Veljača 2020.

Biostatistika za nestatističare: Osnove epidemioloških i statističkih metoda – Modul I: Kvantitativna i kvalitativna istraživanja u medicini
HZJZ
Zagreb, 06.02.2020.
Jelena Dimnjaković, dr.med., mob.: 098/1671-454, e-mail: jelena.dimnjakovic@hzjz.hr
312,50 kn

Novosti u liječenju spolnih bolesti
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za kožne i spolne bolesti
Zagreb, 11.02.2020.
Danijela Nordio, mag.oec., mob.: 099/2727-880, e-mail: danijela.nordio@kbcsm.hr

6th Regional meeting of AACE International Chapters
HD za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a
Opatija, 14.-16.02.2020.
Doc.dr.sc. Dario Rahelić, e-mail: kongres@ati.hr
500,00 kn

Biostatistika za nestatističare: Osnove epidemioloških i statističkih metoda – Modul II: Interpretacija rezultata istraživanja
HZJZ
Zagreb, 20.02.2020.
Jelena Dimnjaković, dr.med., mob.: 098/1671-454, e-mail: jelena.dimnjakovic@hzjz.hr
312,50 kn

1st Croatian Endoscopic Ear Surgery Dissection Course
KBC Zagreb – Klinika za ORL
Zagreb, 21.-22.02.2020.
Dr. Mislav Malić, mob.: 098/9345-123, e-mail: mislav.malic@gmail.com
3.300,00 kn

Epilepsije razvojne dobi i rijetke bolesti
Ref. Centar MZ RH za epilepsije i konvulzivne bolesti razvojne dobi, KBC Rijeka i MEF Sveučilišta u Rijeci
Rijeka, 21.-23.02.2020.
Prof.dr.sc. Igor Prpić, tel.: 051/659-159, e-mail: igor.pripic@medri.uniri.hr

Dermatoskopija upalnih bolesti kože i rijetkih tumora
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za kožne i spolne bolesti
Zagreb, 25.02.2020.
Danijela Nordio, mag.oec., mob.: 099/2727-880, e-mail: danijela.nordio@kbcsm.hr

6. hrvatski rinološki kongres s međ.sud.
Hrvatsko rinološko društvo
Zagreb, 25.-28.02.2020.
Dr. Lana Kovač Bilić, mob.: 099/2262-355, e-mail: lana.k.bilic@gmail.com
„Spektar putovanja“ d.o.o., Sanja Vukov Colić, Petra Miškulin Štefek, mob.: 098/228-613, tel.: 01/4862-613, e-mail: sanja.vukov-colic@spektar-holidays.hr
Rana kot. (do 31.12.2019.) 1.100,00 kn; Kasnija kot. (do 01.02.2020.) 1.600,00 kn; Kasna kot.: 2.100,00 kn; Specijalizanti ne plaćaju kotizaciju

Biostatistika za nestatističare: Osnove epidemioloških i statističkih metoda – Modul III: Izbor statističkog testa
HZJZ
Zagreb, 27.02.2020.
Jelena Dimnjaković, dr.med., mob.: 098/1671-454, e-mail: jelena.dimnjakovic@hzjz.hr
312,50 kn

vrh stranice