Natječaj za regionalnog koordinatora za istočnu RH - PONIŠTEN

5.11.2019.

Hrvatska liječnička komora provodi projekt „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine“, financiranog od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Procijenjena vrijednost projekta je 29.981.200,00 KN, a predviđeno trajanje projekta je 53 mjeseca.

Procijenjena vrijednost ove nabave iznosi: 176.000,00 kuna (predstavlja ukupni iznos ugovora za cijelo vrijeme provedbe ugovora, plativo mjesečno, u obliku brutto II iznosa za 22 mjeseca provedbe).

Za realizaciju projekta, ovim javnim nadmetanjem HLK će odabrati i angažirati projektnog koordinatora za istočnu RH (pokriva sljedeće županije: Virovitičko-podravsku, Osječko-baranjsku, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku i Vukovarsko-srijemsku županiju). HLK temeljem ovog postupka nabave sklopit će ugovor o djelu s regionalnim koordinatorom za istočnu RH. U prethodnom nadmetanju sklopljeni su ugovori o djelu s još 3 regionalna koordinatora koji pokrivaju ostale regije RH.

Obavijest o nabavi

Dokumentacija za nadmetanje

Predložak životopisa

Izjava ponuditelja

Ponudbeni list

Ugovor o djelu - predložak

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o poništenju natječaja

vrh stranice