Veljača 2019.

Algoritam liječenje multiple skleroze
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 15.02.2019.
Dr. Luka Crnošija, tel.: 01/2388-033, e-mail: mszagreb@mail.com

Bolesti kože s promjenama na licu i usnoj šupljini
KBC „Sestre milosrdnice“, Kl. za kožne i spolne bolesti
Zagreb, 15.02.2019.
Danijela Nordio, mag.oec., mob.: 099/2727-880, e-mail: danijela.nordio@kbcsm.hr
650,00 kn  za dr.med. i dr.med.dent, 400,00 kn za specijalizante

Otvorenje certificiranog NGS laboratorija
Geneplanet d.o.o.
Zagreb, 15.02.2019.
Karolina Banov, mob.: 097/6962-331, e-mail: karolina.banov@geneplanet.com

Sonoelastografija i magnetska rezonancija u dijagnostici i liječenju karcinoma dojke – Projekt IP-06-2016-2997 Hrvatske zaklade za znanost
Kl. zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju MEF Sveučilišta u Zagrebu, KB Dubrava
Zagreb, 15.02.2019.
Gordana Ivanac, mob.: 091/5187-176, e-mail: gordana.augustan@gmail.com
ME ET ME d.o.o., Sanja Ivančević, mob.: 099/4550-240, e-mail: sanja@meetme.hr

Neurotraumatologija
Hrvatska udruga za neurorehabilitaciju i restauracijsku neurologiju – HUNRN
Osijek, 15.-16.02.2019.
Prof.prim.dr.sc. Silva Butković Soldo, dr.med., tel.: 031/512-350, e-mail: sbutkovicsoldo@gmail.com
600,00 kn za specijaliste, više medicinske sestre i više fizoterapeute, 400,00 kn za specijalizante, medicinske sestre, znanstvene novake, liječnike opće medicine i fizioterapeute

JGL u praksi s vama
JGL d.o.o.
Sveti Martin na Muri, 15.-17.02.2019.
Lejla Porobić Maletić, mob.: 099/2188-054, e-mail: Lejla.PorobicMaletic@jgl.hr

Trening izvanbolničke hitne medicine
Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije
Velika Gorica, 15.-17.02.2019.
Marina Golub, dipl.med.teh.spec., mob.: 099/6042-284, e-mail: marina.golub@hitna-zgz.hr

Psihošpancir
Društvo psihologa Varaždin
Čakovec, 15.-19.02.2019.
Josipa Mijulkov, mob.: 099/5920-551, e-mail: tajnistvo.dpv@gmail.com

Suvremeni pristup tonzilarnom problemu
KBC Split, Klinika za bolesti uha, nosa i grla s kirurgijom glave i vrata
Split, 16.02.2019.
Doc.prim.dr.sc. Nikola Kolja Poljak, mob.: 091/3692-715, e-mail: nikolakolja@gmail.com
300,00 kn

Smjernice u pedijatrijskoj gastroenterologiji i hepatologiji: Funkcijski gastrointestinalni poremećaji
Klinika za dječje bolesti Zagreb
Zagreb, 16.02.2019.
Ivana Trivić, dr.med., mob.: 091/4600-776, e-mail: ivana.trivic.0@gmail.com

Racionalna primjena antibiotika, liječenje i prevencija čestih infektivnih sindroma u izvanbolničkoj i bolničkoj sredini
Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“
Zagreb, 16.02.2018.
Arijana Pavelić, Žana Lončarić, mob.: 091/4012-584, e-mail: bfm@bfm.hr

Kratko obiteljsko savjetovanje 2.3.1.
Salutogeneza – obrt za savjetovanje i druge usluge
Zagreb, 16.02.2019.
Božidar Popović, dr.med., mob.: 092/1602-920, e-mail: salutogeneza 1@gmail.com
550,00 kn

Bagatin Akademija – Razvoj mekih vještina u zdravstvenom sektoru
Poliklinika Bagatin
Zagreb, 16.02.2019.
Sara Bukić, tel.:01/6061-379, e-mail: sara.bukic@bagatin.hr

Servier LOM Masterclass
Servier Pharma d.o.o.
Lovran, 16.-17.02.2019.
Andrej Sušić, mob.: 091/67551-524, e-mail: andrej.susic@servier.com

Neurologija u obiteljskoj medicini
Klinika za neurologiju KBC-a Rijeka
Rijeka, 16.-17.02.2019.
Kristina Vučinić, bacc.admin.publ., tel.: 051/658-311, e-mail: neurologija@kbc-rijeka.hr
400,00 kn

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre – tehničare IHMS
ZZHM OBŽ
Osijek, 16.-17.02.2019.
Silvana Sabo, tel.: 031/531-301, e-mail: hitna.pomoc@zzhm-obz.hr

Medicinska akupunktura
Učilište Lovran – ustanova za obrazovanje odraslih
Opatija, 16.02.-20.06.2019.
Irena Plantak, tel.: 051/293-851, e-mail: info@wellness.hr
12.000,00 kn

Liječenje akutnog moždanog infarkta mehaničkom trombektomijom
HLZ, HD radiologa
Split, 18.02.2019.
Dr. Ana Marinović, tel.: 021/556-243, e-mail: marinovicana27@gmail.com

Multidisciplinarni pristup u liječenju žena reproduktivne dobi oboljelih od upalnih reumatskih bolesti
Medis Adria d.o.o.

