Veljača 2018.

Novi šivaći materijali, transplantati i lokalni režnjevi
Medkontur d.o.o.
Zagreb, 02.-03.02.2018.
Dr.sc. Franjo Rudman, mob.: 098/359-384, e-mail: frudman@dr.com
950,00 kn

Integrativna psihoterapija – Ljudski razvoj 1
Hrvatska udruga za integrativnu psihoterapiju
Zagreb, 02.-04.02.2018.
Tina Peraica, tel.: 01/3772-364, e-mail: tina.peraica@gmail.com

Gastrointestinalne bolesti u trudnoći
Hrvatsko gastroenterološko društvo
Rijeka, 03.02.2018.
Jasenka Duvnjak, tel.: 01/2442-398, e-mail: jduvnjak@hgd.hr
400,00 kn

Treći tečaj „Train the foot trainer“ u sklopu projekta „Step by Step“
KB „Merkur“, Sveučilišna klinika „Vuk Vrhovac“
Zagreb, 03.02.2018.
Penta d.o.o., Veronika Jurić, mob.: 091/2015-939,  e-mail: veronika.juric@penta-zagreb.hr, web: www.ttft2018.com

2. Dani interne medicine – Endokrinološki izazovi
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 09.-11.02.2018.
Jurica Nazlić, mob.: 098/352-249, e-mail: jnazlic@gmail.com
100,00 kn

Integrativna psihoterapija – Ljudski razvoj 2
Hrvatska udruga za integrativnu psihoterapiju
Zagreb, 09.-11.02.2018.
Tina Peraica, tel.: 01/3772-364, e-mail: tina.peraica@gmail.com

Integrativna psihoterapija – Djetinjstvo, adolescencija i odrasla dob
Hrvatska udruga za integrativnu psihoterapiju
Zagreb, 09.-11.02.2018.
Tina Peraica, tel.: 01/3772-364, e-mail: tina.peraica@gmail.com

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBC „Sestre milosrdnice“, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 12.-16.02.2018.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

Zbrinjavanje otežanog dišnog puta
Udruga „Tomislav Halapir“ za kontinuiranu edukaciju, profesionalni razvoj i usavršavanje na području anesteziologije, reanimatologije, intenzivnog liječenja i liječenja boli u Republici Hrvatskoj
Zagreb, 15.-16.02.2018.
Julijana Obrst, tel.: 01/3787-428, e-mail: jobrst@gmail.com
1.850,00 kn

Epidemiologija, klinička slika, laboratorijska dijagnostika, terapija i profilaksa respiratornih infekcija
HD za kliničku mikrobiologiju HLZ-a
Zagreb, 16.02.2018.
Doc.dr.sc. Mario Sviben, tel.: 01/4863-269, e-mail: mario.sviben@hzjz.hr
650,00 kn

Bolesti kože s promjenama na licu i usnoj šupljini
Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
Zagreb, 16.02.2018.
Lada Prišlić, tel.: 01/4802-123, e-mail: tecajevi@sfzg.hr
650,00 kn dr.med. i dr.med.dent.; 400,00 kn specijalizanti

Imunoglobulini u liječenju autoimunih neuropatija
Jasika  d.o.o.
Zagreb, 16.02.2018.
Branka Gebauer, dr.sc., mob.: 091/2254-469, e-mail: branka.gebauer@jasika.hr

Hitna stanja u psihijatriji
MEF Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko psihijatrijsko društvo, Klinika za psihijatriju Vrapče
Zagreb, 16.02.2018.
Jasna Bolić, tel.: 01/3780-600, e-mail: tajnistvo@bolnica-vrapce.hr
1.000,00 kn za specijaliste; 500,00 kn za specijalizante

Integrativna psihoterapija – Uvod u istraživačke metode u psihoterapiji
Hrvatska udruga za integrativnu psihoterapiju
Zagreb, 16.-18.02.2018.
Tina Peraica, tel.: 01/3772-364, e-mail: tina.peraica@gmail.com

15. stručni sastanak Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi
HD za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi
Zagreb, 20.02.2018.
Prof.dr.sc. Ninoslav Mimica, tel.: 01/3780-678, e-mail: klinika@bolnica-vrapce.hr

Tipovi ličnosti u ordinaciji ili kako slušati i razgovarati s roditeljima
Creativa d.o.o.
Rijeka, 21.02.2018.
Jadranka Delač Hrupelj, tel.: 01/4662-464, e-mail: jadranka.delac@creativa.hr

Fiberoptička intubacija i otežani dišni put
Udruga „Tomislav Halapir“ za kontinuiranu edukaciju, profesionalni razvoj i usavršavanje na području anesteziologije, reanimatologije, intenzivnog liječenja i liječenja boli u Republici Hrvatskoj
Zagreb, 22.-23.02.2018.
Julijana Obrst, tel.: 01/3787-428, e-mail: jobrst@gmail.com
1.850,00 kn

5. hrvatski rinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem
Hrvatsko rinološko društvo
Zagreb, 23.-24.02.2018.
Marica Grbešić, tel.: 01/4862-615, e-mail: marica.grbesic@kbcsm.hr
500,00 kn/1.000,00 kn

Prevencija kardiovaskularnih bolesti – ishemijska bolest srca (sekundarna i tercijalna prevencija)
Medicinski fakultet Split
Split, 23.-24.02.2018.
Doc.dr.sci.Duška Glavaš, mob.:091/5345-088, e-mail:duska.glavas@gmail.com

Integrativna psihoterapija – Transfer i kontratransfer
Hrvatska udruga za integrativnu psihoterapiju
Zagreb, 23.-25.02.2018.
Tina Peraica, tel.: 01/3772-364, e-mail: tina.peraica@gmail.com

Bagatin Akademija – razvoj mekih vještina u zdravstvenom sektoru
Poliklinika Bagatin
Zagreb, 24.02.2018.
Sara Bukić, tel.: 01/6061-379, e-mail: sara.bukic@poliklinikabagatin.hr
1.200,00 kn + PDV

Smjernice u pedijatrijskoj gastroenterologiji i prehrani – pretilost
Klinika za dječje bolesti Zagreb
Zagreb, 24.02.2018.
Sara Sila, mob.: 09174600-342, e-mail: sara.sila0810@gmail.com

vrh stranice