Travanj 2020.

5. kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem
HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu i Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine
Vodice, 01. - 04. travnja 2020. godine
Urka d.o.o., tel: 01 4827 280, e-mail: drazena.erceg@perfectmeetings.hr,
kongres@kongres-hitna.org, web: https://kongres-hitna.org/
Rana kotizacija do 19.02.2020.: liječnici članovi HDHM 1.500,00 kn, liječnici 1.800,00 kn,
specijalizanti članovi HDHM 1.200,00 kn, specijalizanti 1.400,00 kn
Kotizacija nakon 20.02.2020.: liječnici članovi HDHM 1.700,00 kn, liječnici 2.000,00 kn,
specijalizanti članovi HDHM 1.400,00 kn, specijalizanti 1.600,00 kn

Tečaj 1. kategorije "Hitnosti u kliničkoj medicini"
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za intenzivnu medicinu
Zagreb, 2.4.2020.
Helena Sever, tel: 01 2367400, e-mail: hsever@kbc-zagreb.hr
1500 kn

Smjernice za liječenje neromuskularnih bolesti – 1. dio
KBC Zagreb, Klinika za neurologiju, MEF Sveučilišta u Zagrebu, HLK, HLZ, HD za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju
Zagreb, 03.04.2020.
Milica Jug, bacc.phys, mob.: 091/5772-725, tel.: 01/2376-408, e-mail: predbiljezbe.emg.nrl@kbc-zagreb.hr, ervina.bilic@mef.hr
600,00 kn za specijaliste, 300,00 kn za specijalizante, umirovljenici ne plaćaju kotizaciju

Invazivni kardiolozi u gostima – 10 godina karlovačkog iskustva
OB Karlovac
Karlovac, 03.04.2020.
Dr. Davor Horvat, tel.: 047/608-292, e-mail: davor.horvat@ka.t-com.hr

Better future of healthy ageing (BFHA 2020)
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 06.-07.04.2020.
Patricija Janković, tel.: 01/4590-113, e-mail: patricija.jankovic@snz.hr

VIII. hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine
HD za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu HLZ-a
Šibenik, 16.-19.04.2020.
Conventus Credo d.o.o., tel.: 01/4854-696, e-mail: info@conventuscredo.hr
https://krfm2020.conventuscredo.hr

40 godina rada hemodijalize u Slavonskom Brodu i 8. brodski nefro dan
HD za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
Slavonski Brod, 18.04.2020.
Dr. Ninoslav Leko, mob.: 098/263-720, e-mail: tajnik@hdndt.org

Sekcijsko predavanje – Metode oslikavanja ramena s osvrtom na najčešće tumorske procese
HLZ, HD radiologa
Split, 20.04.2020.
Dr. Lara Perković Tabak, tel.: 021/556-243, e-mail: laram2323@gmail.com

Hrvatska proljetna pedijatrijska škola – Hematologija i onkologija, radiologija u pedijatriji, hitnosti u pedijatriji
KBC Split, Klinika za dječje bolesti; HLZ – Hrvatsko pedijatrijsko društvo, Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu
Split, 20.-24.04.2020.
http://hpps.com.hr
Omnivia, mob.: 098/813-680; 099/3146-220, tel./fax.: 021/862-238; e-mail: info@omnivia.hr
Rana 1.000,00 kn + PDV; kasna 1.200,00 kn + PDV

Braf i melanom
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za kožne i spolne bolesti
Zagreb, 21.04.2020.
Danijela Nordio, mag.oec., mob.: 099/2727-880, e-mail: danijela.nordio@kbcsm.hr

Kirurške tehnike u formiranju gastrointestalnih anastomoza
Klinički bolnički centar Osijek, Klinika za kirurgiju, Zavod za abdominalnu kirurgiju i klinički odjel dječje kirurgije
Osijek, 23.04. - 24.04.2020.
doc.dr.sc. Dalibor Divković, dr.med., mob: 091/5065147, e-mail: divkovicdalibor1369@gmail.com

Godišnji sastanak Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
HD za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Opatija, 23.-25.04.2020.
Dr. Lana Kovač Bilić, tel.: 01/2376-371, e-mail: lana.k.bilic@gmail.com

vrh stranice