Split, 18.02.2019.
Milaneta Vranko Salopek, mob.: 091/3707-027, e-mail: milaneta.vranko-salopek@medisadria.hr

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 18.-22.02.2019.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, e-mail: dmiklic@hotmail.com
Spektar putovanja, Petra Miškulin Štefek, mob.: 099/4768-934, e-mail: petra@holidays.hr
3.500,00 kn

Odabrani dodaci prehrani i vitamin D u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Vitaminoteka d.o.o.
Zagreb, 19.02.2019.
Dr. Darija Vranešić Bender, tel.: 01/3700-005, e-mail: dvranesic@vitamini.hr

Cefalosporini – učinkovita obrana od infekcije
Alkaloid d.o.o.
Osijek, 19.02.2019.
Vedrana Kodrić, mob.: 099/2516-772, e-mail: vedrana.kodric@alkaloid.hr

Cefalosporini – učinkovita obrana od infekcije
Alkaloid d.o.o.
Split, 19.02.2019.
Vedrana Kodrić, mob.: 099/2516-772, e-mail: vedrana.kodric@alkaloid.hr

Timski rad kardiologa i liječnika obiteljske medicine u liječenju bolesnika s kroničnim srčanim zatajivanjem – Titracijom do cilja
Novartis Hrvatska d.o.o.
Županja, 19.02.2019.
Josipa Kodić, tel.: 01/6274-220, e-mail: josipa.kodic@novartis.hr

Parenteralna prehrana: Indikacije, kontraindikacije, komplikacije
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Vukovar, Pakrac, Požega, Karlovac, Bjelovar, Vinkovci, Sisak, Koprivnica, Čakovec, Knin, Ogulin, Našice, Virovitica, Zagreb, 19.02.2019.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: pisarnica@ztm.hr

Metoksifluran – analgezija budućnosti
HD za hitnu medicinu HLZ
Slavonski Brod, 20.02.2019.
Anđela Šimić, mob.: 091/3712-136, e-mail: tajnica.hdhm@hotmail.com

Gastrointestinalna endoskopija: Vodič za liječnike obiteljske medicine
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Mali Lošinj, Rab, Metković, Mljet, Lastovo, Supetar, Zagreb, 21.02.2019.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: pisarnica ztm.hr

Neprihvatljivo ponašanje mladih na društvenim mrežama i internetu
Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež
Zagreb, 21.02.2019.
Davorka Lalić-Lukač, mob.: 098/882-718, e-mail: d.laliclukac@gmail.com

Cefalosporini – učinkovita obrana od infekcije
Alkaloid d.o.o.
Čakovec, 21.02.2019.
Vedrana Kodrić, mob.: 099/2516-772, e-mail: vedrana.kodric@alkaloid.hr

Target controlled infusion – Anestezija vođena ciljnom koncentracijom lijeka
Udruga „Tomislav Halapir“ za kontinuiranu edukaciju, profesionalni razvoj i usavršavanje na području anesteziologije, reanimatologije, intenzivnog liječenja i liječenja boli u Republici Hrvatskoj
Zagreb, 21.-22.02.2019.
Julijana Obrst, tel.: 01/3787-428, e-mail: jobrst@gmail.com
2.000,00 kn specijalisti, 1.750,00 kn specijalizanti

Edukacijska radionica o virusnim hepatitisima za liječnike obiteljske medicine ELIMINIRAJMO HEPATITIS
HD za infektivne bolesti HLZ-a, HD za putničku, tropsku i migracijsku medicinu HLZ-a
Zagreb, 22.02.2019.
Jasminka Blaha, mob.: 091/1871-952, e-mail: jblaha@bfm.hr

3. tečaj – Rak jetre – tečaj multidisciplinarnog i multimodalnog liječenja
KBC Zagreb
Zagreb, 22.02.2019.
Moment events d.o.o., Veronika Jurić, mob.: 098/594-281, e-mail: veronika.juric@moment.hr

Sigurnost bolesnika na kroničnoj hemodijalizi
HD za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju HLZ-a
Zagreb, 22.02.2019.
Prof.dr.sc. Mladen Knotek, dr.med., mob.: 099/4888-231, e-mail: mladen.knotek@kb-merkur.hr

Rijetke bolesti u neurologiji
Hrvatska udruga za neurorehabilitaciju i restauracijsku neurologiju – HUNRN
Osijek, 22.-23.02.2019.
Prof.prim.dr.sc. Silva Butković Soldo, dr.med., tel.: 031/512-350, e-mail: sbutkovicsoldo@gmail.com
600,00 kn za specijaliste, više medicinske sestre i više fizoterapeute, 400,00 kn za specijalizante, medicinske sestre, znanstvene novake, liječnike opće medicine i fizioterapeute

