeloma
Eli Lilly (Suisse) S.A. Predstavništvo u RH
Pula, 04.04.2017.
Marija Vidović, mob.: 098/220-868, e-mail: vuckovic_marija@lilly.com

Zbrinjavanje starih lijekova
Hrvatsko katoličko liječničko društvo 8HKLD), Sekcija farmaceuta i medicinskih biokemičara
Zagreb, 04.04.2017.
Slavica Grubešić, tel.: 01/4817-537, e-mail: tajnistvo@hkld.hr

Dijagnostika neuroendokrinih tumora
Hrvatski zavod za telemedicinu
Zagreb, Čakovec, Knin, Koprivnica, Ogulin, Virovitica, Našice, Sisak, Vinkovci, Bjelovar, Karlovac, 04.04.2017.
Jagoda Madunić, tel:: 01/5496-086, e-mail: pisarnica@ztm.hr

Gerontološka radionica: Prevencija infekcija u domovima za starije i nemoćne osobe
NZJZ Splitsko-dalmatinske županije
Split, 04.04.2017.
Inga Vučica, dr.med., spec.javnog zdravstva, mob.: 091/5862-323, e-mail: inga.vucica@gmail.com

Znanstveni sastanak Von Willebrandova bolest
HAZU, Razred za medicinske znanosti – Odbor za aterosklerozu i HD za aterosklerozu
Zagreb, 04.04.2017.
Prof.dr.sc. Silva Zupančić Šalek, tel.: 01/2388-644, e-mail: silva.zupancic-salek@zg.htnet.hr

29. znanstveno-stručno-edukativni seminar s međ.sud. – DDD i ZUPP '17 – 800. obljetnica od odlaska hrvatskih hospitalaca u Križarski rat i 70. obljetnica od ustroja državne DDD djelatnosti u RH
Korunić d.o.o.
Mošćenička Draga, 04.-07.04.2017.
Javorka Korunić, mob.: 098/261-432, e-mail: korunic@zg.t-com.hr
1.000,00 kn

Xarelto Expert Get Together Real World Evidence Xarelto – iskustva iz kliničke prakse; Xarelto – prikaz slučaja
Bayer d.o.o.
Zagreb, 05.04.2017.
Josipa Vrkljan, mob.: 099/3058-476, e-mail: josipa.vrkljan@bayer.com

Suradljivost bolesnika na terapiji enteralnom prehranom
Abbott Laboratories d.o.o.
Zagreb, 05.04.2017.
Maja Gabud, tel.: 01/2350-510, e-mail: maja.gabud@abbot.com

Liječenje bolesnika s DM tipa 2 – razmišljanja jednog kliničara
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Krapina, 05.04.2017.
Aleksandra Ivošević, mob.: 091/6611-308, e-mail: aleksandra_ivosevic@merck.com

Kardiovaskularni bolesnik
Krka farma d.o.o. Zagreb
Rovinj, 05.04.2017.
Jana Jadrejčić, mob.: 099/2470-364, e-mail: jana.jadrejcic@krka.biz

Jedanaesti simpozij hrvatskoga društva za zaštitu od zračenja s
međunarodnim sudjelovanjem // Eleventh Symposium of the
Croatian Radiation Protection Association with International
participation

Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja
Osijek, 05.04.2017. - 07.04.2017.
Marina Poje Sovilj, tel: 385 31 232700, e-mail: marina.poje@fizika.unios.hr
750,00 – 1.800,00 kn

Etičke dvojbe pri liječenju boli
Hrvatski zavod za telemedicinu
Split, Supetar, Lastovo, Mljet, Metković, Rab, Mali Lošinj, Cres – 06.04.2017.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: pisarnica@ztm.hr

Splitska škola rijetkih bolesti
Sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Split, 06.04.2017.
Plenković Ajster Bozana, mob.: 091/6171-061, e-mail: zana.plenkovicajster@sanofi.com

Prijavljivanje sumnji na nuspojave i praćenje sigurnosti primjene lijekova
Agencija za lijekove i medicinske proizvode
Zagreb, 06.04.2017.
Darko Krnić, dr.med., tel.: 01/4884-333, e-mail: darko.krnic@halmed.hr

Xarelto Expert Get Together Real World Evidence Xarelto – iskustva iz kliničke prakse; Xarelto – prikaz slučaja
Bayer d.o.o.
Zagreb, 06.04.2017.
Josipa Vrkljan, mob.: 099/3058-476, e-mail: josipa.vrkljan@bayer.com

