Imenik liječnika

Imenik liječnika je osnovna javna knjiga HLK-a koja sadrži podatke o

liječnicima - članovima HLK-a.

 

Pravna osnova za vođenje Imenika liječnika sadržana je u odredbama Zakona o liječništvu (NN 121/03, 117/08) i Pravilnika o javnim knjigama Hrvatske liječničke komore.

Imenik liječnika osnovna je javna knjiga HLK-a koja sadrži podatke o liječnicima - članovima HLK-a koji rade na neposrednim poslovima zdravstvene zaštite u RH i koji se obvezno upisuju u Imenik.

U Imenik liječnika mogu se upisati i liječnici koji:

• ne rade na neposrednim poslovima zdravstvene zaštite
• obavljaju liječničku djelatnost izvan RH
• su nezaposleni odnosno su u mirovini.

S time u vezi naglašavamo kako ovaj Imenik sadrži i podatke o članovima koji ne rade na neposrednim poslovima zdravstvene zaštite u RH.

Javna objava dijela podataka iz Imenika liječnika usuglašena je s Agencijom za zaštitu osobnih podataka i Povjerenikom za informiranje.

U prilog tome objavljujemo Mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske, KLASA: 004-01/22-01/04, URBROJ: 567-14/06-22-06 od 21. travnja 2022. godine kojim se nalaže objava podataka o liječnicima upisanim u Imenik liječnika Hrvatske liječničke komore, ograničena na sljedeće podatke:

• Ime i prezime člana
• Područje važeće licence

vrh stranice