Natječaj za nabavu usluge organizacije radionica (izmjena)- ZATVOREN

6.3.2023.

Hrvatska liječnička komora objavljuje poziv na javno nadmetanje s ciljem sklapanja ugovora o uslugama organizacije radionica, u okviru projekta „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine“.

U sklopu EU projekta planirano je održavanje radionica uživo, u razdoblju od svibnja 2023.g. do studenog 2023.g. (uključujući navedene mjesece).

Osnovom ovog javnog nadmetanja Naručitelj će s odabranim ponuditeljem, sklopiti ugovor o uslugama organizacije radionica, koje se održavaju uživo po modelu „full service“, a koji, uz komunikaciju s polaznicima i instruktorima radionica, uključuje usluge smještaja i prehrane za polaznike i instruktore tečajeva, najma dvorana i tehničke opreme za održavanje radionica te prijevoza polaznika radionica, prijevoza i čuvanja simulacijskih modela i sve popratne opreme.

Obavijest o nabavi
Dokumentacija za nadmetanje
Ponudbeni list
Izjava ponuditelja iz toč. 3.1.1.
Popis uredno izvršenih usluga iz toč. 3.2.2.1.
Izjava o raspolaganju stručnjakom iz toč. 3.2.2.2.
Predložak ugovora
Troškovnik-grupa 1
Troškovnik-grupa 2
Troškovnik-grupa 3
Troškovnik-grupa 4

Pitanja i odgovori 1.0
Pitanja i odgovori 2.0

IZMJENA DOKUMENTACIJE - 27.3.2023.:

Izmjene se odnose na sljedeće dokumente: Obavijest o nabavi, Dokumentacija za nadmetanje, Prilog - Opis i količina modela i simulatora te druge opreme koju je potrebno prevesti iz pojedinog regionalnog središta do mjesta održavanja edukacije u toj regiji.

Pregled provedenih izmjena u dokumentima:
a) Obavijest o nabavi - produljen rok za dostavu ponude do 4.4. 2023. do 16:00 sati
b) Dokumentacija za nadmetanje - u t. 2.1. pojašnjen način prijevoza simulacijskih modela i druge opreme za edukaciju
c) Prilog - Opis i količina modela i simulatora te druge opreme koju je potrebno prevesti iz pojedinog regionalnog središta do mjesta održavanja edukacije u toj regiji - uvršten dodatan prilog u kojem se navodi opis i količina modela i simulatora te druge opreme koju je potrebno prevesti iz pojedinog regionalnog središta do mjesta održavanja edukacije u toj regiji (priložene i detaljne specifikacije modela i simulatora te druge opreme iz ponude odabranog ponuditelja za nabavu demonstracijskih modela i simulatora).
Sve izmjene izvršene u dokumentaciji za nadmetanje označene su žutom bojom.

Rok za dostavu ponuda produljen je do 4.4.2023. do 16:00 sati.

Ostala dokumentacija koja je prethodno objavljena 6.3.2023. nije izmijenjena. Ista se radi preglednosti ponovno objavljuje, zajedno s izmijenjenom dokumentacijom za nadmetanje.

Obavijest o izmjeni dokumentacije - 27.3.2023.
Dokumentacija za nadmetanje - izmjena 27.3.2023.
Ponudbeni list
Izjava o raspolaganju stručnjakom iz t. 3.2.2.2.
Izjava ponuditelja iz toč. 3.1.1.
Obavijest o nabavi - nabava tehničkog organizatora - izmjena 27.3.2023.
Opis i količina opreme za prijevoz - 27.3.2023.
Popis uredno izvršenih usluga iz t. 3.2.2.1.
Predložak ugovora
Troškovnik - Grupa 1
Troškovnik - Grupa 2
Troškovnik - Grupa 3
Troškovnik - Grupa 4

vrh stranice