Natječaj za regionalnog koordinatora za istočnu RH - PONIŠTEN

Hrvatska liječnička komora objavljuje Odluku o poništenju nabave za fizičke osobe s ciljem sklapanja ugovora o djelu za poslove regionalne koordinacije projekta ,,Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine" za istočnu RH jer za predmetno nadmetanje nije zaprimljena niti jedna valjana ponuda.

Hrvatska liječnička komora dana 7.3.2019. objavljuje poziv za regionalnog koordinatora za istočnu RH u sklopu projekta "Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine".

Hrvatska liječnička komora provodi projekt „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine“, financiranog od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Procijenjena vrijednost projekta je 29.981.200,00 KN, a predviđeno trajanje projekta je 53 mjeseca.

Procijenjena vrijednost ove nabave iznosi: 256.000,00 kuna (predstavlja ukupni iznos ugovora za cijelo vrijeme provedbe ugovora, plativo mjesečno, u obliku brutto II iznosa za 32 mjeseca provedbe).

Za realizaciju projekta, ovim javnim nadmetanjem HLK će odabrati i angažirati projektnog koordinatora za istočnu RH (pokriva sljedeće županije: Virovitičko-podravsku, Osječko-baranjsku, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku i Vukovarsko-srijemsku županiju). HLK temeljem ovog postupka nabave sklopit će ugovor o djelu s regionalnim koordinatorom za istočnu RH. U prethodnom nadmetanju sklopljeni su ugovori o djelu s još 3 regionalna koordinatora koji pokrivaju ostale regije RH.

Odluka o poništenju nabave za koordinatora za istočnu RH

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda nabave za koordinatora za istočnu RH

Dokumentacija za nadmetanje

Izjava ponuditelja

Obavijest o nabavi

Ponudbeni list

Predložak životopisa

Ugovor o djelu za regionalnog koordinatora za istočnu RH

vrh stranice