Veljača 2018.

Epidemiologija, klinička slika, laboratorijska dijagnostika, terapija i profilaksa respiratornih infekcija
HD za kliničku mikrobiologiju HLZ-a
Zagreb, 16.02.2018.
Doc.dr.sc. Mario Sviben, tel.: 01/4863-269, e-mail: mario.sviben@hzjz.hr
650,00 kn

5. hrvatski rinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem
Hrvatsko rinološko društvo
Zagreb, 23.-24.02.2018.
Marica Grbešić, tel.: 01/4862-615, e-mail: marica.grbesic@kbcsm.hr
500,00 kn/1.000,00 kn

Bagatin Akademija – razvoj mekih vještina u zdravstvenom sektoru
Poliklinika Bagatin
Zagreb, 24.02.2018.
Sara Bukić, tel.: 01/6061-379, e-mail: sara.bukic@poliklinikabagatin.hr
1.200,00 kn + PDV

vrh stranice