Pravilnici HLK

Pravilnik o javnim knjigama HLK - pročišćeni-tekst.pdf

Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad - pročišćeni tekst.pdf

Pravilnik o izdavanju duplikata odobrenja za samostalan rad - pročišćeni tekst.pdf

Pravilnik o stručnom nadzoru.pdf

Pravilnik o disciplinskom postupku - pročišćeni tekst.pdf

Pravilnik o trajnoj medicinskoj izobrazbi.pdf

Pravilnik o provođenju izobrazbe kandidata za stalne sudske vještake - pročišćeni tekst.pdf

Pravilnik o dodjeli pomoći članovima Komore i njihovim obiteljima - 19.12.2015..pdf

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli pomoći članovima Komore i njihovim obiteljima - 3.6.2016.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli pomoći članovima Komore i njihovim obiteljima - 10.12.2016.

Pravilnik o dodjeli pomoći članovima Komore i njihovim obiteljima - pročišćeni tekst

Pravilnik o izboru tijela HLK.pdf

Pravilnik o pravima i obvezama članova tijela HLK - pročišćeni tekst.pdf

 Pravilnik o dužnosti čuvanja poslovne i profesionalne tajne.pdf

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva HLK -20022009.pdf

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva HLK -18092015.pdf

Pravilnik o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, zdravstvene ustanove i trg. društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti.pdf

Pravilnik o načinu isticanja naziva i oglašavanja rada privatne ordinacije, zdravstvene ustanove i trg. društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost - pročišćeni tekst.pdf

Pravilnik o načinu rada tijela HLK.pdf

Pravilnik o arbitraži.pdf

Pravilnik o odličjima i godišnjim nagradama Hrvatske liječničke komore - pročišćeni tekst

vrh stranice