Liječenje bolesnika s DM tipa 2 – razmišljanja jednog kliničara
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Varaždin, 06.04.2017.
Aleksandra Ivošević, mob.: 091/6611-308, e-mail: aleksandra_ivosevic@merck.com

Suradnja obiteljskog liječnika i reumatologa
KB Dubrava
Ivanić Grad, 06.04.2017.
Blanka Kovačić, tel.: 01/2903-434, e-mail: bkovacic@kbd.hr

 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa
Odsjek za psihologiju Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 06.-08.04.2017.
Doris Čuržik, dipl.psih., tel.: 01/4092-187, e-mail: larambas@ffzg.hr
Do 05.03.2017. – 550,00 kn, od 06.03.2017. - 700,00 kn

Praktična znanja za studente
Studentska sekcija za neuroznanost NeuroSplit, Studentski zbor Medicinskog fakulteta u Splitu, Sekcija za hitna stanja, Zubolina, Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske CPSA
Split, 06.-08.04.2017.
Alen Juginović, mob.: 099/1904-488, e-mail: alen.juginovic27@gmail.com

10. hrvatski kongres o osteoporozi
HD za kalcificirana tkiva
Trakošćan, 06.-08.04.2017.
Romana Blažek, tel.: 01/4566-812, e-mail: romana.blazek@mef.hr
1.300,00 kn, specijalizanti 650,00 kn, osobe u pratnji 800,00 kn, sponzorsko osoblje 800,00 kn

Hitnosti u kliničkoj medicini
MEF Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za intenzivnu medicinu
Zagreb, 06.-08.04.2017.
Helena Sever, tel.: 01/2367-400, mob.: 091/4693-302, e-mail: helena.sever@kbc-zagreb.hr
1.500,00 kn

10. hrvatski onkološki kongres
Hrvatsko onkološko društvo HLZ-a
Šibenik, 06.-09.04.2017.
Tonkica Boban, tel.: 021/556-637, e-mail: tonka.boban@gmail.com
2.300,00 kn

2. Regionalna konferencija digitalne medicine – Budućnost je sada
HIT konferencija d.o.o.
Zagreb, 07.04.2017.
Mladen Kovaček, mob.: 095/878 23 28, e-mail: mladen.kovacek@hit-konferencija.hr, andrea.stanicic@hit-konferencija.hr; http://hit-konferencija.hr

Neuropatije koje možemo izliječiti
Kl. za neurologiju KBC Zagreb, MEF Sveučilišta u Zagrebu, HLK, HLZ
Zagreb, 07.04.2017.
Milica Jug, bacc.phys, tel.: 01/2376-408, 2376-375, e-mail: predbiljezbe.emg.nrl@kbc-zagreb.hr; ervina.bilic@mef.hr
600,00 kn specijalisti, 300,00 kn specijalizanti, umirovljenici ne plaćaju kotizaciju

Botox ® u liječenju neuroloških bolesnika – „Dječja cerebralna paraliza“
Ewopharma d.o.o.
Rijeka, 07.04.2017.
Ivana Vidak, mob.: 099/2731-371, e-mail: i.vidak@ewopharma.hr

Androloški mini-simpozij
MEF Sveučilišta u Zagrebu, KBC Zagreb
Zagreb, 07.04.2017.
Jasna Turković, mag.inf., tel.: 01/4566-903, e-mail: jasna.turkovic@mef.hr

Govorimo o depresiji
NZJZ „Dr. Andrija Štampar“
Zagreb, 07.04.2017.
Dr.sc. Marina Polić-Vižintin,  dr.med., tel.: 01/4696-165, e-mail: marina.polic-vizintin@stampar.hr

Hemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom – uvod u novu epidemiju 2017. god?
HD za biosigurnost i biozaštitu HLZ-a
Zagreb, 07.04.2017.
Nevenka Jakopović, e-mail: nevenkajakopovic@gmail.com
200,00kn

Perspektiva i položaj bolničkog liječnika u RH
Hrvatska udruga bolničkih liječnika
Varaždin, 07.04.2017.
Martina Batistić, mob.: 091/5020-400, e-mail: hubol.info@hubol.hr

Perspektiva i položaj bolničkog liječnika u RH
Hrvatska udruga bolničkih liječnika
Zabok, 07.04.2017.
Martina Batistić, mob.: 091/5020-400, e-mail: hubol.info@hubol.hr

