Liječnička iskaznica

Podnošenje zahtjeva za izdavanje liječničke iskaznice

Članovima Komore upisanim u Imenik liječnika izdaje se liječnička iskaznica. 

Liječnička iskaznica izdaje se osnovom podnesenog zahtjeva za izdavanje liječničke iskaznice koji mora biti uredno ispunjen i vlastoručno potpisan od strane člana. 

Uz zahtjev član je dužan dostaviti i fotografiju u digitalnom formatu na mail adresu: fotografija@hlk.hr

Specifikacije ispravne fotografije:
  • Razlučivost fotografije: 600DPI
  • Omjer fotografije: Š26mm / V32mm
  • Dozvoljeno odstupanje omjera je 10%
  • Format fotografije: JPG
  • Naziv fotografije: OIB člana (npr. 94724600512.jpg)
Primjer ispravne fotografije:Izdavanje liječničke iskaznice

Nakon zaprimanja uredno popunjenog zahtjeva i ispravno dostavljene fotografije, Komora u roku od 30 dana izdaje liječničku iskaznicu.

Liječničku iskaznicu član podiže osobno, uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice, u Središnjem uredu Komore u Zagrebu odnosno u regionalnim uredima Komore ili kod županijskih povjerenika Komore. Uz liječničku iskaznicu član preuzima i PIN za aktivaciju iskaznice.

Upute za aktivaciju kartice dostupne su ovdje.
Program za aktivaciju i korištenje iskaznice preuzmite ovdje (za Microsoft Windows operativni sustav) i ovdje (za MacOS).
Upute za korištenje naprednog elektroničkog potpisa putem liječničke kartice dostupne su ovdje.

Gubitak ili krađa liječničke iskaznice
Ukoliko dođe do gubitka ili krađe liječničke iskaznice član je obvezan odmah po saznanju za gubitak ili krađu prijaviti istu Središnjem uredu Komore u Zagrebu. Prijava se podnosi pisanim putem ili putem službene e-adrese Komore: hlk@hlk.hr

Nakon primitka prijave, Komora će opozvati izgubljenu odnosno ukradenu iskaznicu, a članu će se na njegov zahtjev, u roku od 30 dana, izdati nova liječnička iskaznica.

U slučaju da član naknadno pronađe liječničku iskaznicu čiji je gubitak ili krađa prijavljena, dužan ju je uništiti na način da se prereže vodoravno i okomito uzduž cijele dužine na način da oba reza prelaze po sredini elektronskog nosača podataka (čipa). 
 

Trošak izrade liječničke iskaznice
Trošak izrade liječničke iskaznice iznosi 100,00 kuna i plaća se na račun Komore:
IBAN: HR4923600001101464267
Model: 67
Poziv na broj: OIB-500
Opis plaćanja: Izrada liječničke iskaznice

Promjena osobnih podataka

Kod promjene osobnih podataka člana sadržanih na liječničkoj iskaznici (npr. prezime) član je dužan o tome odmah obavijestiti Komoru.

Nakon promjene osobnih podataka član može ponovno podnijeti zahtjev za izdavanje liječničke iskaznice, uz obvezu podmirenja troškova izrade nove liječničke iskaznice u iznosu od 100,00 kuna. 
vrh stranice