PRAVILA PRIVATNOSTI HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE

Zaštita vaših osobnih podataka iznimno nam je bitna. Ozbiljno shvaćamo probleme vezane uz privatnost te smo  potpuno posvećeni osiguranju zaštite vaših osobnih podataka. Molimo Vas da pažljivo pročitate sljedeće informacije.

O P Ć E N I T O

Ova pravila privatnosti odnose se na  osobne podatke korisnika koje prikuplja i koristi Hrvatska liječnika komora (dalje u tekstu: Komora; Mi), kao Voditelj obrade.

Naša Pravila privatnosti pružaju Vam informacije o vrsti osobnih podataka koje prikupljamo, načinu njihova korištenja, njihovom dijeljenju  te pravima koja imate kao vlasnik tih podataka. Opisane su i mjere koje poduzimamo kako bi zaštitili sve prikupljene podatke te način na koji nas možete kontaktirati u vezi sa našim Pravilima privatnosti i zaštitom Vaših prava.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Ova Pravila privatnosti odnose se na sve osobne podatke korisnika i posjetitelja ovog web portala, korisnika mobilne aplikacije za iOS i Android, bivših i sadašnjih članova, kandidata za posao, sadašnjih i bivših zaposlenika, suradnika te trećih osoba koje s nama dolaze u interakciju, bilo da smo ih prikupili putem ovog web portala, prilikom predbilježbe na obavijesti Komore, prilikom telefonskog i/ili  osobnog kontaktiranja sa zaposlenicima i/ili dužnosnicima Komore, prilikom bilo koje druge vrste ostvarivanja kontakata sa Komorom.

Kada posjetite naš web portal, možemo automatski prikupiti određene podatke, kao što su IP adresa, karakteristike pretraživača, karakteristike uređaja, operativni sustav, jezične postavke, podatke o korištenju našeg web portala i druge statističke podatke o posjeti web portalu.

Pružatelji usluga aplikacija trećih strana, alata i dodataka na našem web portalu, kao što su alati za dijeljenje putem društvenih mreža, također mogu koristiti automatizirana sredstva za prikupljanje podataka o vašim interakcijama s tim značajkama. Ove informacije se prikupljaju izravno od strane pružatelja usluga i podliježu pravilima privatnosti ili obavijesti tih usluga. Savjetujemo da se upoznate sa pravilima i uvjetima korištenja istih, kao i njihovih pravila privatnosti.   

Ukoliko jeste ili ste bili naš član možemo prikupiti sljedeće kategorije osobnih podataka:

• Identifikacijske i kontakt podatke (kao što su ime, adresa i telefonski broj, adresa e-pošte, IP adresa, identifikator oglašavanja (Advertising ID));

• Podatke o OIB-u, datumu, mjestu i državi rođenja, državljanstvu, spolu;

• Podatke o stručnim  kvalifikacijama, znanstveno-nastavnom ili nastavnom zvanju, akademskim i stručnim nazivima ;

• Matični broj člana, datum i broj rješenja o upisu u Imenik liječnika-odobrenju za samostalni rad;

• Podatke o zaposlenju, o obnašanju dužnosti u tijelima Komore ;

• Podaci o pokrenutim disciplinskim postupcima i izrečenim disciplinskim mjerama /novčanim kaznama;

• Podatke o prikupljenim bodovima i stručnim usavršavanjima;

• Podatke o zdravstvenom stanju

• Podaci o posebnim osposobljenostima (znanjima i vještinama), -poznavanju stranih jezika, statusu  sudskog vještaka,  članstvu u domaćim i inozemnim stručnim društvima/komorama;

• Podaci o brisanju iz imenika liječnika, te razlog brisanja;

• Ostale podatke koje nam dostavite putem anketa, e-pošte ili na drugi način.

