Travanj 2023.


All about the hip Bolan i ozljeđen kuk od mlađe do starije populacije
Studentska sekcija za Ortopediju i Traumatologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 05.04.2023.
David Glavaš Weinberger, mob: 099 4620 575, e-mail: dawbgl11@gmail.com

"All about the hip" Radiološka perspektiva na zglob kuka

Studentska sekcija za Ortopediju i Traumatologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 12.4.2023.
David Glavaš Weinberger, mob: 099 4620 575, e-mail: dawbgl11@gmail.com
vrh stranice