Stručni nadzor HLK-a

Hrvatska liječnička komora temeljem odredbi Pravilnika o stručnom nadzoru provodi redoviti i izvanredni stručni nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i njihovih ustrojstvenih jedinica, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatnih zdravstvenih radnika u pružanju neposredne zdravstvene zaštite građanima s obzirom na kvalitetu i vrstu zdravstvenih usluga.

Stručni nadzor provodi Komisija za stručni nadzor sastavljena od najmanje tri člana, a u radu Komisije sudjeluje i diplomirani pravnik, kao stručni suradnik Komisije.

Članovi Komisije za provođenje redovitog stručnog nadzora imenuju se s posebne liste koju utvrđuje Izvršni odbor Komore. Predsjednik Povjerenstva za stručna pitanja i stručni nadzor Komore imenuje članove Komisije za svaki pojedini redoviti stručni nadzor s navedene liste.

Predsjednik Komore imenuje članove Komisije u slučaju provođenja izvanrednog stručnog nadzora.

Redoviti stručni nadzor obavlja se temeljem utvrđenog godišnjeg plana stručnih nadzora.

Izvanredni stručni nadzor Komisija obavlja izvan usvojenog godišnjeg plana u slučajevima prijetećeg ili postojećeg ugrožavanja života i zdravlja korisnika zdravstvenih usluga te u drugim slučajevima kad se za to ukaže potreba.

Godišnji plan redovitog stručnog nadzora utvrđuje Izvršni odbor Komore na prijedlog predsjednika Povjerenstva za stručna pitanja i stručni nadzor Komore.

Usvojeni godišnji plan redovitog stručnog nadzora objavljuje se u službenom glasilu i na web stranici Komore.

vrh stranice