Središnje izborno povjerenstvo

Središnje izborno povjerenstvo:

 • brine za pravilnu pripremu i provođenje izbora
 • određuje izborna mjesta i daje obvezatne upute
 • izrađuje popis birača po izbornim jedinicama
 • propisuje obrasce u postupku pripreme i provođenja izbora
 • dostavlja glasačke listiće članovima Hrvatske liječničke komore u slučaju zahtjeva za glasanjem
  dopisnim putem
 • utvrđuje i objavljuje rezultate izbora
 • provodi izbore na Skupštini Hrvatske liječničke komore za pojedina tijela Komore
 • propisuje način nadzora izbornog postupka od strane članova Hrvatske liječničke komore
 • donosi odluku o mirovanju, prijevremenom prestanku ili opozivu mandata, u slučajevima
  propisanim Pravilnikom o izboru tijela Hrvatske liječničke komore
 • obavlja i druge poslove određene Pravilnikom o izboru tijela Hrvatske liječničke komore
vrh stranice