Bodovna kartica liječnika

Liječnici koji žele provjeriti stanje upisanih bodova koje su ostvarili u postupcima trajne medicinske izobrazbe, mogu to učiniti pregledom svoje bodovne kartice koja se nalazi u Informacijskom sustavu trajne medicinske izobrazbe.

Bodovnoj kartici moguće je pristupiti putem sljedećeg linka: http://tmi.hlk.hr/  , a stanje bodova nalazi se u rubrici „Liječnici“.

Za sva eventualna pitanja u svezi pristupanja bodovnoj kartici, liječnici se mogu obratiti stručnim službama Komore, na e-adresu: hlk@hlk.hr ili putem telefona, broj: 01/45 00 830.

vrh stranice