Vlada osigurala sredstva za isplatu duga za prekovremene sate liječnicima

21.09.2021.

Vlada Republike Hrvatske je 16. rujna donijela Odluku o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Hrvatska liječnička komora s posebnim zadovoljstvom je dočekala ovu odluku Vlade kojom se zapravo osiguravaju sredstva za isplatu potraživanja liječnika za razlike iznosa prekovremenih sati.

Podsjetimo se da je Vrhovni sud još 9. prosinca 2019. zauzeo stav da liječnici kod obračuna prekovremenih sati imaju pravo na dodatke za posebne uvjete rada i odgovornost, kao i kod obračuna redovnih sati. Usprkos zauzetom stavu Vrhovnog suda, mnoge zdravstvene ustanove nastavile su i dalje voditi sudske sporove s liječnicima koji su ih tužili za nepravilno obračunate prekovremene sate.

Ova odluka Vlade omogućava zdravstvenim ustanovama isplatu razlike u obračunu prekovremenih sati u ovim slučajevima:
- kada liječnik nije podnio sudsku tužbu,
- kada je liječnik pokrenuo sudski postupak,
- kada je sud već donio pravomoćnu sudsku odluku.

Sredstva za ovu isplatu Vlada je osigurala u proračunu za ovu godinu te u projekcijama proračuna za 2022. i 2023. godinu u iznosu do 200 milijuna kuna. Preostali dio do 775 milijuna kuna Vlada će osigurati do 31. prosinca 2022. godine.

Odluka će se provoditi tako da će poslodavac radniku isplatiti razliku iznosa prekovremenih sati pod uvjetom da se radnik temeljem pisanog sporazuma u cijelosti odrekne tužbenog zahtjeva, odnosno ako nije pokrenuo sudski postupak, pod uvjetom ne podizanja tužbe po istom zahtjevu.

HLK je od početka podržala svoje članove u njihovim zahtjevima za zakonitim i pravičnim obračunom prekovremenih sati, te je bila omogućila financijsko pokrivanje parničnih troškova svim članovima koji su poslodavce tužili posredstvom Komore. Stoga je tijekom 2018. veliki broj članova Komore tako pokrenuo sudske postupke zbog zakonite isplate razlike iznosa prekovremenih sati.

Članove Komore, koji imaju postupak u tijeku ili kojima je postupak pravomoćno okončan, upućujemo da se prije eventualnog sklapanja sporazuma s poslodavcem savjetuju s odvjetnikom koji ih zastupa. Ovo je primarno potrebno kako bi članovi tako regulirali s poslodavcem pitanje naknade parničnih troškova, što bi poslodavac trebao izrijekom prihvatiti u tom sporazumu. U suprotnom slučaju, ako poslodavac ne bi izrijekom prihvatio snositi zaposlenom nastale parnične troškove, liječnici bi morali sami snositi svoje parnične troškove.

Hrvatska liječnička komora pozdravlja odluku Vlade i izražava zadovoljstvo da je ovime konačno ispravljena dugogodišnja nepravda kojom su naši članovi bili protuzakonito zakinuti za pravičan obračun prekovremenih sati koje su odradili.

vrh stranice