e-Akademija HLK

Nova platforma za edukaciju članova HLK

Hrvatska liječnička komora projektom e-Akademija svojim članovima pruža mogućnost besplatnog pristupa stručnim edukacijama, a time i besplatno stjecanje bodova u okviru trajne medicinske izobrazbe HLK.

Osim stručnih webinara, e-Akademija HLK članovima omogućuje pristup elektroničkoj medicinskoj nakladi, bazi lijekova, bazi medicinskih smjernica, razvoju vještina, brige o mentalnom i fizičkom zdravlju. Nadalje, članovi će se putem e-Akademije informirati o temama iz zdravstva, posebice liječništva i liječničke struke. Svojim sadržajem, e-Akademija članovima HLK omogućuje profesionalni, ali i osobni razvoj.

Ciljevi e-Akademije HLK

• Promicanje kontinuirane edukacije
• Integracija članstva kroz edukaciju
• Poticanje članova na osobni razvoj
• Unapređenje znanja i vještina članova
• Stvaranje baze znanja HLK
• Promocija struke
• Informiranje članova

Sadržaj e-Akademije HLK

e-Akademija HLK članovima nudi pristup različitim oblicima edukacija:

  • Stručne edukacije – besplatan pristup stručnim edukacijama bodovanih od strane Povjerenstva za trajnu medicinsku izobrazbu liječnika HLK
  • HeMED – besplatan pristup elektroničkoj medicinskoj nakladi i bazi lijekova
  • DUODECIM – besplatan pristup europskoj bazi smjernica Evidence-Based Medicine Guidelines (EBMG)
  • Pravo i medicina - besplatan pristup stručnim edukacijama iz prava i medicine bodovanih od strane Povjerenstva za trajnu medicinsku izobrazbu liječnika HLK.
  • Razvoj vještina – besplatan pristup video seminarima na temu razvoja profesionalnih vještina (“soft skills“), mentalni trening i sl.
  • Aktivan i zdrav – promicanje zdravih navika, video vježbe
  • HLKi –informacije iz zdravstva, liječništva, promocija struke

Kako pristupiti e-Akademiji HLK

Član pristupa e-Akademiji HLK putem Portala za članove koji se nalazi na mrežnoj stranici HLK.

Portalu za članove pristupa se putem korisničkih podataka (korisničko ime i inicijalna lozinka). Upute za pristup Portalu za članove dostupne su ovdje.

Ukoliko član HLK nije zaprimio inicijalnu lozinku na svoju e-adresu, potrebno je poslati mail sa zahtjevom za lozinku na eakademija@hlk.hr

Ulaskom u Portal, članu je na naslovnici Portala dostupna e-Akademija HLK.


Kako do bodova

HLK će automatizmom periodično dodjeljivati bodove članovima nakon odgledane stručne edukacije.

Pozivamo članove da se priključe projektu e-Akademija i održe predavanje!

Kontakt: eakademija@hlk.hr

vrh stranice