Tribina Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju HLK-a „Etičnost u liječničkom radu sa psihijatrijskim bolesnicima“

25.11.2019.

Medicinski i pravni stručnjaci raspravljali o problemima zbrinjavanja i liječenja psihijatrijskih bolesnika; U Čakovcu je 22. studenoga 2019. održana tribina Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju HLK-a „Etičnost u liječničkom radu sa psihijatrijskim bolesnicima“. Uz liječnike, sudske vještake iz područja psihijatrije, predavanja su održali i stručnjaci iz područja prava. Tema tribine privukla je ne samo liječnike, već i ostale zaposlenike u zdravstvu te pravnike i suce.

Tribinu su moderirali prof. prim. dr. sc. Lada Zibar, predsjednica, i prim. dr. sc. Ivan Žokalj, član Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju HLK-a i predsjednik Županijskog povjerenstva Međimurske županije.

Dr. Živko Mišević, psihijatar i stalni sudski vještak iz područja psihijatrije, održao je predavanje o etičkim i stručnim pitanjima vazanima za probleme granica normalnog, nenormalnoga, poželjnog, nepoželjnog ponašanja, primjenama mjera prisile u psihijatriji, problemima vezanima za poslovnu (ne)sposobnost, pravima na izbor metoda liječenja/neliječenja, kao i o etičkim, pravnim i društvenim implikacijama nesrazmjera kadrovske i materijalno-tehničke strukture psihijatrijskih odjela i društvenih očekivanja od psihijatrije.

Sudac kaznenog odjela Vrhovnog suda RH Dražen Tripalo obradio je pravne teme koje se nameću pri liječenju maloljetnih osoba, djece i odraslih psihijatrijskih pacijenata kao što su problematika smještaja maloljetnih osoba/djeteta s duševnim smetnjama zajedno s odraslim osobama s duševnim smetnjama, pitanje dostavljanja medicinske dokumentacije psihijatrijskih pacijenata od strane liječnika tijelima državne uprave i sudovima, informirani pristanak u dementnih osoba, pitanje obveze prijavljivanja promjena u psihofizičkom stanju pacijenata policiji te dužnost prijavljivanja obiteljskog nasilja kada je pacijent u psihijatrijskoj terapiji.

Profesorica Branka Rešetar, predstojnica Katedre za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta u Osijeku, u svom predavanju izložila je prava djece s duševnim smetnjama u medicinskim postupcima, obrazložila je problematiku informiranog pristanka u djece, kao što je primjerice liječenje djeteta pacijenta bez informiranog pristanka roditelja, pravo djeteta pacijenta na povjerljivost podataka iz medicinske dokumentacije te prava roditelja u odnosu na prava djeteta u liječničkoj praksi. Na kraju svog predavanja, prof. Rešetar naglasila je potrebu za posebnim reguliranjem zaštite prava djece s duševnim smetnjama u zakonodavstvu RH.

Završno predavanje održao je doc. dr.sc. Tomislav Franić, dječji psihijatar i sudski vještak iz područja psihijatrije i zamjenik predsjednice Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju, u kojemu je obradio teme i problematične situacije s kojima se susreću liječnici dječje i adolescentne psihijatrije te forenzičke psihijatrije. Istaknuo je potrebu za osnivanjem većeg broja bolničkih odjela za dječju i adolescentnu psihijatriju, kao i potrebu uvođenja dodatnih sati predavanja o dječjoj i adolescentnoj psihijatriji na studijima medicine u Hrvatskoj zbog sve veće potrebe u praksi za znanjima iz te grane medicine.

Zanimanje slušateljstva je tijekom rasprave bilo iznimno, što također ukazuje na nedovoljno zastupljenu ovu temu u javnom diskursu.

vrh stranice