Kontakti

SREDIŠNJI URED U ZAGREBU
Ulica Grge Tuškana 37, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4500 830
Fax: +385 1 4655 465
E-adresa: hlk@hlk.hr 
Radno vrijeme: 
Za članove svaki radni dan 8:00-20:00
Za rad sa strankama svaki radni dan 8:00-16:00

REGIONALNI URED U OSIJEKU
Ulica Hrvatske Republike 19 c, 31 000 Osijek
Tel: +385 31 627 776
Mob: +385 91 457 0056
E-adresa: osjecko-baranjska@hlk.hr
Radno vrijeme:
ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom  8:00-16:00
srijedom 10:00 - 18:00
Tajnica: Marija Roguljić

REGIONALNI URED U RIJECI
Jadranski trg 1/II, 51 000 Rijeka
Tel: +385 51 337 417
Mob: +385 91 457 0055
E-adresa: primorsko-goranska@hlk.hr
Radno vrijeme:
ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom 8:00-16:00
srijedom 10:00 - 18:00
Tajnica: Astrid Mikac, dipl.oecc.

REGIONALNI URED U SPLITU
Poljana Grgura Ninskog 7, 21 000 Split
Tel: +385 21 348 033
Tel/fax: +385 21 348 022
Mob: +385 91 457 0057
E-adresa: splitsko-dalmatinska@hlk.hr
Radno vrijeme:
ponedjeljkom i petkom 8:30-13:30
utorkom, srijedom i četvrtkom 14:00-19:00                  
Tajnica: Marija Radman Livaja

KABINET PREDSJEDNIKA

predsjednik: dr. sc. Krešimir Luetić, dr. med.
kontakt: kresimir.luetic@hlk.hr

rizničar: prim. Mario Malović, dr. med.
kontakt: mario.malovic@hlk.hr

voditelj Središnjeg ureda: Ivan Bojčić, bacc. admin. publ.
kontakt: ivan.bojcic@hlk.hr

tajnica predsjednika: Sanja Jurak-Novokmet
kontakt: sanja.jurak@hlk.hr

stručna suradnica: Tajana Pilko Koštan, dipl. fon.
kontakt: tajana.kostan@hlk.hr

 

STRUČNE SLUŽBE:

SLUŽBA PRAVNIH I STRUČNO-MEDICINSKIH POSLOVA

voditelj: Mijo Karaula, dipl. iur.
kontakt: mijo.karaula@hlk.hr

stručna suradnica: Ružica Eraković, dipl.iur.
kontakt: ruzica.erakovic@hlk.hr

stručna suradnica: Franciska Dominković, dipl.iur.
kontakt: franciska.dominkovic@hlk.hr

stručna suradnica: Katja Kelemen, dipl.iur.
kontakt: katja.kelemen@hlk.hr

stručna savjetnica: Mateja Draganić, mag.act.soc.
kontakt: mateja.draganic@hlk.hr

referent: Ivančica Kalšan
kontakt: ivancica.kalsan@hlk.hr

  • URED ZA STRUČNO-MEDICINSKE POSLOVE
voditelj: Ivan Bekavac, dr.med.
kontakt: ivan.bekavac@hlk.hr

stručna suradnica: Žarka Rogić, dr. med.
kontakt: zarka.rogic@hlk.hr

stručna suradnica: Ana Tafra Ivić, dipl.iur.
kontakt: ana.tafraivic@hlk.hr

  • URED ZA POSLOVE STRUČNOG NADZORA I MEDICINSKE ETIKE I DEONTOLOGIJE

stručni suradnik: Igor Črne, mag.iur.
kontakt: igor.crne@hlk.hr

stručni suradnik: Dino Salihagić, mag.iur.
kontakt: dino.salihagic@hlk.hr

SLUŽBA OPĆIH, KADROVSKIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

v.d. voditelja: Ivan Bojčić, bacc. admin. publ.
kontakt: ivan.bojcic@hlk.hr

  • URED ZA REGISTRACIJU I LICENCIRANJE

samostalni referent: Marina Večerić, bacc. admin. publ.
kontakt: marina.veceric@hlk.hr