Radionica – Sustav kvalitete u obiteljskoj medicini
Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Zagreb, 07.04.2017.
Maja Miljanović, tel.: 01/6463-003, e-mail: maja.miljanovic@aaz.hr

Hemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom – uvod u novu epidemiju 2017.g.
HD za bio sigurnost i biozaštitu HLZ-a
Zagreb, 07.04.2017.
Prof.dr.sc. Alemka Markotić, mob.: 091/3645-468, e-mail: alemka.markotic@gmail.com
200,00 kn

Primjena biosimilara u terapiji liječenja anemije
Sandoz d.o.o.
Zagreb, 07.04.2017.
Ivana Papišta, mob.: 091/6031-344, e-mail: ivana.papista@sandoz.com

Liječenje akutne boli
HD za liječenje boli HLZ-a
Osijek, 07.-08.04.2017.
Andrea Mršo, tel.: 031/511-502, e-mail: mrsoandra385@gmail.com
1.500,00 kn specijalisti; 700,00 kn specijalizanti; 500,00 kn med. tehničari

Suvremena racionalna primjena višestruke farmakoterapije u intenzivnoj medicini
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 07.-08.04.2017.
Jadranka Radnić Salijevski, 091/5097-154, e-mail: jradnic@kbc-zagreb.hr
800,00 kn specijalisti, 400,00 kn specijalizanti

Kardiorespiratorna funkcionalna dijagnostika u procjeni radne i sportske sposobnosti
HD za sportsku medicinu HLZ-a
Biograd na moru, 07.-08.04.2017.
Vladimir Ivančev, mob.: 091/5642-076, e-mail: vladimir.ivancev@mefst.hr

Kratko obiteljsko savjetovanje 3.2.
Salutogeneza – obrt za savjetovanje
Našice, 07.-08.04.2017.
Božidar Popović, dr.med., mob.: 092/1602-920, e-mail: salutogeneza1@gmail.com
550,00 kn

Akutna bol
HD za liječenje boli HLZ-a
Osekovo, 07.-08.04.2017.
Andrea Mršo, mob.: 099/4486-805, e-mail: mrsoandrea385@gmail.com
1.500,00/1.000,00 kn

 Proljetni stručni sastanak 2017
HLZ, HD za medicinu rada
Biograd N/m, 07.-09.04.2017.
Milena Matulić, mob.: 098/1953-045, e-mail: milena.matulic1@gmail.com

Tečaj naprednog održavanja života – ALS
HD za reanimatologiju
Zagreb, 07.-09.04.2017.
Dr. Tatjana Pandak, mob.: 091/5618-814, e-mail: tpandak@hotmail.com
3.000,00 kn (2.500,00 kn stažisti, med.sestre/tehničari)

Ispravljanje deformacija koštano-zglobnog sustava
Specijalna bolnica Akromion
Zagreb, 08.04.2017.
Elvira Gospočić Pavletić, tel.: 049/587-489, mob.: 095/2587-489, e-mail: elvira.gospocic@akromion.hr

Osnove seksualne medicine: dijagnostika i terapija
HD seksualne terapije
Rijeka, 08.04.2017.
Nina Bašić Marković, mob.: 091/4118-911, e-mail: nina.basic@hi.t-com.hr
600,00 kn

Autoinflamatorne bolesti u djece i odraslih
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 08.04.2017.
Prof.dr.sc. Marija Jelušić, tel.: 01/2388-701, mob.: 098/9265-569, e-mail: marija.jelusic.drazic@gmail.com
300,00 kn za specijaliste, specijalizanti i umirovljenici ne plaćaju kotizaciju

Živjeti zdrav život
Krka farma d.o.o. Zagreb
Osijek, 08.04.2017.
Nina Markota, mob.: 099/3084-474, e-mail: nina.markota@krka.biz

Prepoznavanje palijativnog bolesnika sa osnovama komunikacije članova vanbolničkog i bolničkog palijativnog tima
Projektni tim za palijativnu skrb – Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Karlovačke županije
Karlovac, 08.04.2017.
Prim. Mirjana Lončarić Katušin, mob.: 091/5877-153, e-mail: mikatusi@inet.hr
200,00 kn specijalisti, 100,00 kn sestre

EPA radionica
Alkaloid d.o.o.
Vukovar, 08.04.2017.
Julija Todorova, tel.: 01/6311-922, e-mail: julija.todorova@alkaloid.hr

