Izdavanje duplikata licence

U slučaju gubitka, oštećenja ili uništenja licence, član podnosi zahtjev za izdavanje duplikata licence.

Za izdavanje duplikata licence prema članku 10. Pravilnika o izdavanju duplikata odobrenja za samostalan rad (licence) i/ili rješenja o izdavanju /obnavljanju odobrenja za samostalan rad (licence) u slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja, kao i prema čl. 2 Zakona o upravnim pristojbama po tarifnom broju 5. naplaćuju se materijalni troškovi koje snosi podnositelj zahtjeva.

Troškovi postupka:
- izrada duplikata i/ili prijepis dokumenta 200,00 kn po dokumentu
- državni biljezi 40,00 kn za svaki poluarak originala (može se uplatiti na državni proračun: IBAN: HR1210010051863000160; MODEL: HR64; POZIV NA BROJ: 5002-20181-OIB člana; OPIS PLAĆANJA: Upravna pristojba za izdavanje duplikata licence HLK).

Protiv navedenog upravnog akta nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana primitka akta.

vrh stranice