Veljača 2023.

All about the spine Deformacije kralježnice
Studentska sekcija za Ortopediju i Traumatologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 08.02.2023.
David Glavaš Weinberger, mob: 099 4620 575, e-mail: dawbgl11@gmail.com

2nd DCNEO - Symposium on Diabtetes, Cardiology, Nutrition & Endo-Oncology
HD za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a
Opatija, 17.02.2023.-19.02.2023.
Tomas Matić, mob: 091 4440 050, e-mail: anni@ati.hr
kotizacija - poslati upit stručnom organizatoru

vrh stranice