Kandidati

Liječnici koji žele postati stalni sudski vještaci trebaju pokrenuti postupak imenovanja za stalnog sudskog vještaka. Postupak za imenovanje stalnim sudskim vještakom pokreće se zahtjevom koji se podnosi Ministarstvu pravosuđa i uprave, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb.

Više informacija nalazi se na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave ovdje.

Stručna izobrazba provodi se prema odredbama Pravilnika o stručnoj obuci kandidata za stalne sudske vještake, a sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Za sva eventualna pitanja u svezi izobrazbe  za stalne sudske vještake, liječnici se mogu obratiti stručnim službama Komore na e-mail: hlk@hlk.hr ili putem telefona, broj: 01/45 00 830.

vrh stranice