Cjenik zdravstvenih usluga

Sukladno Zakonu o liječništvu, vrednovanje liječničkog rada izvan mreže zdravstvene djelatnosti utvrđuje se cjenikom Hrvatske liječničke komore.

Hrvatska liječnička komora određuje najnižu cijenu rada privatnih liječnika i odobrava pojedinačnu cijenu usluga svakom privatnom liječniku.

Privatni liječnik mora u prostoru obavljanja djelatnosti istaknuti cjenik svojih zdravstvenih usluga na dostupnom i vidljivom mjestu.

Zakonska obveza dvojnog iskazivanja cijena primjenom sada već poznatog fiksnog tečaja konverzije (7,53450 kuna za 1 euro) za sve poslovne subjekte i druge obveznike započinje 5. rujna 2022.

Pružatelji zdravstvenih usluga dužni su od 5. rujna 2022. dvojno iskazivati cijene, uz ispravnu primjenu pravila za preračunavanje i zaokruživanje koja su propisana Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ 57/22, dalje u tekstu: Zakon).

U razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja cijena, cijene zdravstvenih usluga iz važećeg cjenika Hrvatske liječničke komore iskazane su u kunama i u eurima.

Skrećemo pozornost kako Hrvatska liječnička komora ne utvrđuje jesu li podnositelji zahtjeva za ovjeru cjenika ispravno primijenili pravila za preračunavanje i zaokruživanje, propisana gore navedenim Zakonom, već minimalnu cijenu Hrvatska liječnička komora utvrđuje u službenoj valuti plaćanja te će se ovjera vršiti sukladno tome.

Obveza dvojnog iskazivanja za poslovne subjekte traje do 31. prosinca 2023.

NOVO! Ovjera cjenika putem elektroničke aplikacije!

Kako bismo našim članovima omogućili što lakši postupak ovjere cjenika, HLK je izradila elektroničku aplikaciju za sastavljanje cjenika pružatelja zdravstvenih usluga, koja je dostupna na mrežnoj stranici.

Pomoću aplikacije, možete na brz, jednostavan i lagan način izraditi i podnijeti zahtjev za ovjeru Vašeg cjenika, bez dolaska u HLK ili slanja poštom cjelokupne potrebne dokumentacije.

Visina naknade za postupak koji se provodi putem službene aplikacije propisana je Odlukom o utvrđivanju iznosa naknade za ovjeru cjenika zdravstvenih usluga koje se pružaju izvan mreže javne zdravstvene službe.

Predmetna Odluka stupila je na snagu 26. rujna 2023., a dostupna je ovdje.

Postupak ovjere cjenika

1. Izraditi cjenik svojih zdravstvenih usluga

Privatni liječnik izrađuje svoj cjenik, a na temelju popisa usluga iz svoje djelatnosti vodeći računa da njegove cijene usluga ne budu niže od onih objavljenih u Cjeniku zdravstvenih usluga Hrvatske liječničke komore.

Novi popis zdravstvenih usluga iz Cjenika Hrvatske liječničke komore više nije grupiran prema specijalizacijama, a sve kako bismo olakšali pretragu prilikom izrade zahtjeva za ovjeru cjenika.

2. Podnijeti zahtjev za ovjeru cjenika Hrvatskoj liječničkoj komori

Zahtjev za ovjeru cjenika podnosi se putem službene elektroničke aplikacije.

Link za pristup elektroničkoj aplikaciji za ovjeru cjenika nalazi se OVDJE.

Upute za uporabu elektroničke aplikacije dostupne su ovdje.

3. Ovjera cjenika

Nakon zaprimanja zahtjeva za ovjeru cjenika te provedbe postupka putem elektroničke aplikacije, Hrvatska liječnička komora vrši ovjeru cjenika žigom i potpisom ovlaštene osobe.

Primjerak ovjerenog cjenika dostavlja se podnositelju u najkraćem mogućem roku.

Za sve informacije u vezi postupka ovjere cjenika možete se obratiti u Hrvatsku liječničku komoru:

Hermini Subotić na telefon: +385 (1) 4500 830 ili na e-adresu: hermina.subotic@hlk.hr

vrh stranice