Travanj 2019.

Chlamydia trachomatis – laboratorijska dijagnostika, kliničke i epidemiološke karakteristike bolesti
ZJZ Istarske županije
Pula, 05.04.2019.
Dr. Nada Barišić, mob.: 098/1634-677, e-mail: nada.barisic@zzjziz.hr

Dvanaesti simpozij HD za zaštitu od zračenja s međ.sud.
HD za zaštitu od zračenja
Varaždin, 10.-12.04.2019.
Ivana Coha, tel.: 01/4560-932, e-mail: ivana.coha@irb.hr
1.800,00/750,00 kn

Dijagnostika i liječenje bolesti motoričkih neurona
HD za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju HLZ-a, MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 12.04.2019.
Milica Jug, bacc.phys, tel.: 01/2376-408, e-mail: predbiljezbe.emg.nrl@kbc-zagreb.hrervina.bilic@mef.hr
600,00 kn za specijaliste i 300,00 kn za specijalizante, umirovljeni liječnici su oslobođeni plaćanje kotizacije


vrh stranice