Liječenje kroničnih rana, limfedem-lipedem
Thalassotherapija Crikvenica
Crikvenica, 22.-24.02.2019.
Dr. Laginja Stanislava, mob.: 092/1175-522, e-mail: s.laginja@gmail.com
600,00 kn

Simpozij HUGO-a
HUGO – Hrvatska udruga ugovornih ordinacija
Marija Bistrica, 22.-24.02.2019.
Dr. Josipa Rodić, mob.: 095/8625-588, e-mail: josipa.rodic@dedominis.com
200,00 kn

Novosti u neurologiji
Klinika za neurologiju KBC Split, Katedra za neurologiju MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 23.02.2019.
Dr. Meri Matijaca, tel.: 021/556-426, e-mail: meri.matijaca@gmail.com

Bolesti žlijezda slinovnica
Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata
Zagreb, 23.02.2019.
Ivan Kaselj, tel.: 01/4616-520, e-mail: info@filidatravel.hr

Polipi kolona između teorije i prakse – Interaktivni tečaj s endoskopskim video prezentacijama
KBC Sestre milosrdnice Zagreb
Zagreb, 23.02.2019.
Doc.dr.sc. Neven Baršić, mob.: 091/5218-123, e-mail: neven.barsic@gmail.com

Sandoz Akademija
Sandoz d.o.o.
Zagreb, 23.02.2019.
Kristina Špoljarec, tel.: 01/2353-111, e-mail: kristina.spoljarec-dragas@sandoz.com

Mjesec rijetkih bolesti – Bulozna epidermioliza
Udruga Medikus
Zagreb, 25.02.2019.
Dr. Vesna Vučičević, mob.: 091/5044-766, e-mail: info@medikus.hr

Multidisciplinarni pristup u liječenju žena reproduktivne dobi oboljelih od upalnih reumatskih bolesti
Medis Adria d.o.o.
Osijek, 25.02.2019.
Milaneta Vranko Salopek, mob.: 091/3707-027, e-mail: milaneta.vranko-salopek@medisadria.hr

Ultrazvuk prsnog koša u djece
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 25.-26.02.2019.
Jasna Petrić Duvnjak, dr.med., mob.: 091/2006-677, e-mail: uzpluca@gmail.com
2.500,00 kn

Transplant Procurement Management
Hrvatska donorska mreža
Rovinj, 25.-27.02.2019.
Nikola Žgrablić, mob.: 099/8042-752, e-mail: nikola.zgrablic@pu.t-com.hr

Ultrazvuk kukova u otkrivanju RPK – razvojnog poremećaja kuka
Kuća zdravlja
Zagreb, 25.02.-01.03.2019.
Dr. Gordana Miličić, mob.: 091/6153-274, e-mail: bulat@kuca-zdravlja.com
5.000,00 kn

Suvremena dostignuća hrvatske aritmologije
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Zagreb, 26.02.2019.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

211. gerontološka tribina
NZJZ „Dr. Andrija Štampar“
Zagreb, 26.02.2019.
Marica Lukić, tel.: 01/4696-164, e-mail: marica.lukic@stampar.hr

Stručni skup oftalmologa Splitsko-dalmatinske županije
Klinika za očne bolesti KBC Split
Split, 26.02.2019.
Jelena Grubelić, tel.: 021/556-402, e-mail: kajobucan@gmail.com

Cefalosporini – učinkovita obrana od infekcija
Alkaloid d.o.o.
Zagreb, 27.02.2019.
Vedrana Kodrić, mob.: 099/2516-772, e-mail: vedrana.kodric@alkaloid.hr

Laktoferin – Multitasking molekula
Vitaminoteka d.o.o.
Rijeka, 28.02.2019.
Tena Škunca, tel.: 01/3700-005, e-mail: tblazok@vitamini.hr

Gastrointestinalna endoskopija: Vodič za liječnike obiteljske medicine
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Vela Luka, Korčula, Vrlika, Trilj, Vis, Hvar, 28.02.2019.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: pisarnica ztm.hr

Timski rad kardiologa i liječnika obiteljske medicine u liječenju bolesnika s kroničnim srčanim zatajivanjem – Titracijom do cilja
Novartis Hrvatska d.o.o.
Split, 28.02.2019.
Josipa Kodić, tel.: 01/6274-220, e-mail: josipa.kodic@novartis.hr

Ujednačavanje kriterija vještačenja
Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Zagreb, 28.02.2019.
Kristina Bajan, tel.: 01/6442-706, e-mail: kbajan@zosi.hr

Transplantacija organa i krvotočnih matičnih stanica
HD za transfuzijsku medicinu
Osijek, 28.02.2019.
Dr.sc. Ana Hećimović, prof.dr.sc. Maja Miškulin, tel.: 01/4600-334, mob.: 091/2241-438, e-mail: ana.hecimovic@hztm.hr

vrh stranice