Veljača 2020.

Providens u neonatologiji
Providens d.o.o.
Zagreb, 01.02.2020.
Petar Ciganović, mob.: 099/5828-533, e-mail: maja.mislovic@providens.org

Biostatistika za nestatističare: Osnove epidemioloških i statističkih metoda – Modul I: Kvantitativna i kvalitativna istraživanja u medicini
HZJZ
Zagreb, 06.02.2020.
Jelena Dimnjaković, dr.med., mob.: 098/1671-454, e-mail: jelena.dimnjakovic@hzjz.hr
312,50 kn

Target controlled infusion – Anestezija vođena ciljnom koncentracijom lijeka
Udruga Tomislav Halapir
Zagreb, 06.-07.02.2020.
Julijana Obrst, tel.: 01/3787-428, e-mail: jobrst@gmail.com
2.000,00 kn za specijaliste i 1.750,00 kn za specijalizante

Algoritam liječenja multiple skleroze
MEF Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 07.02.2020.
Dr. Luka Crnošija, tel.: 01/2388-033, e-mail: mszagreb@mail.com

6. znanstveno stručni simpozij dr. Vladimir Emedi
Lions klub Vukovar
Vukovar, 07.02.2020.
Željko Đekić, mob.: 091/5193-048

Kožni tumori glave i vrata
Klinika za bolesti uha, nosa i grla s kirurgijom glave i vrata KBC Split
Split, 07.-08.02.2020.
Doc.dr.sc. Mirko Kontić, dr.med., spec. ORL, tel.: 021/556-410, e-mail: drmkontic@gmail.com
200,00 kn

Onkonefrološki problemi u svakodnevnom kliničkom radu
HD za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
Zagreb, 08.02.2020.
Dr. Ivan Bubić, mob.: 091/6767-020, e-mail: tajnik@hdndt.org

3. dani interne medicine: Metabolički izazovi
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 08.02.2020.
Jurica Nazlić, dr.med., mob.: 098/352-249, e-mail: jnazlic@gmail.com
100,00 kn

1. Servier/HDH Class
HD za hipertenziju
Rijeka, 08.02.2020.
Ivana Fabić Ojdanić, mob.: 091/6551-524, e-mail: ivana.fabic-ojdanic@server.com
 
Edukacijska vježba za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Stubičke Toplice, 10.-13.02.2020.
Marija Štivičić, tel.: 01/5496-080, e-mail: marija.stivicic@hzhm.hr

Transabdominalni ultrazvuk s color doplerom
MEF Sveučilišta u Osijeku
Osijek, 10.-14.02.2020.
Mišo Debeljak, mob.: 091/2241-420, e-mail: mdebeljak@mefos.hr
11.000,00 kn 

Novosti u liječenju spolnih bolesti
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za kožne i spolne bolesti
Zagreb, 11.02.2020.
Danijela Nordio, mag.oec., mob.: 099/2727-880, e-mail: danijela.nordio@kbcsm.hr

Liječenje hormon pozitivnog raka dojke – suradnja onkologa i liječnika obiteljske medicine
Mylan Hrvatska d.o.o.
Karlovac, 11.02.2020.
Sanda Bando, mob.: 091/2272-715, e-mail: sanda.bando@mylan.com

Suradnjom onkologa i liječnika obiteljske medicine do boljih ishoda liječenja
Mylan Hrvatska d.o.o.
Sisak, 12.02.2020.
Ivana Ilijaš Lasić, mob.: 091/2333-065, e-mail: ivana.ilijas_lasic@mylan.com

Bolesti kože s promjenama na licu i usnoj šupljini
Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet
Zagreb, 14.02.2020.
Danijela Nordio, mag.oec., mob.: 099/2727-880, e-mail: danijela.nordio@kbcsm.hr
650,00 kn

Multidimenzionalni pristup liječenju psihijatrijskih poremećaja
KBC Osijek, Klinika za psihijatriju, MEF Sveučilišta u Osijeku
Osijek, 14.02.2020.
Anamarija Petek Erić, tel.: 031/511-782, 511-796, e-mail: ana5ek@gmail.com

6th Regional meeting of AACE International Chapters
HD za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a
Opatija, 14.-16.02.2020.
Doc.dr.sc. Dario Rahelić, e-mail: kongres@ati.hr
500,00 kn

Sekcijsko predavanje - Dijagnostika trume mozga
HLZ, HD radiologa
Split, 17.02.2020.
Dr. Lara Perković Tabak, tel.: 021/556-243, e-mail: laram2323@gmail.com

Ultrazvuk kukova u otkrivanju RPK – razvojnog poremećaja kuka
Kuća zdravlja
Zagreb, 17.-21.02.2020.
Gordana Miličić, prim.dr.sc., mob.: 091/4600-108, e-mail: gmilicic55@gmail.com
5.000,00 kn

Tečaj iz osnova muskuloskeletnog ultrazvuka
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za traumatologiju
Zagreb, 17.-21.02.2020.
Dr. Dina Miklić, dr. Vera Rakić-Eršek, mob.: 098/235-713, 098/235-718, e-mail: dmiklic@hotmail.com
3.500,00 kn 

 Liječenje boli kod palijativnog pacijenta
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Zagreb, Supetar, Lastovo, Mljet, Metković, Rab, Mali Lošinj, Cres, Ozalj, Duga Resa, 18.02.2020.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: jagoda.madunic@hzhm.hr

Edukativni program: PoMoZi Da – Program edukacije članova provedbene skupine
HZJZ
Zagreb, 18.-19.02.2020.
Dr.sc. Ljiljana Muslić, prof.psih., tel.: 01/4863-357, e-mail: ljiljana.muslic@hzjz.hr

