Uredništvo

Glavna i odgovorna urednica:
prof. prim. dr. sc. Lada Zibar, dr. med.
ladazibar@gmail.com 

Liječničke novine su glasilo Hrvatske liječničke komore i članovi ih dobivaju besplatno. Ostali se na novine mogu pretplatiti. Godišnja pretplata iznosi 400 kuna, a kupnja pojedinačnog broja novina 50 kuna. Informacije o pretplati možete dobiti na broj telefona: +385/1/4500-830 ili na e-adresu: hlk@hlk.hr.

Uputa suradnicima:
Prednost imaju tekstovi zanimljivi za širi krug čitatelja, u sažetom obliku i popraćeni ilustracijama. Ilustracije su poželjne i na zahtjev autora vraćaju se. Prilozi se mogu pretiskati samo uz naznaku izvora.
Tekstovi u elektroničkom obliku šalju se na e-adrese: hlk@hlk.hr

Uobičajene rubrike: Uvodnik, Tema broja, Rad Komore, Staleška pitanja, Medicinska etika, Zdravstvo u svijetu, Novosti iz stručne literature, Novosti sa stručnih skupova, Za stručno usavršavanje, Predstavljamo zdravstvenu ustanovu, Iz medicinske prošlosti, Medicinsko nazivlje, Liječnici u slobodno vrijeme, Feljton, Humor itd.

Preporuke za neke rubrike:

1. Najava stručnog skupa i oglasi
Organizator stručnog skupa može ga besplatno najaviti u našoj stalnoj rubrici "Kalendar stručnog usavršavanja". Prijava treba sadržavati ove podatke: 1. naziv skupa, 2. organizator, 3. mjesto održavanja, adresa i datum, 4. adresa za informacije (ime, tel., fax, e-mail, ev. Internet), 5. visina kotizacije. Prijava se šalje poštom, faxom ili e-poštom na Hrvatsku liječničku komoru, 10000 Zagreb, Ulica Grge Tuškana 37, fax: 01/4655-465, e-adresa: tmi@hlk.hr , tel.: 01/4500-830.

2. Izvješće o održanom stručnom skupu
Valja ga prilagoditi rubrici "Novosti sa stručnih skupova" ili "Vijesti".
Za prvu je misao vodilja, kao što i naslov kaže, iznijeti ono što je novo i korisno za čitatelja. Čitatelje ne zanima prepričavanje programa, tj. tko je i o čemu govorio ni tko je skup i u čije ime pozdravio.
Druga je mogućnost da se skup registrira u rubrici "Vijesti" sa svega 10-15 redaka. Ne zaboravite opis (potpis) priložnih ilustracija i izbjegavajte stereotipne fotografije na kojima se vidi kako masa ljudi pogledom fiksira neku nevidljivu točku. Ilustracije se mogu priložiti tekstu te poslati na e-adrese:  hlk@hlk.hr i s naznakom članka kojem pripadaju.

3. Prikazi knjige
Knjige se prikazuju reprodukcijom naslovnice u boji i uobičajenim bibliografskim podacima. Recenzije se ne objavljuju.

Molimo suradnike da se nastoje prilagoditi ovim preporukama.    

 

 

vrh stranice