Zamjena licence

Liječnik je dužan podnijeti zahtjev za zamjenu licence:
a) ako unutar razdoblja važenja licence iz opće medicine položi specijalistički ispit ili stekne status specijalista određene specijalnosti;
b) ako unutar razdoblja važenja licence iz specijalnosti položi ispit iz uže specijalnosti ili stekne status specijalista iz uže specijalnosti;
c) ako unutar razdoblja važenja licence iz određene specijalnosti i uže specijalnosti položi ispit ili mu bude priznat status specijalista iz druge uže specijalnosti istog specijalističkog područja;
d) ako unutar razdoblja važenja licence završi izobrazbu iz akreditacijskog područja.

Zamjena licence obavlja se i u slučajevima kada liječnik stekne naziv primarijus, akademski stupanj, u slučaju izbora u znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje te u slučaju promjene osobnih podataka.

U slučajevima zamjene licence liječniku se izdaje nova licenca na vremensko razdoblje koje ne može trajati duže od vremenskog razdoblja licence koja se zamjenjuje.

Licenca koja se zamjenjuje novom licencom oglašava se nevažećom, a rješenje o izdavanju licence koja se zamjenjuje novom licencom ukida se.

Liječnik koji unutar razdoblja važenja licence iz određene specijalnosti položi specijalistički ispit ili stekne status specijaliste iz druge specijalnosti ne podnosi zahtjev za zamjenu licence već zahtjev za izdavanje licence iz druge specijalnosti te će se članu izdati jedinstvena licenca koja će sadržavati sve stećene stručne kvalifikacije.

vrh stranice