Travanj 2020.

XXVII. kongres obiteljske medicine
Hrvatska udružba obiteljske medicine HUOM, Prim Cikac Tatjana  
Varaždin, 02.-04.04.2020.
Horizont putnička agencija d.o.o., tel.: 042/395-111, e-mail: horizont@horizont-travel.hr
rana kotizacija do 31.12.2019.; 1.600,00 kn – 01.01.-10.03.2020.; 1.840,00 kn od 11.03.2020.; kotizacija kongresa 2.000,00

Smjernice za liječenje neromuskularnih bolesti – 1. dio
KBC Zagreb, Klinika za neurologiju, MEF Sveučilišta u Zagrebu, HLK, HLZ, HD za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju
Zagreb, 03.04.2020.
Milica Jug, bacc.phys, mob.: 091/5772-725, tel.: 01/2376-408, e-mail: predbiljezbe.emg.nrl@kbc-zagreb.hr, ervina.bilic@mef.hr
600,00 kn za specijaliste, 300,00 kn za specijalizante, umirovljenici ne plaćaju kotizaciju

VIII. hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine
HD za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu HLZ-a
Šibenik, 16.-19.04.2020.
Conventus Credo d.o.o., tel.: 01/4854-696, e-mail: info@conventuscredo.hr
https://krfm2020.conventuscredo.hr

Braf i melanom
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za kožne i spolne bolesti
Zagreb, 21.04.2020.
Danijela Nordio, mag.oec., mob.: 099/2727-880, e-mail: danijela.nordio@kbcsm.hr

Godišnji sastanak Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
HD za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Opatija, 23.-25.04.2020.
Dr. Lana Kovač Bilić, tel.: 01/2376-371, e-mail: lana.k.bilic@gmail.com

Smjernice za liječenje neromuskularnih bolesti – 1. dio
KBC Zagreb, Klinika za neurologiju, MEF Sveučilišta u Zagrebu, HLK, HLZ
Zagreb, 03.04.2020.
Milica Jug, bacc.phys, tel.: 01/2376-408, e-mail: predbiljezbe.emg.nrl@kbc-zagreb.hr, ervina.bilic@mef.hr
600,00 kn za specijaliste, 300,00 kn za specijalizante, umirovljenici ne plaćaju kotizaciju


vrh stranice