Natječaj za nabavu usluge organizacije radionica za 2 grupe nabave – ZATVOREN

11.4.2023.

Hrvatska liječnička komora objavljuje poziv na javno nadmetanje s ciljem sklapanja ugovora o uslugama organizacije radionica, u okviru projekta „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine“.

U sklopu EU projekta „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine“ planirano je održavanje radionica uživo, u razdoblju od svibnja 2023.g. do studenog 2023.g. (uključujući navedene mjesece).

Naručitelj je prethodno proveo postupak nabave usluge organizacije radionica, u kojem je rok za dostavu ponuda bio 4.4.2023.g. U tom postupku su odabrane ponude za grupe 2 i 4, dok je postupak u odnosu na grupe 1 i 3 poništen iz razloga što za te grupe nije pristigla niti jedna valjana ponuda. Slijedom toga Naručitelj u odnosu na grupe 1 i 3 ponavlja postupak nabave.

Osnovom ovog javnog nadmetanja Naručitelj će s odabranim ponuditeljem, sklopiti ugovor o uslugama organizacije radionica, koje se održavaju uživo po modelu „full service“, a koji, uz komunikaciju s polaznicima i instruktorima radionica, uključuje usluge smještaja i prehrane za polaznike i instruktore tečajeva, najma dvorana i tehničke opreme za održavanje radionica te prijevoza polaznika radionica, prijevoza i čuvanja simulacijskih modela i sve popratne opreme.

Predmet nabave je podijeljen u 2 (dvije) grupe, i to po regijama:

-          GRUPA 1: Regija Središnja RH

-          GRUPA 3: Regija Zapadna RH

Za svaku grupu nabave se bira jedan ponuditelj.

Procijenjena vrijednost nabave je 576.000,00 EUR, bez PDV-a (poreza na dodanu vrijednost).

Rok za dostavu ponude je 24. travnja 2023. do 10:00 sati.

 

Obavijest o nabavi - 11.4.2023

Dokumentacija za nadmetanje - 11.4.2023

Ponudbeni list - Grupa 1 - 11.4.2023

Ponudbeni list - Grupa 3 - 11.4.2023

Izjava ponuditelja iz toč. 3.1.1 - 11.4.2023.

Popis uredno izvršenih usluga iz t. 3.2.2.1 - 11.4.2023.

Izjava o raspolaganju stručnjakom iz t. 3.2.2.2 - 11.4.2023.

Opis i količina opreme za transport - 11.4.2023.

Troškovnik - Grupa-1. - 11.4.2023.

Troškovnik - Grupa-3. - 11.4.2023.

Prijedlog ugovora organizacija radionica - 11.4.2023.

 

Pitanja i odgovori 1.0

Pitanja i odgovori 2.0

vrh stranice