Travanj 2023.

Pristup zdravstvu u kontekstu migracija i novih članova društva u Hrvatskoj
Centar za mirovne studije
Zagreb, 01.04.2023.
Luka Kos, mob: 095 5644 501, e-mail: luka.kos@cms.hr

''Multidisciplinarni pristup specifičnim situacijama kod pružanja palijativne skrbi u kući s naglaskom na prehranu''
Hrvatsko društvo medicinskih sestara u palijativnoj skrbi
Varaždin, 03.04.2023.
Nataša Dumbović, mob: 098 170 3452, e-mail: hdmsps@gmail.com

Važnost racionalne primjene antibiotika
Hrvatsko katoličko liječničko društvo- Sekcija farmaceuta i medicinskih biokemičara
Zagreb, 04.04.2023.
Slavica Grubišić, mob: 095 553 8685, e-mail: tajnistvo@hkld.hr

Primjena bilastina kod simptomatskog liječenja alergijskog rinokonjuktivitisa
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Sisak, 04.04.2023.
Vedran Nervo, mob: 091 721 9551, e-mail: vnervo@berlin-chemie.com
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

17. Konferencija digitalne medicine FUTURE IS NOW
HIT konferencija d.o.o.
Zagreb, 04.04.2023.
Andrea Staničić, mob: 095 8782 328, e-mail: andrea.stanicic@hit-konferencija.hr
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

All about the hip Bolan i ozljeđen kuk od mlađe do starije populacije
Studentska sekcija za Ortopediju i Traumatologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 05.04.2023.
David Glavaš Weinberger, mob: 099 4620 575, e-mail: dawbgl11@gmail.com

"All about the hip" Radiološka perspektiva na zglob kuka

Studentska sekcija za Ortopediju i Traumatologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 12.04.2023.
David Glavaš Weinberger, mob: 099 4620 575, e-mail: dawbgl11@gmail.com

Javnozdravstveni stručni sastanak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 2023. - 8. sastanak
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Zagreb, 14.04.2023.
Ana Vuljanić, mob: 091 3899 943, e-mail: ana.vuljanic@hzjz.hr

KADA IKAKO UČINITI KRIKOTIREOTOMIJU
Medicinski fakultet Osijek
Osijek, 14.04.2023.
Mišo Debeljak i Josip Kajan, mob: 098 1309 408, e-mail: jkajan@mefos.hr
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

Freud S. (1918.) - Iz povijesti infantilne neuroze (Čovjek Vuk)
Hrvatsko društvo za psihoanalitičku psihoterapiju
Zagreb, 15.04.2023.
Irena Ladika, mob: 098 9040 333, e-mail: a.bokic.sabolic@gmail.com

13.Simpozij Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja s međunarodnim sudjelovanjem
Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja
Poreč, 18.04.-21.04.2023.
Luka Pavelić tel: 01 4682 578, e-mail: lpavelic@imi.hr
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

34. znanstveno - stručno – edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „DDD i ZUPP '23 - javnozdravstvena odgovornost nekad i danas”
Korunić d.o.o.
Selce, 18.04.-21.04.2023.
Javorka Korunić, mob: 098 261 432, e-mail: korunic@zg.t-com.hr
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

EASO OMTF Teaching Course i 1st Adriatic Symposium on Obesity
HD za debljinu
Opatija, 20.04.-22.04.2023.
Tatjana Koprtla, mob: 098 9805 716, e-mail: tatjana.koprtla@otours.hr

3. MEĐUNARODNI ZNANSTVENO-STRUČNISIMPOZIJ POVODOM SVJETSKOG DANA GLASA
Zavod za audiologiju i fonijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Studij Logopedija Sveučilišta u Rijeci i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu
Rijeka, 21.04.2023.
Ana Klemar, mob: 098 950 5133, e-mail: anaklemarslp@gmail.com
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

4. kongres KOKOZ-a i 6. hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem
Hrvatska liječnička komora
Novi Vinodolski, 21.04.-23.04.2023.
Maja Ferenčak, tel: 01 4500 830, e-mail: maja.zigman@aorta.hr

Tečaj mehaničke ventilacije
OB Dr. Josip Benčević
Slavonski Brod, 21.04.-23.04.2023.
Matija Jurjević, mob: 095 5170 555, e-mail: mtjurjevic@yahoo.com
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

V. optometrijska konferencija srednje i jugoistočne Europe
Veleučilište Velika Gorica
Split, 21.04.-23.04.2023.
Sonja Drugović, mob: 098 864 038, e-mail: sonja.drugovic@vvg.hr
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

Bolno rame
Sekcija mladih specijalista i specijalizanata HDFRM
Zagreb, 24.04.2023.
Valentina Delimar, mob: 098 9280 301, e-mail: mladi.hdfmr@gmail.com

Javnozdravstveni stručni sastanak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 2023. - 9. sastanak
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Zagreb, 28.04.2023.
Ana Vuljanić, mob: 091 3899 943, e-mail: ana.vuljanic@hzjz.hr

Dermatologija u ambulanti obiteljske medicine
Thalassotherapia Opatija
Opatija, 28.04.2023.
Tea Rosović, mob: 091 220 2733, e-mail: dermatologija@tto.hr
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

Međunarodni kongres intenzivne medicine
HD za intenzivnu medicinu
Pula, 28.4.-30.4.2023.
Sandra Milanović, mob: 091 5809 941, e-mail: hdim.tajnistvo@hlz.hr
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

vrh stranice