Biostatistika za nestatističare: Osnove epidemioloških i statističkih metoda – Modul II: Interpretacija rezultata istraživanja
HZJZ
Zagreb, 20.02.2020.
Jelena Dimnjaković, dr.med., mob.: 098/1671-454, e-mail: jelena.dimnjakovic@hzjz.hr
312,50 kn

1st Croatian Endoscopic Ear Surgery Dissection Course
KBC Zagreb – Klinika za ORL
Zagreb, 21.-22.02.2020.
Dr. Mislav Malić, mob.: 098/9345-123, e-mail: mislav.malic@gmail.com
3.300,00 kn

Zbrinjavanje dišnog puta u hitnoj medicinskoj službi
KB Sveti Duh
Zagreb, 21.-22.02.2020.
Davorka Stošić, tel.: 01/3712-359, e-mail: dstosic@kbsd.hr
Urka d.o.o., Dražena Erceg, tel.: 01/4827-280, e-mail: drazena.erceg@perfectmeetings.hr
Specijalisti 1.000,00 kn; specijalizanti 800,00 kn

Epilepsije razvojne dobi i rijetke bolesti
Ref. Centar MZ RH za epilepsije i konvulzivne bolesti razvojne dobi, KBC Rijeka i MEF Sveučilišta u Rijeci
Rijeka, 21.-23.02.2020.
Prof.dr.sc. Igor Prpić, tel.: 051/659-159, e-mail: igor.pripic@medri.uniri.hr

Zbrinjavanje krončnih rana limfedem i lipedem
Thalassotherapia Crikvenica
Crikvenica, 21.-23.02.2020.
Dr. Stanislava Laginja, mob.: 092/1175-522, e-mail: s.laginja@gmail.com
600,00 kn 

Smjernice u pedijatrijskoj gastroenterologiji i hepatologiji – VII radionica
Klinika za dječje bolesti Zagreb
Zagreb, 22.02.2020.
Ana Močić Pavić, Ivana Trivić, mob.: 099/6231-638, e-mail: amocicpavic@gmail.com

Dermatoskopija upalnih bolesti kože i rijetkih tumora
KBC Sestre milosrdnice, Klinika za kožne i spolne bolesti
Zagreb, 25.02.2020.
Danijela Nordio, mag.oec., mob.: 099/2727-880, e-mail: danijela.nordio@kbcsm.hr

Eozionofilini ezofagitis
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Slavonski Brod, Pakrac, Vukovar, Požega, Karlovac, Sisak, Bjelovar, Vinkovci, Našice, Virovitica, Ogulin, Koprivnica, Knin, Čakovec, Zagreb, 25.02.2020.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: jagoda.madunic@hzhm.hr

6. hrvatski rinološki kongres s međ.sud.
Hrvatsko rinološko društvo
Zagreb, 25.-28.02.2020.
Dr. Lana Kovač Bilić, mob.: 099/2262-355, e-mail: lana.k.bilic@gmail.com
„Spektar putovanja“ d.o.o., Sanja Vukov Colić, Petra Miškulin Štefek, mob.: 098/228-613, tel.: 01/4862-613, e-mail: sanja.vukov-colic@spektar-holidays.hr
Rana kot. (do 31.12.2019.) 1.100,00 kn; Kasnija kot. (do 01.02.2020.) 1.600,00 kn; Kasna kot.: 2.100,00 kn; Specijalizanti ne plaćaju kotizaciju

Tribina: Suvremeni pristup dijagnostici i liječenju multiple skleroze
AMZH
Zagreb, 26.02.2020.
Gordana Dučkić, tel.: 01/4640-586, e-mail: amzh@zg.t-com.hr 

Biostatistika za nestatističare: Osnove epidemioloških i statističkih metoda – Modul III: Izbor statističkog testa
HZJZ
Zagreb, 27.02.2020.
Jelena Dimnjaković, dr.med., mob.: 098/1671-454, e-mail: jelena.dimnjakovic@hzjz.hr
312,50 kn

Liječenje boli kod palijativnog pacijenta
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Hvar, Vis, Trilj, Vrlika, Korčula, Vela Luka, Slunj, Vojnić, Ogulin, 27.02.2020.
Jagoda Madunić, tel.: 01/5496-086, e-mail: jagoda.madunic@hzhm.hr

Stvari koje nismo smjeli reći … o seksualnosti
Studentski zbor Filozofskog fakulteta Osijek
Osijek, 27.02.-01.03.2020.
Katarina Ešegović, mob.: 099/4021-954, e-mail: kesegovic@yahoo.com
20,00 kn za studente, 50,00 kn za diplomirane stručnjake 

Novosti u dermatovenerologiji
MEF Sveučilišta u Splitu
Split, 28.-29.02.2020.
Dr.sc. Antonela Čarija, mob.: 098/242-895, e-mail: acarija@kbsplit.hr
1.200,00 kn na dan tečaja; 1.000,00 kn do 31.01.2020., 600,00 kn za specijalizante

Liječenje karcinomske boli 
HDza liječenje boli-HLZ-a
Rijeka, 28.2.2020.-1.03.2020.
Andrea Mršo, mob.: 099/448-6805, e-mail: mrsoandrea385@gmail.com
1.500,00 kn

Novosti u neurologiji
Split, 29.02.2020.
KBC Split, Klinika za neurologiju, MEF Sveučilišta u Splitu, Katedra za neurologiju
Dr. Meri Matijaca, tel.: 021/556-426, e-mail: meri.matijaca@gmail.com
vrh stranice