Travanj 2019.

Prehrana kod bolesnika s kroničnom upalnom bolesti crijeva
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Vukovar, Pakrac, Požega, Karlovac, Bjelovar, Vinkovci, Sisak, Koprivnica, Čakovec, Knin, Ogulin, Našice, Virovitica, Zagreb, 02.04.2019.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: pisarnica@ztm.hr

12. Hrvatski onkološki kongres
Hrvatsko onkološko društvo HLZ-a
Poreč, 04.-07.04.2019.
Prof.dr.sc. Eduard Vrdoljak, tel.: 021/556-129, mob.: 0098/448-431, e-mail: tonka.boban@gmail.com
Penta d.o.o., tel.: 01/4628-609, mob.: 091/2015-951, e-mail: tajana.zunec@penta-zagreb.hr
1.900,00 kn

Kirurške tehnike u formiranju gastrointestinalnih anastomoza
KB Osijek, Klinika za kirurgiju, Odjel dječje kirurgije
Osijek, 04.-05.04.2019.
Doc.dr.sc. Dalibor Divković, dr.med., tel.: 031/511-369, e-mail: divkovicdalibor1369@gmail.com
1.400,00 kn specijalisti, 1.200,00 kn specijalizanti

Pružanje obuke za zdravstvene djelatnike, policijske službenike i druge organizacije koji rade s migrantima i izbjeglicama na lokalnoj razini – TRAIN4M&H
Međunarodna organizacija za migracije
Gospić, 04.-05.04.2019.
Denis Novosel, mob.: 097/6725-331, e-mail: dnovosel@iom.int

Peti hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu: Rano otkrivanje, dijagnostika i podrška kod poremećaja iz spektra autizma
Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu – HURID
Split, 04.-06.04.2019.
Marina Šimanović, mob.: 095/9111-487, e-mail: hurid@hurid.hr
Dnevna, 700,00 kn; rana (do 14.02.2019.) – 1.400,00 kn (1.500,00 kn); kasna 1.700,00 kn (1.800,00 kn)

Praktična znanja za studente (Practical Knowledge for Students)
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 04.-07.04.2019.
Alen Juginović, mob.: 099/1904-488, e-mail: alen@neurosplit.org
50,00/160,00 kn

Chlamydia trachomatis – laboratorijska dijagnostika, kliničke i epidemiološke karakteristike bolesti
ZJZ Istarske županije
Pula, 05.04.2019.
Dr. Nada Barišić, mob.: 098/1634-677, e-mail: nada.barisic@zzjziz.hr

Škola atopije – uloga primarne zdravstvene zaštite u liječenju atopijskog dermatitisa
Klinika za kožne i spolne bolesti, Klinika za pedijatriju, KBC Sestre milosrdnice, Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za dermatovenerologiju
Zagreb, 05.04.2019.
Iva Dediol, mob.: 099/3787-039, e-mail: ivablajic@hotmail.com
Sestre i specijalizanti 200,00 kn, specijalisti 300,00 kn, umirovljenici i studenti gratis

Postgraduate Training Course „Clinical Endocrinology“
HD za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ-a
Zagreb, 05.-06.04.2019.
Sunčana Zgaga, tel.: 01/2376-581, e-mail: suncana.zgaga@kbc-zagreb.hr

Okrugli stol odbora za dijagnostiku i terapiju bez ožiljaka
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Zagreb, 10.04.2019.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

Dvanaesti simpozij HD za zaštitu od zračenja s međ.sud.
HD za zaštitu od zračenja
Varaždin, 10.-12.04.2019.
Ivana Coha, tel.: 01/4560-932, e-mail: ivana.coha@irb.hr
1.800,00/750,00 kn

2. međunarodni simpozij interdisciplinarne pedijatrije: Dijete s neutropenijom
Društvo za perikulturu
Opatija, 11.-12.04.2019.
O-tours PCO d.o.o., Tatjana Koprtla, mob.: 098/9805-716, e-mail: tatjana.koprtla@otours.hr
1.125,00 kn

Pružanje obuke za zdravstvene djelatnike, policijske službenike i druge organizacije koji rade s migrantima i izbjeglicama na lokalnoj razini – TRAIN4M&H
Međunarodna organizacija za migracije
Delnice, 11.-12.04.2019.
Denis Novosel, mob.: 097/6725-331, e-mail: dnovosel@iom.int

Prvi hrvatski kongres o neurodegenerativnim bolestima
HD za neurovaskularne poremećaje
Zagreb, 11.-12.04.2019.
Prof.dr.sc. Zlatko Trkanjec, tel.: 01/3787-740, e-mail: iva.barbir@kbcsm.hr

Hitnosti u kliničkoj medicini
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 11.-13.04.2019.
Helena Sever, mob.: 091/4922-362
1.500,00 kn

Dijagnostika i liječenje bolesti motoričkih neurona
HD za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju HLZ-a, MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 12.04.2019.
Milica Jug, bacc.phys, tel.: 01/2376-408, e-mail: predbiljezbe.emg.nrl@kbc-zagreb.hrervina.bilic@mef.hr
600,00 kn za specijaliste i 300,00 kn za specijalizante, umirovljeni liječnici su oslobođeni plaćanje kotizacije

2. simpozij: Multidisciplinarni pristup distociji fetalnih ramena i parezi pleksusa brahijalisa
HLZ
Šibenik, 12.-13.04.2019.
Dr. Ivan Zmijanović, mob.: 091/2096-372, e-mail: izmijan@gmail.com
700,00 kn specijalisti, 500,00 kn specijalizanti, 400,00 kn primalje i fizioterapeuti

Gdje prestaje konzervativno a započinje operacijsko liječenje u koštano-zglobnoj kirurgiji? Osteoartritis – degenerativna bolest današnjice
Specijalna bolnica Akromion
Zagreb, 13.04.2019.
Elvira Gospočić Pavetić, mob.: 095/2587-489, e-mail: elvira.gospocic@akromion.hr

Dijagnoza, patofiziologija i liječenje neuropatske boli
HD za liječenje boli HLZ-a
Zagreb, 13.04.2019.
Andrea Mršo, tel.: 031/511-502, e-mail: mrsoandrea385@gmail.com
1.250,00 kn

Radiološka dijagnostika hitnih stanja glave i vrata
HLZ, HD radiologa
Split, 15.04.2019.
Dr. Ana Marinović, tel.: 021/556-243, e-mail: marinovicana27@gmail.com

Pacijent utemeljen na dokazima - Europski dan za prava pacijenata
Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata
Zagreb, 18.04.2019.
Sanja Mihoc, mob.: 091/5027-861, e-mail: pravapacijenata.hr@gmail.com

7. simpozij o praktičnoj primjeni 3D UZV u ginekologiji i opstetriciji
HD za ultrazvuk u medicini i biologiji
Vodice, 25.-26.04.2019.
Contres projekti d.o.o., Maja Orsag, mob.: 091/3330-734, e-mail: maja@contres.hr
1.760,00 kn

Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
Klinika za ginekologiju i porodništvo KB „Sveti Duh“
Zagreb, 29.04.-24.05.2019.
Biserka Milić, tel.: 01/3712-317, e-mail: bmilic@kbsd.hr
10.000,00 kn


vrh stranice