Nutricija u pedijatriji
HD za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu HLZ-a, Klinika za dječje bolesti Zagreb
Zagreb, 08.04.2017.
Zrinjka Mišak, mob.: 091/4600-128, e-mail: zrinjka.misak@gmail.com

Edukacija za zdravstvene radnike: „Spirometrijska dijagnostika sa spirometrom“
Sandoz d.o.o.
Zagreb, 08.04.2017.
Mario Mašić, mob.: 091/2353-118, e-mail: mario.masic@sandoz.com

Živjeti zdrav život
Krka farma d.o.o. Zagreb
Ližnjan, 08.04.2017.
Jana Jadrejčić, mob.: 099/2470-364, e-mail: jana.jadrejcic@krka.biz

Aurikuloakupunktura II dio
HLZ, HD za akupunkturu
Daruvar, 08.-09.04.2017.
Maja Mustač, mob.: 091/4748-492, e-mail: blaise676@gmail.com
2.500,00 kn

Osnove javnog nastupa u zdravstvu
Hrvatska udruga bolničkih liječnika
Stubičke Toplice, 08.-09.04.2017.
Martina Batistić, mob.: 091/5020-400, e-mail: hubol.info@hubol.hr
500,00kn za članove HUBOL-a, 2.000,00 kn za ostale

Novosti u gastroenterologiji
Hrvatsko gastroenterološko društvo
Makarska, 08.-09.04.2017.
Jasenka Duvnjak, tel.: 01/2442-398, e-mail: jduvnjak@hgd.hr

Novosti u liječenju KOPB-a
Novartis Hrvatska d.o.o.
Donji Proložac, 11.04.2017.
Josipa Kodić, tel.: 01/6274-220, e-mail: josipa.kodic@novartis.com

Forum u kućici 3. elementa: „Koraci koji pluća razbuđuju“
Novartis Hrvatska d.o.o.
Karlovac, 11.04.2017.
Valentina Jurčević, tel.: 01/6274-220, e-mail: valentina.jurcevic@novartis.hr

Gerontološka tribina: Depresivne smetnje u osoba treće životne dobi
NZJZ Splitsko-dalmatinske županije
Split, 11.04.2017.
Inga Vučica, dr.med., spec.javnog zdravstva, mob.: 091/5862-323, e-mail: inga.vucica@gmail.com

Lijekovi i … Novosti u liječenju hemofilije
NZJZ „Dr. Andrija Štampar“
Zagreb, 12.04.2017.
Martina Bago, tel.: 01/4696-353, e-mail: martina.bago@stampar.hr

Razgovarajmo o mentalnom zdravlju
NZJZ Splitsko-dalmatinske županije
Split, 12.04.2017.
Magda Pletikosa Pavić, dr.med., spec. epidemiologije, mob.: 098/9409-438, e-mail: magda.pletikosa@gmail.com

MPFF u liječenju kronične venske i hemoroidalne bolesti
Server Pharma d.o.o.
Zabok, 12.04.2017.
Marija Bobinac, mob.: 091/6551-551, e-mail: marija.bobinac@servier.com

Real World Evidence Xarelto – učinkovitost i siguran kroz dokaze
Bayer d.o.o.
Šibenik, 12.04.2017.
Josipa Vrkljan, mob.: 099/3058-476

  Etičke dvojbe pri liječenju boli
Hrvatski zavod za telemedicinu
Hvar, Vis, Knin, Trilj, Vrlika, Korčula, Vela Luka, 13.04.2017.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: pisarnica@ztm.hr

Prevencija ateroskleroze – novosti u farmakoterapiji
HAZU; Hrvatsko društvo za aterosklerozu HLZ-a
Zagreb, 13.04.2017.
Ivčić S., tel.: 01/4895-171, e-mail: sivcic@hazu.hr

Kvaliteta zraka i zdravstveno stanje u Istarskoj županiji s posebnim naglaskom na Labinštinu
ZJZ Istarske županije
Pula, 14.04.2017.
Lorena Lazarić Stefanović, mob.: 091/5317-111, e-mail: lorenalazaricstefanovic@gmail.com

Neurodijagnostičke metode u dif.dg. tumora mozga
KBC Split, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Split, 17.04.2017.
Doc.dr.sc. Krešimir Dolić, tel.: 021/556-243, e-mail: kdolic@bnac.net

4. tečaj kliničke endokrinologiije i dijabetologije
OB Pula
Pula, 18.04.2017.
Daniela Fabris-Vitković, dr.med., tel.: 052/376-252, 052/376-141, e-mail: endokrinologija@obpula.hr

