Dodjela pomoći članovima

Hrvatska liječnička komora temeljem Pravilinika o dodjeli pomoći članovima Komore i njihovim obiteljima odobrava novčanu pomoć.

Novčana pomoć odobrava se za:

  1. nastanak invaliditeta u postotku većem od 80%
  2. nastanak teže bolesti (bolovanje bez prekida 6 i više mjeseci)
  3. rođenje ili posvojenje djeteta
  4. smrt bračnog druga ili uzdržavanog djeteta
  5. smrt člana Komore
  6. smrt člana koji je uzdržavao roditelja/roditelje
  7. novčana pomoć za maloljetno uzdržavano dijete (bračno, izvanbračno, usvojeno) preminulog člana Komore

Za dodjelu pomoći potrebno je  podnijeti zamolbu  (obrazac Zahtjeva za dodjelu novčane pomoći)  i odgovarajuću dokumentaciju koja je navedena u Zahtjevu.

vrh stranice