Veljača 2019.

Tomosyntesis reading and clinical workshop
HD radiologa HLZ-a
Zagreb, 01.-02.02.2019.
Doc.dr. Gordana Ivanac, tel.: 01/2903-255, e-mail: gordana.augustan@gmail.com
800,00 kn
 
Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 04.-08.02.2019.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, e-mail: dmiklic@hotmail.com
Spektar putovanja d.o.o., Petra Miškulin Štefek, mob.. 099/4768-943, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

Ultrazvuk štitnjače
Zavod za endokrinologiju, Klinika za unutarnje bolesti, KBC Zagreb
Zagreb, 04.02.-01.03.2019.
Sunčana Zgaga, tel.: 01/2376-581, e-mail: suncana.zgaga@kbc-zagreb.hr
8.000,00 kn

Sveučilišni program cjeloživotnog obrazovanja o shiozofrenijama i poremećajima iz spektra shizofrenija
Hrvatsko katoličko sveučilište, Klinika za psihijatriju KBC Sestre milosrdnice
Zagreb, 07.-08.02.2019.
Grozdana Matulin, tel.: 01/3787-610, e-mail: grozdana.matulin@kbcsm.hr
2.000,00 kn

Novi šivaći materijali, transplantati i lokalni režnjevi
HD za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju
Zagreb, 08.-09.02.2019.
Dr.sc. Franjo Rudman, tel.: 01/2902-581, e-mail: frudman@dr.com
950,00 kn

Dijagnostički ultrazvuk mišićno-koštanog sustava - Level 1
Peroneus d.o.o.
Zagreb, 08.-10.02.2019.
Zoran Filipović, mob.: 098/894-643, e-mail: zoran@sonoskills.com
8.125,00 kn

Maligne bolesti i poremećaji kontinencije kao morbiditet
Koalicija udruga u zdravstvu
Tuhelj, 08.-10.02.2019.
Ivica Belina, mob.: 099/3420-350, e-mail: ivica.belina50@gmail.com
400,00; 800,00; 1.280,00 kn

3. simpozij Aritmologija za obiteljsku medicinu
Hrvatsko kardiološko društvo
Zagreb, 09.02.2019.
Maja Šegota, mob.: 091/3866-300, e-mail: maja@fargo.hr

„Thomas Ogden“ seminar
Hrvatsko psihoanalitičko društvo
Zagreb, 11.02.2019.
Dr. Oleg Filipović, e-mail: oleg.filipovic1@zg.t-com.hr

Ultrazvuk kukova u otkrivanju RPK – razvojnog poremećaja kuka
Kuća zdravlja d.o.o.
Zagreb, 11.-15.02.2019.
Dr. Gordana Miličić, mob.: 091/4600-108, e-mail: bulat@kuca-zdravlja.com
5.000,00 kn

IDF School of Diabetes  (poslijediplomski tečaj) i Simpozij „Hormoni i glikemija u multiorganskim poremećajima“
Hrvatsko endokrinološko društvo HLZ-a
Opatija, 14.-17.02.2019.
Prof.dr.sc. Željka Crnčević Orlić, tel.: 051/658-435
500,00 kn

Smjernice u pedijatrijskoj gastroenterologiji i hepatologiji: Funkcijski gastrointestinalni poremećaji
Klinika za dječje bolesti Zagreb
Zagreb, 16.02.2019.
Ivana Trivić, dr.med., mob.: 091/4600-776, e-mail: ivana.trivic.0@gmail.com

Medicinska akupunktura
Učilište Lovran – ustanova za obrazovanje odraslih
Opatija, 16.02.-20.06.2019.
Irena Plantak, tel.: 051/293-851, e-mail: info@wellness.hr
12.000,00 kn

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 18.-22.02.2019.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, e-mail: dmiklic@hotmail.com
Spektar putovanja d.o.o., Petra Miškulin Štefek, mob.. 099/4768-943, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn

Suvremena dostignuća hrvatske aritmologije
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Zagreb, 26.02.2019.
Carmen Ciberlin, tel.: 01/4828-662, e-mail: amzh@zg.t-com.hr

Laktoferin – Multitasking molekula
Vitaminoteka d.o.o.
Rijeka, 28.02.2019.
Tena Škunca, tel.: 01/3700-005, e-mail: tblazok@vitamini.hr

vrh stranice