Osječko-baranjska županija

predsjednik Županijskog povjerenstva
VEDRAN ZUBČIĆ, dr. med.

kontakt: osjecko-baranjska@hlk.hr

Rođen u Osijeku, 1973. godine. Studij medicine završio na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Specijalist maksilofacijalne kirurgije. Zaposlen u KBC-u Osijek, na Odjelu za maksilofacijalnu kirurgiju. Predsjednik Hrvatskog društva za bolesti glave i vrata Slavonije i Baranje. Član Hrvatskog društva za maksilofacijalnu i plastično-rekonstruktivnu kirurgiju glave i vrata Hrvatskog liječničkog zbora te European Academy of Facial, Plastic and Reconstructive Surgery.

članovi Povjerenstva:

prof. prim. dr. sc. LADA ZIBAR, dr. med.

DALIBOR DIVKOVIĆ, dr. med.

doc. dr. sc. SUZANA MATIĆ, dr. med.

dr. sc. MARIJA PERIĆ, dr. med.

doc. dr. sc. ILIJAN TOMAŠ, dr. med.

TAMER SALHA, dr. med.

Predavanje o transplantaciji bubrega

12.01.2017.

U organizaciji Povjerenstva Hrvatske liječničke komore Osječko-baranjske županije u utorak, 17. siječnja, održano je zanimljivo predavanje pod nazivom  „Transplantacija 1. dio – Osnove bubrežnog presađivanja“, a predavač je bila prof. dr. sc. Lada Zibar.

Predavanje o posljedicama propisivanja nenamjenskih lijekova

20.12.2016.

U organizaciji Povjerenstva Osječko-baranjske županije HLK-a te liječnika dr. Marije Barišin Margaretić i dr. Dražena Gorjanskog, održano je 6. prosinca u Osijeku vrlo zanimljivo i dobro posjećeno predavanje pod nazivom: „ Stručne, zdravstvene, etičke, pravne i financijske posljedice preporučivanja i propisivanja nenamjenskih (off-label) lijekova".

Predavanje u Osijeku "Rane intervencije kod psihoza"

5. listopada 2016. u prostorijama povjerenstva Hrvatske liječničke komore Osječko-baranjske županije  održana je tribina i okrugli stol u organizaciji osječkog povjerenstva HLK-a i Hrvatskog društva za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja.
vrh stranice