 

UPOTREBA PODATAKA U MOBILNOJ APLIKACIJI

Radi pružanja bolje usluge korištenja mobilne aplikacije HLK, određeni osobni podaci koriste se u servisima treće strane (third party services) radi pružanja usluge push obavijesti, praćenja i analize upotrebe mobilne aplikacije radi daljnjeg poboljšanja iste i za navedeno potrebnih radnji. Politike privatnosti servisa koje koristimo u mobilnoj aplikaciji HLK:
• Google Play Services
• Firebase Analytics
• Fabric
• Crashlytics

U zatvorenom dijelu mrežne stranice www.hlk.hr podaci se prikupljaju temeljem samog pristupa člana na stranicu putem njegove pametne liječničke iskaznice. Samim pristupom na zatvoreni dio mrežne stranice korisnik prihvaća ova pravila privatnosti.

Od Vas možemo zatražiti i davanje mišljenja prilikom npr. ispunjavanja anketa ili upitnika, o eventualnim projektima u kojima bi Komora trebala odlučiti želi li sudjelovati ili ne, kao i u drugim slučajevima u kojima možemo tražiti davanje mišljenja od svojih članova i eventualno drugih osoba.  

Ukoliko ste bili ili jeste naš zaposlenik ili kandidat za posao, možemo prikupljati sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • Identifikacijske i kontakt podatke (kao što su ime, adresa i telefonski broj, adresa e-pošte);
 • Podatke o OIB-u, datumu rođenja, spolu;
 • Podatke o prijašnjim zaposlenjima;
 • Podatke o znanjima i vještinama;
 • Informacije o bankovnom računu;
 • Informacije o državljanstvu;
 • Podatke o zdravstvenom stanju
 • Podatke o kaznenim osudama i kažnjivim dijelima;
 • Podatke o olakšicama.

Dodatno, ukoliko se odlučite registrirati na našim web stranicama, koristiti bilo koju od naših društvenih mreža, prijaviti se u program praćenja trajne medicinske izobrazbe ili na bilo koji drugi način stupiti u kontakt s nama kao suradnik, treća strana ili bilo koji drugi korisnik, od Vas ćemo zatražiti davanje određenih osobnih podataka, kao što su npr. ime i prezime, članski broj, datum rođenja, adresa, e-mail ili neki drugi podataka koji će Komori biti potreban za provođenje svrhe prikupljanja podataka. Kod svakog prikupljanja osobnih podataka od Vas ćemo tražiti samo one podatke koji su stvarno nužni za ispunjenje svrhe zbog koje se podaci i traže.

Posebno osjetljive kategorije osobnih podataka prikupljamo samo kada o njima ovisi neko od vaših prava ili su nužni za ispunjenje naših obveza.

Ukoliko nam dajete podatke treće osobe, dužni ste se pobrinuti za to da imate privolu treće osobe da nam prenesete njene podatke, pobrinite se da osobu uputite na ova Pravila privatnosti s ciljem informiranja iste o tome kako obrađujemo njene podatke.

Najbolji način da spriječite obradu vaših osjetljivih podataka jest da nam iste niti ne dostavljate, odnosno da nam ih dostavite u onoj mjeri koja je zaista nužna radi ispunjenja svrhe koju od nas tražite.

KAKO KORISTIMO VAŠE PODATKE

Vaše osobne podatke koristimo samo u svrhe u koje su i prikupljeni.

Vaši podaci kao člana koriste nam radi ostvarivanja vaših prava i ispunjenja vaših obveza. Oni nam mogu koristiti i kako bismo vas obavijestili o pogodnostima članstva, kako bismo vam dostavili newsletter naših partner kod koji se mogu ostvariti pogodnosti, kako bismo vam odgovorili na Vaše upite, kako bismo vas upoznali s događajima u kojima sudjeluju predstavnici Komore, koje Komora sponzorira ili u kojima je Komora partner,  kako bismo vas upoznali sa rasporedom stručnih skupova koji su organizirani i koji su prijavljeni Komori na evaluaciju i bodovanje, kao i u ostale svrhe za koje ćete nam dati suglasnost ukoliko ćete o istima željeti biti informirani.

Vaši podaci kao zaposlenika koriste nam radi ostvarivanja vaših prava i obveza iz radnog odnosa, a ukoliko ste se prijavili na naš oglas, natječaj ili jednostavno izrazili želju da postanete dio našeg tima, Vaše ćemo podatke koristiti samo u navedenu svrhu.

Podatke prikupljene automatski prilikom posjeta ovoj web stranici možemo povezati s drugim podacima kako bismo saznali, npr. da li ste otvorili e-poštu koju smo Vam poslali.