Pristupi u liječenju bolesnika s neuroendokrinim tumorom: endoskopsko i sistemsko liječenje
Hrvatski zavod za telemedicinu
Karlovac, Bjelovar, Vinkovci, Sisak, Našice, Virovitica, Ogulin, Koprivnica, Knin, Čakovec, Zagreb – 18.04.2017.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: pisarnica@ztm.hr

Quality control in spinal surgery
HLZ, Hrvatsko vertebrološko društvo
Zagreb, 20.04.2017.
Marijana Bregni, tel.: 01/3787-248, e-mail: marijana.bregni@kbcsm.hr

Age and gender factors in hypertension
HD za hipertenziju
Dubrovnik, 20.-22.04.2017.
Ana Jelaković, dr.med., mob.: 091/3399-669

XXIV. kongres obiteljske medicine
Hrvatska udružba obiteljske medicine
Dubrovnik, 20.-22.04.2017.
Teo Depolo, mob.: 098/244-424, e-mail: teo.depolo@du.t-com.hr
Dubrovnik PartneR d.o.o., Tilda Bogdanović, tel.: 020/448-180, e-mail: partner@dubrovnikpr.com
1.200,00 kn + PDV

Provođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva (NPPCRC) u DNŽ i zajedničke aktivnosti timova obiteljske medicine, patronažnih sestara i ZZJZDNŽ s ciljem povećanja odaziva među pozvanim osobama
KOHOM
Metković, 21.04.2017.
Elihmana Planinac, mob.: 091/5228-546, e-mail: kohom.ured@gmail.com

Dijagnostika i rehabilitacija poremećaja razvoja govora uzrokovanih nagluhošću u djece
Poliklinika Sinteza
Zagreb, 21.04.2017.
Prof. Jasenka Broz Frajtag, tel.: 01/2376-357, mob.: 099/2545-707, e-mail: brozfrajtag@gmail.com

Abnormal invasive placenta: making desions
Klinika za ginekologiju i porodništvo KB „Sveti Duh“
Zagreb, 21.04.2017.
Dr. Oliver Vasilj, mob.: 098/455-884, e-mail: oliver.vasilj@gmail.com
700,00 kn

Praktičan pristup bolesniku s demencijom (Vaskularni kognitivni poremećaji, vaskularna demencija i Alzheimerova bolest)
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb,  21.-22.04.2017.
Dr. Nataša Klepac, tel.: 01/2388-356, e-mail: natasaklepac@gmail.com
400,00 kn

Napredni ITLS tečaj
Hrvatska gorska služba spašavanja
Fužine, 21.-23.04.2017.
Tvrtko Pervan, dr.med., tel.: 01/3313-031, e-mail: tvpervan@gmail.com
2.500,00 kn

EGATIN SD ZAGREB & AGM
Institut za grupnu analizu
Zagreb, 21.-23.04.2017.
Ljiljana Moro, mob.: 098/425-033, e-mail: ljiljana.moro@zg.t-com.hr
900,00 kn

Bagatin akademija: Razvoj mekih vještina u zdravstvenom sektoru
Poliklinika Bagatin
Zagreb, 22.04.2017.
Monika Friščić, mob.: 091/4610-048, e-mail: hr@poliklinikabagatin.hr
1.200,00 kn + PDV

Provođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva (NPPCRC) u DNŽ i zajedničke aktivnosti timova obiteljske medicine, patronažnih sestara i ZZJZDNŽ s ciljem povećanja odaziva među pozvanim osobama
KOHOM
Korčula, 22.04.2017.
Elihmana Planinac, mob.: 091/5228-546, e-mail: kohom.ured@gmail.com

Ambliopija
MEF Sveučilišta u Osijeku
Zagreb, 22.04.2017.
Senad Ramić, dr.med., mob.: 091/3713-365, e-mail: senadramic@yahoo.com
500,00/350,00 kn

Liječenje spasticiteta botulinskim toksinom
Medis adria d.o.o.
Split, 22.04.2017.
Maja Poparić, mob.: 098/9806-626, e-mail: maja.poparic@medisadria.hr

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice
Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije
Vinkovci, 22.04.2017.
Miroslava Kralj, mob.: 091/5677-048, e-mail: miroslava.kralj@zzhm-obz.hr

Dijagnostički postupnici i terapijske smjernice u gastroenterologiji
Hrvatsko gastroenterološko društvo
Zagreb, 22.04.2017.
Jasenka Duvnjak, tel.: 01/2442-398
320,00 kn

