HLK uputila upit policiji o kvalifikaciji napada na liječnicu

Odmah nakon saznanja o napadu na tim Hitne medicinske pomoći tijekom liječničke intervencije u Krilu Jesenica, HLK je zatražila informaciju od Policijske uprave Splitsko-dalmatinske je li napad okvalificiran kao kazneno djelo - prisila prema zdravstvenom radniku, a za koje se kazneni progon pokreće po službenoj dužnosti. Naime, 28. srpnja 2020. prilikom liječničke intervencije u mjestu Krilo Jesenice, članovi tima hite medicinske pomoći napadnuti su verbalno i fizički, uslijed čega je liječnica zadobila tjelesne ozljede.

30.7.2020.

Apel hrvatskih liječnika građanima

Dvije krovne liječničke organizacije, Hrvatska liječnička komora i Hrvatski liječnički zbor, danas su uputile apel građanima Republike Hrvatske o odgovornom ponašanju tijekom epidemije koronavirusa.

22.7.2020.

Novi, 191. broj Liječničkih novina

Srpanjsko izdanje Liječničkih novina donosi razgovor s predsjednikom HLK-a dr.sc. Krešimirom Luetićem o očekivanjima od nove hrvatske Vlade, o važnosti ljudskih resursa u zdravstvu i borbi za liječnička prava, kao i osvrt na prvu godinu mandata na čelu HLK. Tema ovog broja posvećena je ženama u medicini; iako brojčano dominiraju, i dalje postoje razlike u mogućnostima žena i muškaraca u medicini. Kakva su iskustva u akademskim i stručnim napredovanjima liječnica do istaknutih rukovodećih mjesta te kakva je budućnost pred mladim liječnicama, pročitajte u ovom broju Liječničkih novina.

14.7.2020.

Natječaj za rad pod nadzorom u općim bolnicama

Doktori medicine koji su upisali studij nakon 1. srpnja 2013. mogu podnijeti zahtjev HZZO-u za financiranje rada pod nadzorom u općim bolnicama. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama HZZO-a i otvoren je do 30. studenoga 2020. HZZO će na osnovi ažuriranih podataka periodično usklađivati popis općih bolnica iz Natječaja. Kandidati mogu podnijeti zahtjev za rad pod nadzorom samo za jednu opću bolnicu, no i alternativno naznačiti drugu opću bolnicu, za slučaj da ne bude prihvaćen njihov prvi odabir iz zahtjeva.

7.7.2020.

Zakon koji diskriminira liječnike u pružanju zdravstvene skrbi

U Liječničkim novinama broj 189 iz svibnja 2020. godine objavljen je članak "Zakon koji diskriminira liječnike u pružanju zdravstvene skrbi". Autorice članka prof.dr.sc. Vesna Kušec, dr.med., specijalistica laboratorijske medicine, predsjednica Hrvatskog društva za laboratorijsku medicinu HLZ-a i doc.dr.sc. Anita Škrtić, dr.med., specijalistica patologije, članica Upravnog odbora Hrvatskog društva patologa i sudskih medicinara HLZ-a upozoravaju na potrebu žurnog povlačenja i izmjene Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti budući da isključuje i diskriminira liječnike/liječnike specijaliste u primjeni stečenih kompetencija u laboratorijskoj dijagnostici i odgovornostima zdravstvene skrbi. Članak objavljujemo u cijelosti.

30.5.2020.

Nastavak rada izvan redovnog radnog vremena

Uputom Ministarstva zdravstva od 5. svibnja 2020. djelatnicima zaposlenima u zdravstvenim ustanovama omogućuje se nastavak rada izvan redovnog radnog vremena. Ova uputa donijeta je u sklopu druge faze mjera za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti, kojima se omogućuje rad javnog i privatnog zdravstvenog sustava u punom opsegu, uz poštivanje svih posebnih epidemioloških mjera.

8.5.2020.

HLK uputila upit policiji o kvalifikaciji napada na liječnicu

Odmah nakon saznanja o napadu na tim Hitne medicinske pomoći tijekom liječničke intervencije u Krilu Jesenica, HLK je zatražila informaciju od Policijske uprave Splitsko-dalmatinske je li napad okvalificiran kao kazneno djelo - prisila prema zdravstvenom radniku, a za koje se kazneni progon pokreće po službenoj dužnosti. Naime, 28. srpnja 2020. prilikom liječničke intervencije u mjestu Krilo Jesenice, članovi tima hite medicinske pomoći napadnuti su verbalno i fizički, uslijed čega je liječnica zadobila tjelesne ozljede.

30.7.2020.

Apel hrvatskih liječnika građanima

Dvije krovne liječničke organizacije, Hrvatska liječnička komora i Hrvatski liječnički zbor, danas su uputile apel građanima Republike Hrvatske o odgovornom ponašanju tijekom epidemije koronavirusa.

22.7.2020.

Novi, 191. broj Liječničkih novina

Srpanjsko izdanje Liječničkih novina donosi razgovor s predsjednikom HLK-a dr.sc. Krešimirom Luetićem o očekivanjima od nove hrvatske Vlade, o važnosti ljudskih resursa u zdravstvu i borbi za liječnička prava, kao i osvrt na prvu godinu mandata na čelu HLK. Tema ovog broja posvećena je ženama u medicini; iako brojčano dominiraju, i dalje postoje razlike u mogućnostima žena i muškaraca u medicini. Kakva su iskustva u akademskim i stručnim napredovanjima liječnica do istaknutih rukovodećih mjesta te kakva je budućnost pred mladim liječnicama, pročitajte u ovom broju Liječničkih novina.

14.7.2020.

vrh stranice