Liječnička iskaznica

Članovima Komore upisanim u Imenik liječnika izdaje se liječnička iskaznica.
I. Izdavanje liječničke iskaznice
Za izdavanje liječničke iskaznice potrebno je:

1. Zahtjev za izdavanje liječničke iskaznice
Zahtjev za izdavanje liječničke iskaznice  potrebno je isprintati (obje strane), ispuniti, vlastoručno potpisati te dostaviti na adresu Hrvatske liječničke komore, Ulica Grge Tuškana 37, Zagreb.

2. Fotografija u digitalnom obliku
Baza HLK-a povezana je s bazom fotografija MUP-a, stoga članovi HLK-a uz zahtjev za izdavanje liječničkih iskaznica ne moraju priložiti fotografije . U slučaju da baza HLK-a nije u mogućnosti preuzeti fotografiju iz baze MUP-a, član HLK-a će biti obaviješten da naknadno dostavi fotografiju.

Ukoliko član HLK-a treba dostaviti fotografiju, ista se dostavlja na mail adresu: fotografija@hlk.hr uz naziv fotografije: OIB člana (npr. 94724600512.jpg).
Specifikacije ispravne fotografije nalaze se ovdje

VAŽNO! 
Nakon zaprimanja uredno popunjenog Zahtjeva za izdavanje liječničke iskaznice i fotografije, član HLK će na e-mail i mobitel dobiti upute kako aktivirati Certilia račun. Aktivaciju Certilia računa potrebno je učiniti što je moguće prije, jer bez aktivacije Certilia računa, izdavanje liječničke iskaznice neće ići u daljnju proceduru. Stoga je vrlo važno u Zahtjev za izdavanje liječničke iskaznice upisati točne kontakt podatke. Ako korisnik u zahtjevu upiše pogrešne kontakt podatke, tada treba predati novi zahtjev s točnim podacima. Nakon što član aktivira Certilia račun, Komora u roku od 30 dana izdaje liječničku iskaznicu.
 
Liječničku iskaznicu član podiže osobno, uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice, u Središnjem uredu Komore u Zagrebu odnosno u regionalnim uredima Komore ili kod županijskih povjerenika Komore. Uz liječničku iskaznicu član preuzima i PIN za aktivaciju iskaznice.

II. Aktivacija liječničke iskaznice
Za aktivaciju liječničke iskaznice potrebni su:
1. Liječnička iskaznica
2. Elektronički čitač iskaznice
3. Program za aktivaciju i korištenje liječničke iskaznice: za Microsoft Windows operativni sustav preuzmite ovdje , za MacOS preuzmite ovdje. Upute za instalaciju programa nalaze se ovdje.
4. Dokument s inicijalnim PIN-om (uručuje se prilikom preuzimanja iskaznice).

Upute za aktivaciju liječničke iskaznice dostupne su ovdje.
Za izdavanje novog inicijalnog PIN-a možete se obratiti Središnjem uredu, regionalnim uredima u Splitu, Rijeci i Osijeku ili putem e-pošte hlk@hlk.hr

III. Korištenje elektroničkog potpisa
Vaš elektronički potpis nije ograničen samo na poslovanje s Komorom već ga možete koristiti za osobne potrebe na području EU.
Napredni elektronički potpis ima istu pravnu snagu kao vlastoručni potpis i otisak pečata na papiru, stoga pozivamo na pažnju.

Upute za korištenje naprednog elektroničkog potpisa putem liječničke iskaznice dostupne su u pisanom obliku ovdje ili kao video uputa ovdje.

Gubitak ili krađa liječničke iskaznice
Ukoliko dođe do gubitka ili krađe liječničke iskaznice član je obvezan odmah po saznanju za gubitak ili krađu prijaviti istu Središnjem uredu Komore u Zagrebu. Prijava se podnosi pisanim putem ili putem službene e-adrese Komore: hlk@hlk.hr
Nakon primitka prijave, Komora će opozvati izgubljenu odnosno ukradenu iskaznicu, a članu će se na njegov zahtjev, u roku od 30 dana, izdati nova liječnička iskaznica.
U slučaju da član naknadno pronađe liječničku iskaznicu čiji je gubitak ili krađa prijavljena, dužan ju je uništiti na način da se prereže vodoravno i okomito uzduž cijele dužine na način da oba reza prelaze po sredini elektronskog nosača podataka (čipa). 


Promjena osobnih podataka
Kod promjene osobnih podataka člana sadržanih na liječničkoj iskaznici (npr. prezime) član je dužan o tome odmah obavijestiti Komoru.
Nakon promjene osobnih podataka član može ponovno podnijeti zahtjev za izdavanje liječničke iskaznice, uz obvezu podmirenja troškova izrade nove liječničke iskaznice u iznosu od 100,00 kuna. 
 
Uplata za trošak izrade liječničke iskaznice- u slučaju drugog i svakog daljnjeg izdavanja liječničke iskaznice
Potvrdu uplate u iznosu od 100,00 kuna dostaviti na mail adresu: fotografija@hlk.hr
Uplata se vrši na račun Komore: IBAN: HR4923600001101464267
Model: 67
Poziv na broj: OIB-500
Opis plaćanja: Izrada liječničke iskaznice
vrh stranice