Značajan iskorak u liječenju kroničnog srčanog zatajivanja
Novartis Hrvatska d.o.o.
Stankovci, 22.04.2017.
Josipa Kodić, tel.: 01/6274-220, e-mail: josipa.kodic@novartis.com

EKG u obiteljskoj medicini
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine
Motovun, 22.-23.04.2017.
Prof.dr.sc. Biserka Bergman Marković, mob.: 091/2022-412, e-mail: bbergmanmarkovic@gmail.com

Novosti u liječenju akutnih cistitisa – fosfomycin
Pharmas d.o.o.
Zagreb, 24.04.2017.
Sunčica Lacković, mob.: 099/2496-775, e-mail: suncica.lackovic@pharmas.hr

Hrvatska proljetna pedijatrijska škola
HLZ, Hrvatsko pedijatrijsko društvo i HD za školsku i sveučilišnu medicinu, KBC Split, Klinika za dječje bolesti
Split, 24.-28.04.2017.
Prof.dr.sc. Vjekoslav Krželj, tel.: 021/556-303, 021/556-793, fax.: 021/556-590; e-mail: krzelj@kbsplit.hr
1.000,00 kn + PDV

Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
Klinika za ginekologiju i porodništvo KB „Svet Duh“
Zagreb, 24.04.-19.05.2017.
Biserka Milić, tel.: 01/3712-317, e-mail: bmilic@kbsd.hr
10.000,00 kn

Ugradnja totalne endoproteze kuka u bolesnika s visokim stupnjem displazije kuka: operacijske tehnike rekonstrukcije acetabuluma i femura
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Zagreb, 25.04.2017.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

Provođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva (NPPCRC) u DNŽ i zajedničke aktivnosti timova obiteljske medicine, patronažnih sestara i ZZJZDNŽ s ciljem povećanja odaziva među pozvanim osobama
KOHOM
Ploče, 25.04.2017.
Elihmana Planinac, mob.: 091/5228-546, e-mail: kohom.ured@gmail.com

Novosti u liječenju akutnih cistitisa – fosfomycin
Pharmas d.o.o.
Zagreb, 25.04.2017.
Sunčica Lacković, mob.: 099/2496-775, e-mail: suncica.lackovic@pharmas.hr

Novosti u liječenju akutnih cistitisa – fosfomycin
Pharmas d.o.o.
Zagreb, 25.04.2017.
Goran Belovitić, mob.: 098/9123-105, e-mail: goran.belovitic@pharmas.hr

Specijalizirana edukacija stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja
Ženska soba – Centar za seksualna prava
Zagreb, 26.04.2017.
Jasna Tukara Komljenović, tel.: 0176119-174, mob.: 091/6161-222, e-mail: zenska.soba@zenskasoba.hr

Novosti u liječenju akutnih cistitisa – fosfomycin
Pharmas d.o.o.
Zagreb, 26.04.2017.
Goran Belovitić, mob.: 098/9123-105, e-mail: goran.belovitic@pharmas.hr

Provođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva (NPPCRC) u DNŽ i zajedničke aktivnosti timova obiteljske medicine, patronažnih sestara i ZZJZDNŽ s ciljem povećanja odaziva među pozvanim osobama
KOHOM
Dubrovnik, 27.04.2017.
Elihmana Planinac, mob.: 091/5228-546, e-mail: kohom.ured@gmail.com

Specijalizirana edukacija stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja
Ženska soba – Centar za seksualna prava
Zagreb, 27.04.2017.
Jasna Tukara Komljenović, tel.: 0176119-174, mob.: 091/6161-222, e-mail: zenska.soba@zenskasoba.hr

Novosti u liječenju akutnih cistitisa – fosfomycin
Pharmas d.o.o.
Velika Gorica, 27.04.2017.
Goran Belovitić, mob.: 098/9123-105, e-mail: goran.belovitic@pharmas.hr

Važnost multidisciplinarnog pristupa u liječenju pacijenata sa karcinomom prostate
Astellas d.o.o.
Zagreb, 27.04.2017.
Lasta Čala, mob.: 098/471-936, e-mail: lasta.cala@astellas.com

VIII. savjetovanje „Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran“
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Opatija, 27.-28.04.2017.
Sandra Telebec, tel.: 01/6156-090, e-mail: sandra@zirs.hr
1.380,00 kn + PDV

vrh stranice