Dodjela pomoći članovima

Hrvatska liječnička komora temeljem Pravilnika o dodjeli novčane pomoći odobrava novčanu pomoć.

Jednokratna novčana pomoć odobrava se za:

  • nastanak tjelesnog oštećenja u postotku većem od 80%
  • nastanak bolesti zbog koje je član HLK na bolovanju bez prekida 6 i više mjeseci
  • smrt bračnog druga ili maloljetnog uzdržavanog djeteta
  • nastanak III. ili IV. stupnja invaliditeta maloljetnog uzdržavanog djeteta
  • rođenje ili posvojenje djeteta
  • rođenje ili posvojenje svakog trećeg i/ili daljnjeg djeteta
  • smrt člana Komore

Mjesečna novčana pomoć odobrava se za:

  • dijete preminulog člana HLK do navršenih 18. godina života

Za dodjelu pomoći potrebno je podnijeti zamolbu (obrazac Zahtjeva za dodjelu novčane pomoći) i odgovarajuću dokumentaciju koja je navedena u Zahtjevu.

vrh stranice