Travanj 2017.

Dijagnostika i liječenje alergija
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 01.04.2017.
Prof.dr. Srećko Branica, tel.: 01/2367-576
400,00 kn

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBCSM, Klinika za traumatologiju, RTG odjel
Zagreb, 03.-07.04.2017.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, 098/235-718, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

29. znanstveno-stručno-edukativni seminar s međ.sud. – DDD i ZUPP '17 – 800. obljetnica od odlaska hrvatskih hospitalaca u Križarski rat i 70. obljetnica od ustroja državne DDD djelatnosti u RH
Korunić d.o.o.
Mošćenička Draga, 04.-07.04.2017.
Javorka Korunić, mob.: 098/261-432, e-mail: korunic@zg.t-com.hr
1.000,00 kn

Jedanaesti simpozij hrvatskoga društva za zaštitu od zračenja s
međunarodnim sudjelovanjem // Eleventh Symposium of the
Croatian Radiation Protection Association with International
participation

Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja
Osijek, 05.04.2017. - 07.04.2017.
Marina Poje Sovilj, tel: 385 31 232700, e-mail: marina.poje@fizika.unios.hr
750,00 – 1.800,00 kn

Etičke dvojbe pri liječenju boli
Hrvatski zavod za telemedicinu
Split, Supetar, Lastovo, Mljet, Metković, Rab, Mali Lošinj, Cres – 06.04.2017.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: pisarnica@ztm.hr

23. Dani Ramira i Zorana Bujasa
Odsjek za psihologiju Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 06.-08.04.2017.
Doris Čuržik, dipl.psih., tel.: 01/4092-187, e-mail: larambas@ffzg.hr
Do 05.03.2017. – 550,00 kn, od 06.03.2017. - 700,00 kn

2. Regionalna konferencija digitalne medicine – Budućnost je sada
HIT konferencija d.o.o.
Zagreb, 07.04.2017.
Mladen Kovaček, mob.: 095/878 23 28, e-mail: mladen.kovacek@hit-konferencija.hr, andrea.stanicic@hit-konferencija.hr; http://hit-konferencija.hr

Neuropatije koje možemo izliječiti
Kl. za neurologiju KBC Zagreb, MEF Sveučilišta u Zagrebu, HLK, HLZ
Zagreb, 07.04.2017.
Milica Jug, bacc.phys, tel.: 01/2376-408, 2376-375, e-mail: predbiljezbe.emg.nrl@kbc-zagreb.hr; ervina.bilic@mef.hr
600,00 kn specijalisti, 300,00 kn specijalizanti, umirovljenici ne plaćaju kotizaciju

Liječenje akutne boli
HD za liječenje boli HLZ-a
Osijek, 07.-08.04.2017.
Andrea Mršo, tel.: 031/511-502, e-mail: mrsoandra385@gmail.com
1.500,00 kn specijalisti; 700,00 kn specijalizanti; 500,00 kn med. tehničari

Suvremena racionalna primjena višestruke farmakoterapije u intenzivnoj medicini
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 07.-08.04.2017.
Jadranka Radnić Salijevski, 091/5097-154, e-mail: jradnic@kbc-zagreb.hr
800,00 kn specijalisti, 400,00 kn specijalizanti

 Ispravljanje deformacija koštano-zglobnog sustava
Specijalna bolnica Akromion
Zagreb, 08.04.2017.
Elvira Gospočić Pavletić, tel.: 049/587-489, mob.: 095/2587-489, e-mail: elvira.gospocic@akromion.hr

Osnove seksualne medicine: dijagnostika i terapija
HD seksualne terapije
Rijeka, 08.04.2017.
Nina Bašić Marković, mob.: 091/4118-911, e-mail: nina.basic@hi.t-com.hr
600,00 kn

Autoinflamatorne bolesti u djece i odraslih
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 08.04.2017.
Prof.dr.sc. Marija Jelušić, tel.: 01/2388-701, mob.: 098/9265-569, e-mail: marija.jelusic.drazic@gmail.com
300,00 kn za specijaliste, specijalizanti i umirovljenici ne plaćaju kotizaciju

 Etičke dvojbe pri liječenju boli
Hrvatski zavod za telemedicinu
Hvar, Vis, Knin, Trilj, Vrlika, Korčula, Vela Luka, 13.04.2017.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: pisarnica@ztm.hr

Kvaliteta zraka i zdravstveno stanje u Istarskoj županiji s posebnim naglaskom na Labinštinu
ZJZ Istarske županije
Pula, 14.04.2017.
Lorena Lazarić Stefanović, mob.: 091/5317-111, e-mail: lorenalazaricstefanovic@gmail.com

Neurodijagnostičke metode u dif.dg. tumora mozga
KBC Split, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Split, 17.04.2017.
Doc.dr.sc. Krešimir Dolić, tel.: 021/556-243, e-mail: kdolic@bnac.net

4. tečaj kliničke endokrinologiije i dijabetologije
OB Pula
Pula, 18.04.2017.
Daniela Fabris-Vitković, dr.med., tel.: 052/376-252, 052/376-141, e-mail: endokrinologija@obpula.hr

Age and gender factors in hypertension
HD za hipertenziju
Dubrovnik, 20.-22.04.2017.
Ana Jelaković, dr.med., mob.: 091/3399-669

XXIV. kongres obiteljske medicine
Hrvatska udružba obiteljske medicine
Dubrovnik, 20.-22.04.2017.
Teo Depolo, mob.: 098/244-424, e-mail: teo.depolo@du.t-com.hr
Dubrovnik PartneR d.o.o., Tilda Bogdanović, tel.: 020/448-180, e-mail: partner@dubrovnikpr.com
1.200,00 kn + PDV

Praktičan pristup bolesniku s demencijom (Vaskularni kognitivni poremećaji, vaskularna demencija i Alzheimerova bolest)
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb,  21.-22.04.2017.
Dr. Nataša Klepac, tel.: 01/2388-356, e-mail: natasaklepac@gmail.com
400,00 kn

Napredni ITLS tečaj
Hrvatska gorska služba spašavanja
Fužine, 21.-23.04.2017.
Tvrtko Pervan, dr.med., tel.: 01/3313-031, e-mail: tvpervan@gmail.com
2.500,00 kn

EGATIN SD ZAGREB & AGM
Institut za grupnu analizu
Zagreb, 21.-23.04.2017.
Ljiljana Moro, mob.: 098/425-033, e-mail: ljiljana.moro@zg.t-com.hr
900,00 kn

Hrvatska proljetna pedijatrijska škola
HLZ, Hrvatsko pedijatrijsko društvo i HD za školsku i sveučilišnu medicinu, KBC Split, Klinika za dječje bolesti
Split, 24.-28.04.2017.
Prof.dr.sc. Vjekoslav Krželj, tel.: 021/556-303, 021/556-793, fax.: 021/556-590; e-mail: krzelj@kbsplit.hr
1.000,00 kn + PDV

Ugradnja totalne endoproteze kuka u bolesnika s visokim stupnjem displazije kuka: operacijske tehnike rekonstrukcije acetabuluma i femura
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Zagreb, 25.04.2017.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

VIII. savjetovanje „Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran“
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Opatija, 27.-28.04.2017.
Sandra Telebec, tel.: 01/6156-090, e-mail: sandra@zirs.hr
1.380,00 kn + PDV

vrh stranice