Kandidati

Liječnici koji žele postati stalni sudski vještaci trebaju pokrenuti postupak imenovanja za stalnog sudskog vještaka. Postupak se pokreće zahtjevom za imenovanje koji se podnosi predsjedniku županijskog suda nadležnog prema mjestu prebivališta liječnika.Ukoliko predsjednik županijskog suda kojemu je podnesen zahtjev za imenovanje, utvrdi da liječnik udovoljava uvjetima koji su propisani Pravilnikom o stalnim sudskim vještacima, uputit će liječnika na stručnu izobrazbu Hrvatskoj liječničkoj komori.

Stručna izobrazba provodi se prema odredbama Pravilnika o stručnoj obuci kandidata za stalne sudske vještake, a sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Za sva eventualna pitanja u svezi izobrazbe  za stalne sudske vještake, liječnici se mogu obratiti stručnim službama Komore na e-mail: hlk@hlk.hr ili putem telefona, broj: 01/45 00 830.
vrh stranice