S posebno osjetljivim osobnim podacima postupamo s povećanom pažnjom.
 
OTKRIVANJE PODATAKA TREĆIMA

Vaše podatke nećemo prenositi trećoj strani, niti ćemo iste prodavati trećima.

Vaše podatke možemo otkriti trećima samo u slučaju kada ste vi na to pristali  ili u slučaju da je otkrivanje podataka potrebno u svrhu zbog koje su predani, osobni podaci mogu biti otkriveni i u posebnim situacijama u kojima imamo razlog smatrati da je to nužno za identifikaciju, stupanje u kontakt ili sudski postupak protiv bilo koga tko uništava, povrjeđuje ili se namjerno ili nenamjerno  upliće u naša prava ili vlasništvo, korisnike ili bilo koga tko može biti oštećen takvim radnjama. Vaše osobne podatke možemo otkriti i ako u poštenoj namjeri smatramo da zakon traži otkrivanje istih.

Ukoliko nas Opća uredba o zaštiti podataka ili Zakon obvezuje da pribavimo vašu suglasnost prije provođenja određene obrade, istu ćemo zatražiti prije same obrade i prije dijeljena vaših osobnih podataka.

Bilo koji prijenos podataka preko interneta uz sebe veže i određenu nesigurnost, pa stoga ne možemo jamčiti potpunu sigurnost prijenosa istih. No, poduzet ćemo sve dostupne mjere kako bi se osigurala maksimalna zaštiti osobnih podataka prilikom prijenosa iz našeg sustava.

Naši zaposlenici, partneri, sponzori, kao i sve druge fizičke i pravne osoba s kojim Komora ulaz u poslovni i drugi odnos dužni su poštovati povjerljivost bilo kakvih osobnih podataka koje mi čuvamo.

KOJA SU VAŠA PRAVA

Ukoliko Komora prikuplja vaše osobne podatke, uz ispunjenje propisanih uvjeta, imate sljedeća prava:

 • Pravo na informaciju o obradi osobnih podataka i pristup podacima koje obrađujemo;
 • Pravo na povlačenje privole za obradu osobnih podataka, ako obradu temeljimo na vašoj privoli;
 • Pravo na ispravak ako se obrađuju osobni podaci koji su nepotpuni ili netočni;
 • Pravo na brisanje;
 • Pravo na ograničenje obrade;
 • Pravo na prijenos podataka;
 • Pravo na obavještavanje o povredi osobnih podataka;
 • Pravo na podnošenje prigovora Komori u vezi obrade osobnih podataka ili pritužbe nadležnom državnom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).

Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.
           
KOLIKO DUGO ČUVAMO I KAKO BRINEMO O SIGURNOSTI VAŠIH PODATAKA

Vaše podatke pohranit ćemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe zbog koje su  prikupljeni i čuvat ćemo ih na siguran način te ćemo poduzeti sve mjere opreza kako bi se spriječili gubitak, zlouporaba ili neovlaštena izmjena podataka.

Suradnici koji imaju pristup vašim podacima kako bi vam pružali usluge u naše ime imaju ugovornu obvezu čuvati takve podatke povjerljivima te ih ne smiju koristiti u bilo koje druge svrhe.

OSOBNI PODACI DJECE

Komora ne želi prikupljati podatke djece mlađe od 16 godina. Izričito preporučuje da roditelji aktivno sudjeluju u nadzoru internetskih aktivnosti svoje djece. Ako smatrate da smo prikupili osobne podatke osobe mlađe od 16 godina, obratite nam se na niži kontakt.

PODACI O NAŠIM KONTAKTIMA

Pozdravljamo vaše povratne informacije i pitanja. Ukoliko nas želite kontaktirati, molimo vas da nam pošaljete e mail na hlk@hlk.hr ili nam možete poslati poštu na adresu Hrvatska liječnička komora, Ulica Grge Tuškana 37, Zagreb.

PROMJENE NAŠIH PRAVILA PRIVATNOSTI

U slučaju promjena naših Pravila privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovom web portalu i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.

Ova Pravila privatnosti su zadnji put ažurirana 25. svibnja 2018. godine.

vrh stranice