Osnivanje, preseljenje, proširenje i/ili promjena djelatnosti ili sjedišta pružatelja zdravstvenih usluga

Pravilnikom o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja, preseljenja, proširenja i/ili promjene djelatnosti privatne prakse i zdravstvene ustanove Hrvatske liječničke komore reguliran je postupak i način davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja pružatelja zdravstvenih usluga (privatna praksa i zdravstvena ustanova ) u mreži javne zdravstvene službe odnosno izvan mreže javne zdravstvene službe (Mreža).

Pravilnik uređuje i postupak i način davanja mišljenja o opravdanosti preseljenja, proširenja i/ili promjene djelatnosti, odnosno promjene sjedišta pružatelja zdravstvenih usluga u Mreži, odnosno izvan mreže.

Nadležna tijela u postupku davanja mišljenja
- Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu
- Povjerenstvo za bolničku djelatnost
- Povjerenstvo za javnozdravstvenu djelatnost
- Povjerenstvo za privatnu praksu i ugovornu specijalističku izvanbolničku djelatnost

Sadržaj zahtjeva

Zahtjev koji se odnosi na privatnu praksu, podnosi se Komori u pisanom obliku te mora sadržavati:
- ime, prezime i adresu podnositelja zahtjeva
- broj odobrenja za samostalan rad (licence), ako je osnivač liječnik
- mjesto i adresu na kojoj se namjerava obavljati privatna praksa
- naziv zdravstvene djelatnosti koja bi se obavljala u privatnoj praksi u slučaju osnivanja ili preseljenja
- kratak opis dijagnostičkih i terapijskih zahvata koji bi se obavljali u privatnoj praksi
- naznaku namjerava li se zdravstvena djelatnost obavljati u Mreži ili izvan Mreže

Zahtjev koji se odnosi na zdravstvenu ustanovu, podnosi se Komori u pisanom obliku te mora sadržavati:
- ime i prezime, odnosno naziv i adresu podnositelja zahtjeva
- naziv i sjedište zdravstvene ustanove
- poslovnu adresu zdravstvene ustanove, ako je različita od sjedišta
- naziv djelatnosti koja se namjerava obavljati u zdravstvenoj ustanovi u slučaju osnivanja ili preseljenja
- radi li se o osnivanju, proširenju ili promjeni djelatnosti, odnosno promjeni sjedišta
- kratak opis dijagnostičkih i terpijskih zahvata koji bi se obavljali u zdravstvenoj ustanovi
- prijedlog akta o osnivanju zdravstvene ustanove
- naznaku namjerava li se zdravstvena djelatnost obavljati u Mreži ili izvan Mreže

Troškovi postupka

Regulirani su Odlukom o visini troškova postupka davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja, preseljenja, proširenja i/ili promjene djelatnosti privatne prakse i zdravstvene ustanove.
Podnositelj zahtjeva dužan je platiti naknadu za troškove postupka na račun Komore broj:
HR49 23600001101464267.
Dokaz o izvršenoj uplati potrebno je priložiti zahtjevu.

Podaci za uplatu

Primatelj: Hrvatska liječnička komora, Zagreb, Ulica Grge Tuškana 37
Broj računa primatelja: HR 4923600001101464267
Model: 67
Poziv na broj odobrenja: OIB-150
Opis plaćanja: naknada za troškove postupka davanja mišljenja

OBAVIJEST!
Stupanjem na snagu novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine” br. 100/2018) dana 1. siječnja 2019. godine došlo je do određenih promjena u postupku osnivanja trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti.
Naime, za osnivanje trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti više nije potrebno zatražiti prethodno mišljenje nadležnih komora o opravdanosti osnivanja istih.
Sukladno članku 150. i 151. Zakona, osnivači trgovačkog društva obvezni su obratiti se izravno Ministarstvu zdravstva i zatražiti ocjenu sukladnosti ugovora odnosno izjave o osnivanju sa zakonom. Zahtjevu za ocjenu sukladnosti ugovora odnosno izjave o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti osnivači su obvezni priložiti dokaz o pravu raspolaganja poslovnim prostorom.
 
vrh stranice