Povjerenstvo za stručna pitanja i stručni nadzor

predsjednica Povjerenstva
doc. dr. sc. JADRANKA PAVIČIĆ ŠARIĆ, dr.med.

Rođena 1974. godine u Splitu. 1998. godine diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Područnoj jedinici Split. Specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja te užu specijalizaciju iz intenzivne medicine obavila je u Zagrebu, u KB Merkuru gdje je trenutno voditeljica Odjela za anesteziju, reanimatologiju i intenzivno liječenje. Poslijediplomski studij Kliničke i temeljne medicinske znanosti, smjer Klinička medicina utemeljena na dokazima uspješno je završila 2005. godine kada je izradila magistarski rad, a 2013. godine doktorsku disertaciju iz područja regionalne anestezije. Docentica je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu. Prva je autorica više izvornih znanstvenih članaka publiciranih u Corrent Contensu te Science Citation Index Expanded, aktivna suučesnica međunarodnih kongresa iz područja anestezije i intenzivne medicine te pozvani predavač na kongresima iz svog specijalističkog i užeg specijalističkog područja. Bila je bolnički koordinator u tri multicentrične, internacionalne studije pod pokroviteljstvom Europskog društva za anesteziju (European Society of Anaesthesiology).

članovi Povjerenstva:

izv. prof. prim. dr. sc. JOŠKO MARKIĆ, dr. med. - zamjenik predsjednice

SONJA BARAČ, dr. med.

izv. prof. dr. sc. DRŽISLAV KALAFATIĆ, dr. med.

doc. dr. sc. MARKO KUTLEŠA, dr. med.

prim. MARIO MALOVIĆ, dr. med.

dr. sc. TEA MIROŠEVIĆ ZUBONJA, dr. med.

izv. prof. dr. sc. ANNA MRZLJAK, dr. med.

izv. prof. prim. dr. sc. KLEMENTINA RUŽIĆ, dr. med.

 

stručna i administrativna podrška:
MATEJA DRAGANIĆ, mag.act.soc.

Djelokrug rada Povjerenstva
vrh stranice