Veljača 2019.

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 04.-08.02.2019.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, e-mail: dmiklic@hotmail.com
Spektar putovanja d.o.o., Petra Miškulin Štefek, mob.. 099/4768-943, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn
 
Dijagnostički ultrazvuk mišićno-koštanog sustava - Level 1
Peroneus d.o.o.
Zagreb, 08.-10.02.2019.
Zoran Filipović, mob.: 098/894-643, e-mail: zoran@sonoskills.com
8.125,00 kn
 
Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 18.-22.02.2019.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, e-mail: dmiklic@hotmail.com
Spektar putovanja d.o.o., Petra Miškulin Štefek, mob.. 099/4768-943, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn
vrh stranice