Natječaj za nabavu demonstracijskih modela i simulatora (izmjena)- ZATVOREN

23.1.2023.

Hrvatska liječnička komora objavljuje poziv na javno nadmetanje s ciljem sklapanja ugovora o isporuci demonstracijskih modela i simulatora, u okviru projekta „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine“.

U sklopu projekta planirano je održavanje radionica uživo, s praktičnim edukativnim dijelom, uz primjenu i vježbe na demonstracijskim modelima i simulatorima za stjecanje kliničkih vještina.

Osnovom ovog javnog nadmetanja Naručitelj će s odabranim ponuditeljem, sukladno uvjetima iz Dokumentacije za nadmetanje, sklopiti ugovor o nabavi isporuke demonstracijskih modela i simulatora za vježbanje kliničkih vještina.

Predmet nabave nije podijeljen na grupe, te se bira jedan ponuditelj.

Procijenjena vrijednost nabave je 213.205,92 EUR, bez PDV-a (poreza na dodanu vrijednost).

Rok za dostavu ponude produljen je do 17. veljače 2023. do 16:00 sati.

Obavijest o nabavi
Dokumentacija za nadmetanje
Ponudbeni list
Tehničke specifikacije
Troškovnik
Izjava ponuditelja iz točke 3.1.1.
Popis glavnih isporuka robe
Izjava o jamstvenom roku iz točke 4.10.
Predložak ugovora

Obavijest o izmjeni dokumentacije
Obavijest o nabavi - Izmjena 23.1.2023.
Dokumentacija za nadmetanje - Izmjena 23.1.2023.
Ponudbeni list - Izmjena 23.1.2023.
Tehničke specifikacije - Izmjena 23.1.2023.
Troškovnik - Izmjena 23.1.2023.
Izjava ponuditelja iz točke 3.1.1.
Popis glavnih isporuka robe
Izjava o jamstvenom roku iz točke 4.10.
Predložak ugovora - Izmjena 23.1.2023.

vrh stranice