samostalni referent: Nada Strišković, bacc. admin. publ.
kontakt: nada.striskovic@hlk.hr

samostalni referent: Hermina Subotić, bacc. admin. publ.
kontakt: hermina.subotic@hlk.hr

referent: Sonja Marija Čeprnja
kontakt: sonja.ceprnja@hlk.hr

  • URED ZA POSLOVE MEDICINSKE IZOBRAZBE

samostalni referent: Janja Hrkač Paradžik, bacc.admin.publ.
kontakt: tmi@hlk.hr

  • URED PISARNICE

voditelj: Robert Batistić, bacc. admin. publ.
kontakt: robert.batistic@hlk.hr

samostalni referent: Davor Češi, bacc. admin. publ.
kontakt: davor.cesi@hlk.hr

referent: Violeta Novoselec
kontakt: violeta.novoselec@hlk.hr

SLUŽBA FINANCIJSKO-EKONOMSKIH POSLOVA

voditelj: Matea Vrščak, mag.rer.soc.oec.
kontakt: matea.vrscak@hlk.hr

računovodstveni asistent: Jelena Matošević
kontakt: jelena.matosevic@hlk.hr

računovodstveni asistent: Vedrana Šabić
kontakt: vedrana.sabic@hlk.hr

računovodstveni asistent: Tatjana Novaković
kontakt: tatjana.novakovic@hlk.hr

ŽUPANIJSKA POVJERENSTVA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
predsjednik: Goran Povh, dr. med.
kontakt:goran.povh@yahoo.com

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
predsjednik: prim. Ninoslav Leko, dr. med.
kontakt: ninoslavleko1@gmail.com

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
predsjednik: prim. mr. Srećko Ljubičić, dr. med.
kontakt: sreckol@bolnica-du.hr

GRAD ZAGREB
predsjednik: Ivan Bekavac, dr. med.
kontakt: hlk@hlk.hr

ISTARSKA ŽUPANIJA
predsjednik: Marin Petrinović, dr. med.
kontakt: marin.petrinovic@hlk.hr

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
predsjednica: Samija Ropar, dr. med.
kontakt: samija.ropar@gmail.com

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
predsjednik: Nenad Teufel, dr. med.
kontakt: nenad.teufel@gmail.com

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
predsjednik: Vanja Đukić, dr. med.
kontakt: vanjadjukic@yahoo.com

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
predsjednica: Mirjana Vrkljan Radošević, dr. med.
kontakt: mirjana.vrkljan-radosevic@gs.t-com.hr

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
predsjednik: prim. dr. sc. Ivan Žokalj, dr. med.
kontakt: izokalj@gmail.com

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
predsjednik: Vedran Zubčić, dr. med.
kontakt: osjecko-baranjska@hlk.hr

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
predsjednik: Milan Gojo, dr. med.
kontakt: hlk@hlk.hr

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
predsjednik: prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med.
kontakt: primorsko-goranska@hlk.hr

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
predsjednica: Marlena Ljubičić, dr. med.
kontakt: marlena.ljubicic79@gmail.com

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
predsjednik: doc. dr. sc. Ljubo Znaor, dr. med.
kontakt: splitsko-dalmatinska@hlk.hr

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
predsjednik: Nino Brajković, dr. med.
kontakt: nino.brajkovic@si.t-com.hr

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
predsjednik: dr. sc. Goran Benko, dr. med.
kontakt: goran.benko@gmail.com

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
predsjednik: Berislav Bulat, dr. med.
kontakt: bbulat3@yahoo.com

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
predsjednik: Domagoj Marinić, dr. med.
kontakt: domagoj.marinic2@gmail.com

ZADARSKA ŽUPANIJA
predsjednik: Tomislav Dominis, dr. med.
kontakt: tdominis@gmail.com

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
predsjednik: Senad Muslić, dr. med.
kontakt: hlk@hlk.hr

POVJERENSTVO HZZO-a
predsjednica: Marica Roginić, dr. med.
kontakt: marica.roginic@hzzo.hr

POVJERENSTVO MORH-a
predsjednik: general Boris Zdilar, dr. med.
kontakt: bzdilar@gmail.com

vrh stranice