Veljača 2021.

Šesti hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu - tema: Razumijeti i podržati obitelj djeteta s razvojnim rizicima i teškoćama
Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID)
Dubrovnik, 11.2. - 13.2.2021.
Marina Šimanović, mob: 0959111487, e-mail: hurid@hurid.hr
rana kotizacija 1600 kn, kasna kotizacija 1900 kn
vrh stranice