Povjerenstvo za mlade liječnike

Predsjednica Povjerenstva:
Marija Rogoznica, dr.med. specijalist reumatologije, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Thalassotherapia Opatija.

Zamjenik predsjednice:

Filip Đerke, dr.med., univ. mag., specijalizant neurologije za KB Dubrava

Članovi Povjerenstva:

Vedran Beara, dr.med.

Iva Petričušić, dr.med., specijalizantica obiteljske medicine, Ordinacija opće medicine Luca Petričušić, dr.med.

Marin Smilović, dr.med., specijalist kliničke radiologije, Županijska bolnica Čakovec

Vedran Šćuric, dr.med., specijalizant javnozdravstvene medicine za Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije

Ksenija Vučur Šimić, dr.med., specijalist nefrologije, KB Merkur.

Službeni mail Povjerenstva za mlade liječnike glasi: mladi@hlk.hr

Upute za ispunjavanje Specijalizantske knjižice i Dnevnika rada

Povjerenstvo HLK-a za mlade liječnike predlaže uvođenje e-Specijalizantske knjižice i Dnevnika rada. Dok se ne ostvari taj projekt, Povjerenstvo želi pomoći specijalizantima smanjiti nejasnoće i administraciju vezano za ispunjavanje papirnatog oblika Knjižice o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i Dnevnika rada.

Stoga je Povjerenstvo HLK-a za mlade liječnike uz odobrenje Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine izradilo priručnik s uputama i primjerima za ispunjavanje papirnatog oblika Knjižice i Dnevnika rada koji je dostupan ovdje.

Za sva pitanja i nejasnoće specijalizanti se mogu obratiti upitom na mladi@hlk.hr

Rezultati ankete „Rada pod nadzorom“ prve, druge i treće generacije

05.07.2022.

Nakon ukidanja obveze obavljanja pripravničkog staža, jedna od mogućnosti stručnog usavršavanja koja se nudi mladim liječnicima je rad pod nadzorom. Povjerenstvo za mlade liječnike Hrvatske liječničke komore istražilo je zadovoljstvo mladih liječnika kvalitetom i provedbom „Rada pod nadzorom“. Anonimno istraživanje, provedeno u obliku anketnog upitnika, obuhvatilo je tri generacije mladih liječnika.

Proljetni sastanak Europskog udruženja mladih liječnika 2022.

01.07.2022.

Proljetni sastanak Europskog udruženja mladih liječnika (eng. European Junior Doctors, EJD) održan je ove godine 27. i 28. svibnja u Helsinkiju. Okupio je delegate dvadeset država članica, a započeo je prikazom rada pojedinih odbora. Hrvatsku delegaciju činili su dr. Marija Rogoznica, predsjednica Povjerenstva HLK-a za mlade liječnike i dr. Vedran Šćuric, član Povjerenstva.

U Osijeku održan tečaj „Osnove medicinskog prava“

01.07.2022.

U organizaciji Komorinog Povjerenstva za mlade liječnike održan je 2. lipnja 2022. u prostorijama Regionalnog ureda HLK-a u Osijeku peti po redu Tečaj medicinskog prava. Bio je namijenjen mladim liječnicima koji danas više nemaju obvezu obavljanja pripravničkog staža te polaganja stručnog ispita. Cilj tečaja bio je upoznati mlade liječnike s osnovnim pravnim aktima u zdravstvu, ali i temama iz medicinske etike i deontologije. Tečaju je pristupilo dvadesetak liječnika koji rade na području istočne Hrvatske.

Elaborat o Europskom specijalističkom ispitu UEMS-a

04.05.2022.

Radna skupina Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine predvođena prof.dr.sc. Nadom Čikeš i prof.dr.sc. Vesnom Kušec napisala je elaborat o Europskom specijalističkom ispitu UEMS-a sa svrhom promoviranja i poticanja kandidata (specijalizanata i mladih specijalista) na pristupanje i polaganje tog ispita te informiranje mentora i svih drugih uključenih u proces specijalističkog usavršavanja. Ispit je oznaka izvrsnosti u struci u Europi i svijetu.

Dobrodošli u Hrvatsku liječničku komoru!

Novi ste član Hrvatske liječničke komore? Zanima vas što je Hrvatska liječnička komora (HLK), kako funkcionira, koja su vaša članska prava i obveze? Mladi ste liječnica/liječnik i započinjete rad pod nadzorom ili specijalističko usavršavanje…. U kratkim video prilozima dužnosnici i djelatnici Hrvatske liječničke komore pružit će vam odgovore na najčešća „početnička“ pitanja, a za svu daljnju komunikaciju i informacije dostupni smo vam putem maila mladi@hlk.hr ili hlk@hlk.hr te putem komunikacijske mreže Hrvatske liječničke komore
vrh stranice